fbpx

Mitä tarjoamme

Me uskomme, että työntekijämme ovat menestyksemme avain.

Tavoitteenamme on, että jokaisessa tehtävässä työskentelee siihen parhaiten sopiva ammattilainen, jolla on tehtävän edellyttämä osaaminen. Tavoitteemme on olla erinomainen työpaikka. 

Työkorvauksen perusta on työntekijän säännöllinen peruspalkka, mahdolliset palkan lisät ja henkilöstöedut. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kartuttaa kokemuksia ja auttaa saavuttamaan henkilökohtaiset ammatilliset osaamistavoitteet. Työkierto työtehtävistä toiseen ja urakehitys on itsestä riippuvaista ja jokaiselle mahdollista.

Mahdolliset suoritusperusteiset tunnustukset ovat tuloksista riippuvaisia harkinnanvaraisia lisäpalkkioita. Ne voivat olla kertaluontoisia, määräaikaisia tai jatkuvia.

Rekrytointi

Meille töihin?

Scancerco Oy on talonrakennusalan varastoiva tukkukauppa. Yritys maahantuo ja valmistuttaa talonrakennustuotteita teollisuuden ja rakennuskannan huollon ja ylläpidon tarpeisiin. Yrityksen asiakkaita ovat mm. rakennusteollisuuden tehtaat, taloyhtiöt, huoltoliikkeet ja vähittäiskaupat sekä arkkitehti- ja suunnittelutoimistot ja isännöitsijät.  Liiketoiminnan kannalta merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat tuotteita valmistavat tahot, tavarantoimittajat sekä toimituksista vastaavat logistiikkayritykset.

Henkilökunta on yrityksen käyntikortti ja vaikuttaa oleellisesti yrityksen imagoon, olipa työtehtävä yrityksessä myynnissä, markkinoinnissa, varastolla tai kokoonpanotehtävissä. Jokainen on oman osaamisensa myyjä sekä omalle työnantajalleen että tämän asiakkaille.

Scancerco Oy on kiinnostunut osaajista, jotka tuntevat kiinnostusta ja intohimoa talonrakennusalaan myös työajan ulkopuolella. Hakijan tulee tuntea asiantuntijuusrooli omakseen ja olla ratkaisu- ja palvelukeskeinen toimiessaan asiakkuuksien ja muiden sidosryhmien parissa.  Meillä Scancercossa arvostetaan asiakaslähtöisyyttä, yhteistyökykyä ja ratkaisuhakuisuutta. Meillä pääsee työskentelemään pienessä ja rennossa porukassa, jossa hierarkia ei tule tekemisen tielle.

Henkilöstömme on karkeasti jaettu myyntiin, logistiikkaan, markkinointiin, reskontraan ja hallintoon. Tarjoamme työtä myös useille kausi- ja kesätyöntekijöille vuosittain.

YRITYSMYYNTI ON ASIANTUNTIJUUTTA

B2B-myynti eli yritysmyynti on yritysten välistä liiketoimintaa ja kauppaa. Yritysmyyjä ei ole enää myyjä, joka myy vain tuotetta tuotteen tilalle. Nykyisin B2B-myynnissä ollaan ratkaisukeskeisiä tuotekeskeisyyden sijaan. Asiakkaat odottavat yritysmyyjien tarjoavan omalla tahollaan asiantuntijapalveluita. Myyjän pitää pystyä tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja löytämään tarpeet täyttäviä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa ja selvää liiketaloudellista hyötyä. 

Teollisuuden parissa toimivan myyjän työ on paitsi kommunikointi- ja kuuntelutaitoja vaativaa asiakkuuksien hoitoa, erityisesti  myyntiprosessin kokonaisvaltaista hallintaa ja tuoteasiantuntijuutta. Myyjiltä edellytetään myös omien ja kilpailijoiden tuotteiden ja palveluiden hyvää tuntemusta. Hyväksi teollisuusmyyjäksi ei synnytä, mutta jokainen voi oppia hyvän myyjän taidot niin halutessaan.

Ammattilaisten välisessä kaupankäynnissä asiakkaat odottavat myyjien toimivan myös teknisen konsultin roolissa, jolloin teknisiltä myyjiltä odotetaan sekä rakennustekniikan hallitsemista että asiakkaan tuotantoprosessien ymmärrystä ja konsultoivaa otetta teknisen neuvojan roolissa, erityisesti kun tuote liitetään osaksi lopputuotetta.

Myös muissa talonrakennusalan tukkukaupan työtehtävissä on eduksi aito kiinnostus alaan ja mahdollinen rakennusalan kokemus tai koulutus.

MYYNNINTYÖN VAATIMUKSET

Myynnin työtehtävä tarjoaa hienon mahdollisuuden myynnilliselle, talonrakennusalaa tuntevalle henkilölle päästä hyödyntämään osaamistaan ja kehittyä edelleen organisaatiossamme. Tarjoamme hyvät tuotteet ja mielenkiintoisen työn rakennusalan tukkukaupan palveluksessa sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä sen toimintaa.

Myynnin työtehtävä meillä voi olla sinun, jos

– sinulta löytyy talonrakennusalan teknistä ymmärrystä
– taskustasi löytyy ao. tehtävän kannalta relevantti perustutkinto (erityisesti talonrakennusala) tai olet kerryttänyt työkokemusta talonrakennusalan työtehtävissä, joilla tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme
– kommunikoit hyvin suomen ja englannin kielellä, niin suullisesti kuin kirjallisesti
– hallitset tavanomaiset toimisto-ohjelmat (asiakkuudenhallintaohjelmistot plussaa)

Ja jos henkilönä olet

– aidosti kiinnostunut toimialasta ja sen tuotteista
– aidosti asiakaspalveluhaluinen
– erinomainen kuuntelija
– ongelmanratkaisukykyinen ja -haluinen (ratkaisukeskeinen)
– tiimipelaaja ja jaat mielelläsi osaamisesi muiden kanssa
– huolellinen ja pitkäjänteinen
– tuloshakuinen ja tavoitteellinen
– nälkäinen oppimaan jatkuvasti uutta

Tämän lisäksi edellytämme hakijoilta kykyä kantaa vastuuta työstään sekä hoitaa asioita itsenäisesti ja aktiivisesti.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram