Käyttöehdot

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Scancerco.fi-sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Lisäksi sisältöä saa jakaa sosiaalisen median jakotoimintojen kautta esimerkiksi omalla Facebook-sivullaan, Instagramissa ja Pinterestissä.

Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään scancerco.fi -sivuston sisältöä, eikä käyttää sivustolla olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin ilman Scancerco Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Scancerco.fi -sivustolla julkaistuja artikkeleita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

 

Sivujen sisältö

Scancerco Oy ei takaa scancerco.fi -sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Scancerco Oy ei vastaa käyttäjän verkkopalveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee scancerco-verkkopalvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Scancerco Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa scancerco.fi -sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Scancerco Oy ei takaa scancerco.fi-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Scancerco Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

 

Sosiaalisen median kommentointi (esim. Facebook) 

Scancerco Oy:n sosiaalisen median sivustojen kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa ajatellen. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelun koskevia sääntöjä ja käyttöehtoja. 

Scancerco Oy poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut scancerco.fi –verkkopalvelun hallinnoinnista vastaavien henkilöiden tietoon. Scancerco Oy ei ota vastuuta käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista.

Keskustelujen ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen. Scancerco Oy:llä on oikeus ottaa yhteys käyttäjiin, käyttäjien kirjoituksiin liittyvissä asioissa. Mikäli löydät sivustoltamme asiatonta sisältöä, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla markkinointiimme.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube