Yrityksen tarina

Neljä maahantuonnin vuosikymmentä

Scancerco Oy:n tarina alkaa öljykriisin vuosikymmenellä, jolloin jo edesmennyt Leo Parkkali perusti Scanfinn Oy nimisen yrityksen vuonna 1976. Yritys löysi itselleen toimitilan Eteläisellä Hesperiankadulla sijainneen talon ylimmästä kerroksesta. Alkuvuosina tuotevalikoima haki vielä muotoaan, mutta erityisesti maahantuonti kiinnosti omistajaa. Leo oli intohimoinen kauppamies, joka uskoi vakaasti uuden yrityksen mahdollisuuksiin menestyä maahantuonnin saralla. 

80-luvun alkupuolella yritys muutti edustavampiin tiloihin Töölöntorinkadulle. Kun ahtaaksi käynyt toimisto ja toisaalla sijainneet varastotila ja erillinen varastohotelli pakottivat etsimään taas uutta toimitilaa, yritys muutti nykyisiin toimitiloihinsa  Suvilahdenkadulle vuonna 1997.  Sörnäisten toimitiloja on varaston osalta laajennettu useaan otteeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tuoterepertuaari käsitti alussa rakennusmateriaaleja, kuten erikoisteräksiä ja putkia, joita myytiin menestyksekkäästi suomalaisille rakennusliikkeille, joiden projektit sijaitsivat useimmiten Lähi-Idässä. Sota kuitenkin pysäytti viennin ja rahavirtoja piti etsiä toisaalta. Ennen tuotevalikoiman vakiintumista rakennusheloihin yritys maahantoi 80-luvulla mm. ovipumppuja, vesikiertoisia lämpöpattereita, kylpyhuone-elementtejä ja ilmastointikanavia. Norjalaisten venttiilien sekä ranskalaisten pulttisaranoiden mukaantulo myötä tuoterepertuaari vakiintui rakennustuotteisiin. Vuosien saatossa Scanfinn Oy:n tuote-edustuksien määrä on kasvanut ja oman tuotekehityksen kautta tuotevalikoimaa on kasvatettu myös lukuisilla omilla tuotteilla, joista lukuisiin on myös patentti- ja mallisuojat. Myös asiakasräätälöityjen tuotteiden suunnittelu ja valmistuttaminen ovat kuuluneet pitkään yrityksen tarjoamiin palveluihin.

Vuonna 1996 ovi- ja ikkunateollisuudelle tarjottava helojen tuotekuvasto mahtui neljälle A4-arkille. 

Agentuurikumppanuuksien kanssa yhteistyö on ollut aktiivista ja pitkäjänteistä. Lähes kaikki vuosien varrella syntyneet yhteistyökumppanuudet ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Ensimmäisen helatoimittajan kanssa 80-luvun alussa alkanut yhteistyö tuotti lukuisia oman tuotekehitysprosessin läpi tulleita tuotteita ja se jatkui aina vuoteen 2014 saakka, jolloin yritys lopetti metallitoiminnan kokonaan. 

Scanfinn Oy:lle suurlähetystön kautta alunperin hankitun norjalaisen venttiilivalmistajan edustus johti vuonna 1991 Biobe Oy:n perustamiseen. 

 

 

 

Biobe-tuotevalikoima laajeni varsinkin oman tuotekehityksen kautta. Biobella on lukuisia patentteja ja mallisuojia tuotteisiinsa. Bioben argumentointi tuloilmanvaihdon tärkeydestä asuin- ja oleskelutiloissa oli haasteellista, mutta vähitellen ponnistelut suunnittelijoiden ja teollisuuden suuntaan  alkoivat tuottaa tulosta. 

 

Bioben myyntihenkilöstön tukimateriaalina ollut seinä- ja VS-venttiilin esite 2000-luvun alusta.

Ennen Biobe Oy:n syntyä perustettiin Scancerco Oy laajentumissuunnitelmien pohjalta vuonna 1985. 1990-luvun lopulla yrityksistä muodostettiin konsernirakenne. Tuolloin Scancercosta tuli konsernin operatiivisten toimijoiden holding-yhtiö.

Scancercon liikemerkit vuodelta 2006 (vasen) ja vuodelta 2017 (oikea).

Konsernin yritykset sulautettiin yhdeksi toimijaksi maaliskuussa 2017. Yritysfuusion myötä edeltäneiden yritysten tietotaito ja laaja tuotevalikoima saatiin yhden katon alle. Sulautetut yhtiöt lakkasivat juridisesti olemasta, mutta nimet jäivät käyttöön aputoiminiminä ja tuotebrändeinä. Yrityksen toimialana on edelleen  tukkukauppa talonrakennustuotteilla ja -materiaaleilla. 

Sulautumisen lähtökohtana oli yhtiörakenteen selkiyttäminen ja päällekkäisten toimintojen karsiminen sekä asiakaspalvelukokemuksen parantaminen aina tuotetiedosta tuotteen tilaamiseen ja toimittamiseen. Yritysjärjestelyissä omistuspohja säilyi ennallaan, samoin henkilöstö. Fuusioitumisen myötä tehtiin myös henkilöstön vastuualueiden uudelleenjärjestelyjä, jotka mahdollistavat paremmin tuotevalikoiman laajentamisen uusiin tuotemerkkeihin ja tuotteisiin olemassa olevien ohella. 

Scancerco Oy:n osakeomistuksesta 47 % osuus siirtyi 30.10.2017 tehdyllä kaupalla itävaltalaisen Ascalon Consulting GmbH:n omistukseen. Kaupan toinen vaihe toteutui 14.5.2019, jolloin tehdyllä kaupalla Ascalon hankki omistukseensa jäljellä olleet osakkeet.
 
Henkilöstöhistoria

Henkilöstöä on palkattu vuosien saatossa lisääntyneisiin henkilöstö- ja osaamistarpeisiin maltillisesti. Scanfinn Oy:n perustamisen yhteydessä vuonna 1976 taloon palkattiin ulkomaan toiminnoista vastaamaan vasta valmistunut ekonomi. Myynnin kasvaessa 90-luvun alussa taloon palkattiin autokuski ja sihteeri. Autokuskin siirryttyä myyntitehtäviin tämän tilalle palkattiin uusi henkilö huolehtimaan varastotöistä ja kuljetuksista. Myyntitiimiä kasvatettiin jälleen yhdellä vuonna 1996, jolloin taloon otettiin osaaja puusepänteollisuudesta. 

2000-luvun lähestyessä liiketoiminnan kasvu ja varastojen erillisyys pakottivat etsimään uusia toimitiloja. Sörnäisiin muutettaessa taloon palkattiin reskontranhoitaja  ja monitoimisihteerikin vaihtui uuteen.  Melko pian varastomieheksi otettu siirtyi myyntitehtäviin ja venttiilien asiantuntija- ja myyntitehtäviin rekrytoitiin ilmanvaihtoalan insinööri. Useampia, alunperin varasto-, kokoonpano- ja toimistotehtäviin palkattuja on siirtynyt urapolullaan myyntiin tai muihin tehtäviin talon sisällä. Henkilöstöä on palkattu myös talon ulkopuolelta niin myynnin, logistiikan, markkinoinnin kuin oston työtehtäviin. 

Scancercon henkilöstön vaihtuvuus on erittäin alhainen.  Vuonna 2018 henkilöstömäärä on 19. Uusia työntekijöitä on rekrytoitu runsaasti vuonna 2018 ja lähes kaikkien vanhojen työntekijöiden työura on kestänyt vähintään 10 vuotta. Vakituisten lisäksi henkilöstöä täydennetään tarvittaessa määräaikaisilla vuokratyöhenkilöillä, opiskelijoilla ja kiireapulaisilla, joille samalla avautuu mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen.  

11

Toimitusjohtaja Leo Parkkali ranskalaisen saranatoimittajan kanssa yhteiskuvassa 1990-luvulla.

11

Toimitusjohtaja Jouko Miettinen työpöydän ääressä vuonna 1999.

11

Jouko Miettinen yhdessä tulevan seuraajansa, Tapio Juujärven kanssa vuonna 1997.  

Scancercon historian merkkipaaluja
  • 1976 Scanfinn Oy perustetaan
  • 1985 Scancerco Oy perustetaan
  • 1991 Biobe Oy perustetaan
  • 1999 konsernirakenteen muodostus (Scanfinn Oy, Scancerco Oy ja Biobe Oy)
  • 3/2017 Biobe Oy:n ja Scanfinn Oy:n fuusiointi Scancerco Oy:öön. 
    Biobe ja Scanfinn jatkavat edelleen aputoiminiminä ja tuotemerkkeinä.
  • 10/2017 Ascalon Consulting GmbH osti 47 % Scancercon osakkeista.
  • 5/2019 Ascalon Consulting Gmbh osti 53 % Scancercon osakkeista.
11
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube