Strategia

Kaikki alkaa tarpeista

Liiketoimintamallimme ydin on asiakas. Asiakkaidemme vaatimusten lähtökohtana ovat loppukäyttäjien tarpeet ja valinnat. Haluamme aidosti luoda lisäarvoa asiakkaillemme tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja, räätälöityjä tuotteita, tuotekehitysosaamistamme, markkinantuntemusta ja verkostojemme tarjontaa.

Kehitämme sekä valikoimaamme että toimintatapojamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta mm. tuotekehitysprojekteilla ja tuomalla maailmalta uusia tuotteita ja ajatuksia markkinoillemme. Kehitämme myös uusia tuotteita sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Läheinen yhteistyö ja ketterä tuotekehitys mahdollistavat asiakkaalle innovatiivisia ja yksilöllisesti räätälöityjä tuotteita. Jotta voimme sopeutua muutoksiin ja varmistaa pitkäjänteisen kestävän liiketoiminnan, meidän on oltava ratkaisuissamme ja toimintatavoissamme joustavia. Joustavuuden periaate mahdollistaa asiakkaillemme monipuolisen tuotevalikoiman myyntikanavissamme.

Strategiset painopisteet

Strategiatyömme painopisteet ovat tuotteet ja palvelut asiakkaille, asiakaskohtaaminen, laajentuminen, toimitusketju, työtavat ja työntekijät. Kunkin painopisteen kehittämistyö on tavoitteellista ja sitä seurataan mm. asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Asiakaslähtöisyys

Scancercon tulee lisätä asiakkaiden sitoutuneisuutta ja tavoitella uusia asiakkaita

 • vahvistamalla teknistä osaamistamme asiakkaidemme tueksi
 • kehittämällä asiakaspalveluosaamista
 • kehittämällä myynti- ja jakelukanavia asiakaslähtöisemmiksi
 • ymmärtämällä asiakkaan tuotantoprosesseja
 • tarjoamalla tuotantovaatimukset ja tarpeet täyttäviä tuotteita
 • tarjoama asiakkaan liiketoimintaa tukevia, laadukkaita tuotteita
 • vahvistamalla yrityksen brändiä
Tuotteet ja palvelut

Scancerco Oy:n tulee olla ensisijainen valinta asiakasryhmissämme.

 • kehittämällä uusia omia tuotteita ja palvelumuotoja
 • kasvattamalla tuotevalikoimaa omilla tuotteilla ja uusilla edustuksilla
 •  kehittämällä teknisen tuen palveluita ja osaamista
 • kehittämällä tuotesuunnittelu- ja mallintamispalvelutarjontaa
 • monipuolistamalla testauspalveluja
Työskentelytavat

Scancercon on tehostettava ja yksinkertaistettava työtapoja

 • tarkastelemalla ja kehittämällä liiketoiminnalle tärkeitä prosesseja
 • optimoimalla organisaatiorakennetta
 • vahvistamalla yrityskulttuuria ja arvoja
 • ottamalla käyttöön uusia liiketoimintatapoja ja työkaluja
 • varmistamalla, että menettelytavat on hyvin ohjeistettu
 • varmistamalla, että ohjeita ja eettisiä periaatteita noudatetaan
Toimitusketju

Scancercon on optimoitava toimitusketjua

 • työskentelemällä laaja-alaisemmin ensisijaisten tavarantoimittajien kanssa
 • etsimällä uusia sisäänostomarkkinoita ja tuotteita
 • kehittämällä jakeluverkostoa
 • lyhentämällä tuotteiden toimitukseen kuluvaa aikaa
 • kehittämällä omaa tuotelogistiikkaa
 • vähentämällä kuljetusten hiilidioksidipäästöjä
Henkilöstö

Scancercon on varmistettava tehokas, asiakaslähtöinen ja asiantunteva organisaatio

 • kehittämällä henkilöstön osaamista
 • lisäämällä henkilöstön ymmärrystä moninaisuuden rikastavista vaikutuksista työympäristöön
 •  edistämällä työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia
 • vahvistamalla johtamista
Toiminnan laajentaminen

Scancercon tulee laajentaa toimintaansa olemassa olevilla ja uusilla markkinoilla

 • kasvattamalla toimintaansa markkina-alueillaan myynti- ja jakelukanavia kehittäen
 • laajentumalla vahvemmin uusiin tuoteryhmiin ja sitä kautta uusiin kohderyhmiin
 • laajentumalla uusille rakentamisen osa-alueille
 • laajentumalla yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube