0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View CartCheck Out

Sisustusovien toimitusajoissa viivästyksiä. Lue lisää ≫

Sisustusoviemme arvioidut toimitusajat (valmiina vapaasti varastossa) annetaan tarjoushetkellä vallitsevan materiaalien ja komponenttien saatavuustilanteen mukaan. Meistä johtumattomista syistä sisustusoviemme arvioituihin toimitusaikoihin voi tulla ja on tullut viivästyksiä. Informoimme mahdollisista viivästyksistä asiakkaitamme viipymättä saatuamme tietoa sopimusvalmistajalta ja komponenttitoimittajilta. 

Scanforma-ovet valmistetaan sopimustuotantona, jossa ovivalmistaja hankkii tuotannossa tarvitsemansa materiaalit itse lukuunottamatta heloja. Tilauksesta valmistettavien ovien materiaalit hankitaan tilauskohtaisesti asiakkaan hyväksymän tarjouksen ja ovipiirroksen jälkeen. Ovien tuotanto alkaa, kun tarvittavat materiaalit ja tuotannolle välttämättömät helat ovat saapuneet tehtaalle.

Globaali raaka-ainepula on aiheuttanut pitkittyneitä toimitusaikoja sekä puuainesmateriaaleille että heloille, ja tilanne heikkenee jatkuvasti. Koronapandemiasta johtuvaa tuotantosumaa ja koronavarianttikaranteeneista johtuvaa henkilöresurssipulaa pahentaa lisäksi edelleen pahentunut raaka-aine- ja komponenttipula sekä Euroopan maantiekuljetusten ruuhkautuminen, mitkä kaikki pitkittävät toimituksia Suomeen. Tällä hetkellä toimitaan tilanteessa, jossa tavarantoimittajilta saapuu materiaaleja ja komponentteja sekä ajallaan että enenevässä määrin osatoimituksina. Myös jo vahvistettuja toimitusaikoja meille siirretään myöhemmäksi. Em. syistä johtuen tarjousvaiheessa annettuihin arvioituihin toimitusaikoihin on odotettavissa viivästyksiä, mikä asiakkaiden tulee ennakoida työmaalla. Pientä viivettä voi lisäksi syntyä siitä, että kuljetusliike noutaa lähetysvalmiita toimituksia tehtaalta vain tiettyinä viikonpäivinä, joista perjantain noudot jäävät useimmiten viikonlopuksi lähtöterminaaliin.

Toimitusaika ja viivästysehdot

Yritysten välisessä kaupassa RYHT 2000 kohdan 16 mukaan, ylivoimainen este kohdan 17 mukaan. Myyjän korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tuotteen kauppahintaan.  

Kuluttajakaupassa myyjä ei ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, jos viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää. 

RYHT 2000: 16. Toimitusaika ja viivästyminen ja 17. ylivoimainen este

16 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

16.1 Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ottaa vastaan sovittuna aikana taikka jos tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, osapuolen on viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

16.2 Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan kirjallisesti viivästyksen syyn ja uuden toimitusajankohdan.

16.3 Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on, ellei toisin ole sovittu, 0,1 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. Mikäli toimituksen luonne sitä edellyttää ja osapuolet nimenomaan toimitussopimuksessa erikseen ovat niin sopineet, ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on 0,5 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 15 viikolta. Mikäli toimitus on jaettu osatoimituksiin, voidaan niihin liittyvien välitavoitteiden osalta sopia viivästyssakoista erikseen.

Myyjä ei ole viivästyssakon lisäksi velvollinen muuhun vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta, ellei myyjä ole menetellyt törkeän tuottamuksellisesti tai tahallisesti.

16.4 Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

16.5 Siinä tapauksessa, että jompi kumpi sopijapuoli haluaa ennen rakennusosatuotannon aloittamista saada suunnitelmien sisältöön, valmiuteen tai toimittamiseen liittyvän seikan todetuksi, toimitetaan suunnitelmakatselmus, ellei asia ole muutoin selvitettävissä.

17 YLIVOIMAINEN ESTE

17.1 Näiden hankinta- ja toimitusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta osapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.

17.2 Mikäli tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, myyjä saa tarpeellisen ja riittävän pidennyksen toimitusaikaansa.

Sellaisen työselkkauksen perusteella, joka on aiheutunut siitä, että myyjä tai tämän alihankkija on jättänyt täyttämättä työntekijöilleen, näiden järjestöille tai työnantajaliitoille sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuutensa, myyjä ei saa pidennystä toimitusaikaan.

17.3 Jos toinen osapuoli ei ole viipymättä kirjallisesti ilmoittanut ylivoimaisen esteen alkamisesta toiselle osapuolelle, se ei voi vedota siihen vapauttamisperusteena.

Sisätilarakentaminen

SCANFORMA-sisustusovet

11

STYLE YOUR SPACE

Style is accessible. Style is elegant. Style is individual.

Käytä ovea osana tilan arkkitehtuuria.
Piilota se osaksi kokonaisuutta tai  korosta sitä sisustuksen visuaalisena tehokeinona.
Hyödynnä hukkatilaa, säväytä yksityiskohdilla, puhuttele käyttäjää oven toiminnallisuuksilla. Valitse esteetön vaihtoehto, sillä se on elinkaarikestävä valinta sekä tilan käyttäjien että rakennuksen näkökulmasta.

 

Yhtenäiset ovet ovityypistä riippumatta

Scancercon tyylikkäät sisustusovet on suunniteltu modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja sisustamisen ystäville. Oviperheestä löydät sekä liuku- että saranaovet, joilla on ovityypistä riippumaton yhteinen materiaalimallisto ja joiden tarkkaan harkitut yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä kieltä.

Tilauksesta valmistettaviin oviin on valittavissa noin 40 pintamateriaalia mm. viiluista laminaatteihin ja maalisävyihin. Asiakas voikin räätälöidä ovensa konseptin lukuisista materiaali- ja heloitusvaihtoehdoista. Myös ovikokojen suhteen konsepti joustaa mukavasti. Kaikki ovet ovat suomalaista puusepäntyötä. 

11
11

Evokit-taskuliukuovissa ovilehti liukuu väliseinän sisään piilotettuun metalliseen ovitaskuun maksimoiden lattia-alan hyötykäyttöön. Kynnyksetön oviratkaisu edistää esteettömyyttä kaikissa tiloissa. Evokit-järjestelmän karmit voidaan joko peitelistoittaa tai tasoittaa seinäpintaan listattomaksi.

Evokit on mitoitettu suomalaisen standardin mukaisille 66 mm ja 95 mm seinärunkosyvyyksille. Ovien vakiokorkeutena on 2050 mm, mutta runkoelementtejä voidaan valmistaa myös muihin ovikorkeuksiin..

Ovilehdet valmistetaan runkoelementin mukaan tilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla.

11
11

Sense-pintaliukuovi liukuu seinäpinnan edessä. Oven liukumekanismi on piilossa oven takana ja sen molemmissa päissä on sulkuhidastin hidastamassa oven pysähtymistä kiskon ääripäissä. Oven sujuvaa kulkua ohjaavat lattiaohjain ja alareunan jousitetut pyörät, jotka tasaavat myös lattian vähäistä epätasaisuutta. Ovilehti on liukumekanismin vuoksi oviaukkoa korkeampi ja leveämpi asettuen suljettuna epäsymmetrisesti oviaukkoon. Ovilehden taakse voi asentaa tavanomaisen jalkalistan. 

Ovet valmistetaan mittojen mukaan tilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla.

11
11

Sesam-pintaliukuovi on seinäpinnalla liukuva ovityyppi. Seinä- tai kattokiinnitteinen liukuovi on paitsi moderni sisustuselementti, on se erityisesti tilojen jakamisen ja yhdistämisen sekä käytettävyyden kannalta erinomainen tilaratkaisu.

Kynnyksettömänä Sesam-ovi on esteetön kulkijalle ja vie lattia-alaakin vain hieman ovipaksuutta enemmän. Sulkuhidastimet saavat oven liukumaan ja pysähtymään pehmeästi.  

Ovet valmistetaan mittojen mukaan tilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla. 

11
11

Spirit-piilokarmiovi on peitelistaton saranaovi, jota saa aukivedettävänä ja aukityönnettävänä sekä karmien väliin sisään avautuvana. Tiivistein varustetut puukarmit valmistetaan seinäpaksuuden mukaan ja ne integroidaan seinärakenteeseen.

Huullokseton ovi on varustettu magneettilukolla ja säädettävillä piilosararoilla peitelevyin. Vakiona ovi on kynnyksetön (esteetön) 10 mm ilmaraolla, mutta oven saa myös kiinteällä tai laskeutuvalla tiivistekynnyksellä. Lisävarusteena oveen saa aukaisurajoitin-sulkuhidastimen, joka mm. hidastaa loppuvedot ja vetää oven ääriasentoihinsa itsestään. 

Ovet valmistetaan mittojen mukaan tilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla. 

11

Käyttäjälähtöisesti suunnitelluissa Scanforma-sisustusovissa tuotteiden minimalistinen estetiikka ja käytön esteettömyys yhdistyvät kotimaiseen muotoiluosaamiseen. Ovikonseptissa toisistaan poikkeaville ovityypeille on luotu yhteinen materiaalimallisto sekä muotokieleltään yhdenmukainen helavalikoima. Konseptin vaihtoehtojen puitteissa räätälöitävillä mittatilausovilla tiloihin saadaan sekä yksilöllinen että ilmeeltään yhtenäinen oviperhe.

Liukuovien vetimet

11

Kantikas uppovedin myötäilee oven muotoja.
väri: rosteri

11

Liukuovet saa myös lukituksella.
väri: hopea

11

Musta erottuu tavanomaisesta.
väri: mattamusta

Saranaoven painikkeita

11

Kantikas Dallas-painike on monen mieleen.
väri: satiini hopea

11

Linjakas Houston-painike sopii erinomaisesti käteen.
väri: satiini hopea

11

Tyylikäs Stockholm-painike miellyttää ajattomuudellaan.
väri: mattamusta

Materiaalimallisto

Materiaalimallistomme elävät jatkuvasti. Aida-tuoteperheen saarni- ja tammiviilut tarjoamme nyt myös valkoiseksi ja mustaksi pintalakattuina läpivärjättyjen ohella. Syksyllä myyntiin tulevan mäntyviilun lakkauksena on nk. valkopesu kellastumisen vähentämiseksi.

Viilu-uutuudet

Uusimmat viilutulokkaamme ovat valkopesty mäntyviilu sekä mustaksi ja eriasteisen valkoiseksi pintasävytetyt tammiviilut. 

11

Valkopesty mänty 

Valkoiseksi pintasävytetty mäntyviilu jättää puulle ominaisen syykuvioinnin näkyviin. Suoran ja puolikuviollisen viilun sekaladonnan vuoksi kuvioinnin toistuminen ja peilaantuminen on vähäistä.  Sävyvaihtelut kuuluvat puuainekseen ja viilutyyliin. Kuvassa valkopesty mäntyviilu luonnonvärisen alla.  

11

Valkoinen pintasävytetty tammi
Musta pintasävytetty tammi

Valkoiseksi petsatun ja pintasävytetyn viilun puusyissä näkyy ripaus tammen luonnonväriä, mustassa pintasävytys on peittävä. Viilutyyliin kuuluvat sävyvaihtelut näkyvät vaaleassa viilussa. Viilun sekaladonta vähentää kuvioinnin toistuvuutta. Kuvassa valkoinen ja musta tammiviilu. 

11

Musta pintasävytetty saarni

Suoran ja puolikuviollisen viilun sekaladonnan vuoksi viiluun ei juurikaan synny toistuvaa kuviointia, lievät sävyvaihtelut kuuluvat viilutyyliin. Kuvassa upean mustaksi pintasävytetyn saarniviilun takana on eloisa oliivisaarniviilu. Mustaa saarniviilua saa oviimme myös läpivärjättynä.

Aitoviiluissa ja teknisissä viiluissa viilusuunnan voi valita pysty- tai vaakasuuntaisena. Vakiomaalisävyjen värikartassa on 3 valkoista ja 2 mustaa sekä yhteensä 8 kylmän ja lämpimän harmaasävyä. Mikäli niistä ei löydy mieluisaa, optiona on tuotannossa käytettävän maalin sävytys muihinkin sävyihin. Yksillöllisin vaihtoehtomme on tulostus suoraan tai tarratulosteen kiinnittäminen oven pintaan asiakkaan aineistosta.

Tuotanto ja toimitusajat

Toimitusajoissa on viivettä joidenkin ovissa tarvittavien materiaalien saatavuushaasteiden vuoksi. Saatavuushaasteet koskevat sekä kotimaisia että ulkomaisia toimittajia ja tilanne on globaali. Jos vahvistettuja toimituksia on siirretty myöhemmäksi eikä tilanteen korjaantumiselle ole saatu aikataulua. 

Myymme ovia kuitenkin normaalisti, mutta asiakkaan tulee huomioida toimitusaikojen venyminen aikatauluissaan.

30.4.2021. 

Mittatilausovien tuotanto ja arvioidut toimitusajat

Scanforma-sisustusovet ovat mittatilausovia

Scancerco-sisustusovet eivät ole nk. hyllytavaraa, vaan ne valmistetaan tilauksesta ja toteutetaan asiakkaan tekemien valintojen mukaisesti sopimustuotantona. Ovissa käytetyt materiaalit ja helat tilataan varta vasten kyseiseen tilaukseen. Valitut materiaalit ja helat vaikuttavat tuotteiden toimitusaikoihin. Toimitusaika on aina arvio toimitusajasta, koska ovissa tarvittavien materiaalien ja helojen saatavuudessa ja kuljetuksissa tavarantoimittajilta puusepille voi tulla meistä riippumattomista syistä viiveitä. Toimitusaika tarkentuu, kun työ aikataulutetaan tuotantojonoon.

Tarjousvaiheessa annettu arvio toimitusajasta, joka on tehty tarjouksen antopäivän tuotantotilanteen pohjalta ja perustuu sen hetkiseen tilanteeseen ja se voi tarjouksen hyväksymishetkellä olla hyvinkin muuttunut, koska tilauskanta, tuotantojono sekä materiaalisaldot elävät koko ajan. Toimitusaika on riippuvainen tarjouksen hyväksymisajasta, koska tuotanto elää jatkuvasti. Raaka-aine- ja komponettitoimittajien muuttuvat tilanteet vaikuttavat suoraan myös ovien toimitusaikoihin.

Huomioithan, että Spirit-ovissa on kaksiosainen hyväksymisprosessi. Ensin hyväksytään tarjous ja sen jälkeen vielä ovipiirrokset, joihin varataan työmäärästä ja ruuhkasta johtuen max 2 viikkoa aikaa. Toimitusaika määrittyy ovipiirrosten hyväksymisen mukaan, koska silloin tuotannolla on kaikki tieto valmistettavasta tuotteesta.

Tällä hetkellä (30.4.2021-) erityisesti materiaalien saatavuus on vaikeutunut pidentäen toimitusaikoja. Puuseppien kesälomat tuovat heinäkuussa 4-5 viikon tuotantokatkoksen pidentäen toimitusaikoja saman verran.

Toimitusaika tarkoittaa kyseisellä viikolla puusepänverstaalta lähtevää tuotetta. Postin kuljetuspäivät verstaalta ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai.

Muuta huomioitavaa
– toimitusajat koskevat pientilauksia määrältään 1-20 kpl. Suuremmat määrät sovitaan erikseen.
– vakiota suuremmat ovikoot on vahvistettava tapauskohtaisesti.
– koronapandemiasta johtuvissa poikkeusoloissa materiaalien ja helojen saatavuudessa tavarantoimittajilta Euroopasta on suurta vaihtelua ja erityisesti rahtiliikenteen toimitusajoissa on huomattavia ongelmia. Edellä mainituista, meistä riippumattomista syistä, toimitusaikoihin voi tulla lisäviiveitä hyvinkin yllättäen.

– Scancerco ei vastaa itsestään riippumattomista (tavarantoimittajat tai puusepät) syistä johtuvista toimitusaikaviivästyksistä.
– Scancerco ei vastaa tilaajan työmaa-aikatauluista, eikä siten toimitusviivästyksistä tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista epäsuorista tappioista, kuten esimerkiksi palkka-, kuljetus- tai asennuskuluista.

EVOKIT-taskuliukuovet

RUNKOELEMENTIT
Evokit-ovien vakiokokoisten runkoelementtien (800-1000 x 2050 mm) toimitusaika on muutama arkipäivä. Muut koot valmistetaan tilauksesta Italiassa. Pidämme satunnaisesti varastossa myös pieniä määriä muita kokoja.

OVILEHDET JA KARMIT

Tarjousprosessin päätyttyä, toimitusaika ovilehdille ja karmeille alkaa siitä, kun tuotantoa varten tarvittava tieto on puusepillä materiaalien tilaamista varten.

Maalattu kork. 2050 mm ja 2300 mm
– normaaliolot: 4-6 vk
– poikkeusolot 6-7 vk (+ heinäkuun lomatauko 4 viikkoa)

Lasitettu, viilutettu tai yli 2300 mm korkea
– normaaliolot: 6-8 vk
– poikkeusolot 7-8 vk (+ heinäkuun lomatauko 4 viikkoa)

Erikoismittaiset tai muokatut toimitusaika tapauskohtaisesti

SESAM ja SENSE -pintaliukuovet

Maalattu
– normaaliolot: 4-6 vk
– poikkeusolot: 6-7 vk (+ heinäkuun lomatauko 4 viikkoa)

Lasitettu tai viilutettu
– normaaliolot: 6-8 vk
– poikkeusolot: 7-8 vk (+ heinäkuun lomatauko 4 viikkoa)

Erikoismittaiset tai muokatut toimitusaika tapauskohtaisesti

SPIRIT -piilokarmiovet

Spirit-ovissa on kaksivaiheinen hyväksymisprosessi. Ensin hyväksytetään tarjous ja sen jälkeen tuotantokuvat (ovipiirrokset päämittoineen). Ovipiirustuksiin menee, piirustusten määrästä riippuen aikaa max 2 viikkoa. Tuotantokuvien piirtäminen nopeutuu vakioimalla tilauksen ovia keskenään.
Toimitusaika alkaa siitä, kun asiakas on tarkastanut ja hyväksynyt ovipiirrokset.

Vakiorakenne
Vakiorakenteeseen kuuluvat pituus, leveys ja paksuusmuutokset, kevennysten määrämuutokset, erikoisvärit,
viilut ja lasit.
Vaihe 1: Tilausvahviste (=ovipiirrokset asiakkaalle): max 2 vkoa
Vaihe 2: Toimitusaika hyväksytystä ovipiirroksesta: 6 vkoa (+ heinäkuun lomatauko 4 viikkoa)

Erikoisrakenne
Esim. offline-ovet, karmimuutokset yms.
Vaihe 1: Tilausvahviste (=ovipiirrokset asiakkaalle): tapauskohtaisesti, sop. mukaan
Vaihe 2: Toimitusaika hyväksytystä ovipiirroksesta: tapauskohtaisesti, sop. mukaan

Ota yhteyttä

Hei, tavataanko showroomissa tai videon välityksellä?

Näyttelytilamme Helsingin Sörnäisisssä, osoitteessa Suvilahdenkatu 10 B, on avoinna ma-pe klo 8-16. Sopimuksesta mukaan myös muuna ajankohtana. Näyttelytilastamme löydät kaikki sisustusovemme ja niiden pintamateriaalit sekä painike/vedinvaihtoehdot.

Tavoitat minut  puhelimen ja sähköpostin lisäksi myös Microsoft Teams-videosovelluksella, josta löydyn nimellä erika.andersson@scancerco.fi. Puhelimen videosovelluksella voin esitellä myös showroomissamme olevia ovia. Voit sopia kanssani videomiitistä tai lähettää minulle kalenterikutsun.

Ollaan kuulolla,

Erika

ps. Обслуживание на русском языке

11
11

Erika Andersson

+358 400 415 074
erika.andersson@scancerco.fi

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube