Tag

tuotekehitys
11
Tuotekehitys rakennusalalla on jokapäiväistä työtä laadun parantamista ja uusien tuotteiden luomista. Kehitystyötä tekevien on tunnettava toimialan ja sen segmenttien tarpeet ja ne hyödyt, joita parannuksilla ja uusilla tuotteilla tavoitellaan.
Lue lisää
11Suolasumukoneella testataan korroosionkestävyyttä.
Tuotekehitys on osana liiketoimintaa Scancercolla tuotesuunnittelun ja -testauksen lisäksi. Tuotekehitys alkaa yleensä joko asiakkaan tarpeesta tai havaitusta tuotepuutteesta markkinoilla. Tarve voi koskea olemassa olevan tuotteen jatkokehittämistä tai kokonaan uuden tuotteen luomista.
Lue lisää
11
Robotiikan vaikutus tuotteisiin ja pakkauksiin on muuttanut valmistusta ja siihen liittyvää teknologiaa. Robotit ovat osa teollisuuden automaatiota, jossa koneet suorittavat rutiininomaisia työsuorituksia vapauttaen ihmiset vaativampiin tehtäviin.
Lue lisää
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube