Biobe AirMax korvausilmaventtiili painovoimaiseen ja koneelliseen ilmanvaihtoon

11

Biobe AirMax-korvausilmaventtiili

Hallitun tuloilman ottoon erinomaisesti soveltuva, Biobe AirMax -korvausilmaventtiili on ikkunakarmiin, ikkunan yläpuitteeseen jyrsittyyn/ porattuun ilmakanavaan tai ikkunan ja seinänväliseen tilkerakoon asennettava korvausilmanvaihdon venttiili. Helppokäyttöisen pikakiinnityksen ansiosta venttiilin suodattimen vaihto onnistuu ilman työkaluja. Venttiilin virtausominaisuuksiltaan optimoitu rakenne mahdollistaa maksimaalisen korvausilmavirran ottamisen huonetilaan jo pienillä paine-eroilla. Venttiilin ilmamäärät voidaan halutessa myös rajoittaa portaattomasti, mutta hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi kokonaan sulkemista ei suositella. Takaiskuläpän ansiosta asennus onnistuu myös puitteeseen.

Tehokas ilmansuodatus

Korvausilmaventtiilissä ilman puhtaudesta huolehtii siitepölyä tehokkaasti suodattava elektrostaattinen antimikrobinen allergiasuodatin, joka antimikrobisen ominaisuutensa ansiosta ehkäisee mahdollisen mikrobikasvun suodattimessa. Antimikrobisen allergeenisuodattimen suodatusteho perustuu sähköstaattiseen ilmiöön, joka imee ilman epäpuhtaudet suodattimeen. Avoimessa rakenteessa on pieni virtausvastus ja siksi se sallii korkean ilmanmäärän läpäisyn. Uuden teknologian ansiosta korvausilman määrä pienenee vain 5-10 %.

Hyvä äänenvaimennus

Venttiilin äänenvaimennus on toteutettu allergisoimattomilla erikoisvalmisteisilla polyesterikomponeteilla, joilla savutetaan maksimaalinen yksikköäänenvaimennus.

11

Herkkä takaiskuläppä estää ilman takaisinvirtauksen.

Ilmamäärät l/s
Venttiili Ilmamäärät
5 Pa 10 Pa 15 Pa 20 Pa
AirMax 400 3,1 5,9 8,0 9,7
AirMax 600 5,3 9,5 12,7 15,2
Wordpress Table Plugin

AirMax-venttiilin ilmamäärät mitattu Eurofinsin testilaboratoriossa. Mitausraportti nro EUFI29-20001145-T1. Venttiilien virtaustekniset suoritusarvomittaukset tehtiin standardin SFS-EN 13141-1:2004 /1/ mukaan. Venttiilit asennettiin testauskammioon, jonka leveys on 1100 mm, korkeus 715 mm ja syvyys 505 mm. Mittauksissa määritettiin laitteiden läpi kulkeva ilmavirta testauskammion ja ympäröivän ilman välisen staattisen paine-eron funktiona. Mittausten aikana testauskammio oli joko yli- tai alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden.

Ilmamäärät l/s
Venttiili ja äänenvaimennin Ilmamäärät
5 Pa 10 Pa 15 Pa 20 Pa
AirMax 400 2,3 3,9 5,2 6,2
AirMax 600 3,9 6,6 8,6 10,2
Wordpress Table Plugin

 

AirMax-venttiilin ilmamäärät mitattu Eurofinsin testilaboratoriossa. Mitausraportti nro EUFI29-20001145-T1. Venttiilien virtaustekniset suoritusarvomittaukset tehtiin standardin SFS-EN 13141-1:2004 /1/ mukaan. Venttiilit asennettiin testauskammioon, jonka leveys on 1100 mm, korkeus 715 mm ja syvyys 505 mm. Mittauksissa määritettiin laitteiden läpi kulkeva ilmavirta testauskammion ja ympäröivän ilman välisen staattisen paine-eron funktiona. Mittausten aikana testauskammio oli joko yli- tai alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden.

Ääneneristävyys
venttiili ja äänenvaimennin Rw Rw+C Rw+Ctrl
AirMax 400/600 38 37 34
Wordpress Table Plugin

 

Ääneneristävyys (VTT-S-04541-14/VTT-S-02211-15) on mitattu ThermoMax-venttiileillä, jotka on asennettu ikkunakarmin yläosaan tehtyyn asennusuraan. Ilmaääneneristävyys R on mittautettu standardin ISO 10140–2:2010 mukaan ja ilmaääneneristysluku Rw, Rw+C ja Rw+Ctr on määritelty standardin ISO 717–1:2013 mukaan.

Rw Ulkoilmaventtiilin yksikköeristysluku, dB
Rw+C Spektrisovitustermi, dB / melulähde korkeat äänet: puhe, musiikki, raide/maantie/lentoliikenne
Rw+Ctr Spektrisovitustermi, dB / melulähde matalat äänet: kaupunkiliikenne

11

Venttiiliyksikön irrotusvipu sijaitsee venttiilin oikeassa päässä.

11

Venttiiliyksikön vasemman pään säätimestä voidaan ilmamääriä säätää portaattomasti.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube