Kumppanuus

Yhteispelillä kohti menestystä ja asumisen laatua

Luottamuksellinen ja avoin toimintatapa on tietoinen strateginen valintamme. Strateginen kumppanuus on paitsi yhteistyötä, myös vuorovaikutuksessa oppimista ja yhteinen matka kohti yhteistä tavoitetta. Se edellyttää halua ja rohkeutta oppia yhdessä. Kumppanuus on myös luottamusta, jossa molemmat osapuolet noudattavat osaltaan yhteistä sopimusta. Yhteisesti jaetut ideat ja intressit tavoitteineen saavutetaan parhaiten yhdessä tehden. Pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja tasapuolinen yhteistyö yhdistää tietoa ja osaamista, joka tuottaa myönteistä keskinäistä riippuvuutta.  Toimivan kumppanuuden osapuolet tukevat toisiaan ja toimivat rakentavassa hengessä vastavuoroisesti ja avoimesti kommunikoiden.  Se synnyttää uutta toimintaa ja uusia tuotteita sekä kehittää osapuolten toiminnan laatua ja kasvattaa sosiaalista pääomaa. Kumppanit eivät käytä väärin toisiltaan saamiaan tietoja ja suhtautuvat toisiinsa kunnioittaen, luottaen ja tasapuolisesti. 
 
Kumppanuus lisää osaamista ja tuottaa enemmän

Toimivat kumppanuudet ja yhteistyöverkostot vaativat sitoutumista ja yhteisiä pelisääntöjä. Kumppanuus antaa osapuolille valmiuksia kehittää omaa toimintaa ja helpottaa siten yhteisen päämäärän saavuttamista. Se tarjoaa uusia kokemuksia ja vahvistaa omaa osaamista sekä lisää yhteistyötaitoja erilaisten toimijoiden kanssa. Jaettu vastuu ja kumppanuuden vaatimuksiin sitoutunut henkilöstö saa aikaan enemmän kuin yksilöt tahoillaan. 

Kumppanuuden tuomat yhteistyötahot tuovat ymmärrystä monialaisuudesta ja laajentavat verkostoja niin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kumppanuus tuo yhteen erilaisia johtamisen, päätöksenteon, viestinnän ja resurssien käytön toimintakulttuureja. Yhteistyöllä voidaan rakentaa joustavia toimintamalleja, joiden avulla esim. palvelut nopeutuvat ja ammatillinen osaaminen lisääntyy.  

 

Asiakkaalle enemmän – asiakkaasta strategiseksi kumppaniksi

Scancerco Oy on suomalainen rakennustuotteita varastoiva tukkukauppa. Yritys maahantuo useita maailmanlaajuisesti tunnettuja ja arvostettuja tuotemerkkejä. Tukkukauppiaana yritys ostaa tuotteita suurissa erissä ja toimittaa niitä sopimuserissä ja tilauksesta asiakkaille. Yritys ylläpitää suhteita sekä tavarantoimittajiin että teollisuuden yritysasiakkaisiin ja kaupan jälleenmyyjiin. Valtaosa asiakkuuksista on vuosisopimussuhteessa kanssamme. Laajan tavarantoimittajaverkoston avulla voimme tarjota monipuolisesti talonrakennustuotteita asiakkaidemme kaikenlaisiin tarpeisiin.

Tukkukauppiaana hoidamme kaiken maahantuontikäytännöistä, osto-, kuljetus-, vakuutus- ym. sopimuksista laskutukseen. Ostamisen, varastoinnin ja myynnin lisäksi meillä tehdään kokoonpanotöitä ja pakataan tavaraa pienempiin myyntieriin, jotta asiakkaamme saavat sitä mitä haluavat. Myös tuotekehitystyö, laadunvalvonta ja tuotetestaus kuuluvat toimintaamme. Panostamme myös toimitusketjun nopeuteen  tuotestrategiamme ja toimintatapojamme uudistamalla, jotta suuria investointeja vaativa tuotteiden varastointi ei rasittaisi meidän ja asiakkaidemme kukkaroa liiaksi.

Tukkukauppiaana pyrimme minimoimaan tai korjaamaan viallisesta tuotteesta koituvan haitan asiakkaallemme ja hoidamme tuotereklaamaatiot tavarantoimittajien kanssa.  Teemme myös myynninedistämistyötä asiakkaiden eteen.  

Pitkä asiakkuus on merkki laadukkaasta tuotteesta, hyvästä palvelusta ja tyytyväisestä asiakkaasta. Jotta asiakaskumppanuus syventyisi molempia hyödyttäväksi symbioosiksi, tahdomme olla asiakkaillemme enemmän. Strateginen kumppanuus on ystävyyttä ja sisäpiirissä olemista. Se tuottaa lisäarvoa ja lisää liikevaihtoa. Pitkäkestoinen strateginen kumppanuus on päämäärämme vuorovaikutuksessa asiakkaisiimme.

Mikäli kiinnostuit yrityskumppanuudesta kanssamme, ota yhteyttä myyntiin.

 

Tavarantoimittajakumppaniksi?

Tavarantoimittajan valinnassa kiinnitämme huomiota moneen tekijään. Tavoitteenamme on pitkäaikainen, avoin ja rehti kumppanuus tavarantoimittajan kanssa. Tavarantoimittajaa koskevia valintakriteereitämme ovat mm. toimittajan tietotaito, toimituskyky ja -varmuus, henkilöstö- ja laitteistoresurssit, pitkäaikaisen yhteistyön mahdollisuudet sekä ympäristö- ja työolosuhdevastuullisuus. Tuotteita koskevista tärkeimpiä ovat: tarpeeseen vastaaminen, tuotteiden laatu, valikoiman monipuolisuus sekä hinta. 

Scancerco Oy:n tavarantoimittajille osoitetut toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) ohjaavat tavarantoimittajavalintaa. Kaikkien 3/2017  jälkeen tehtyjen  tavarantoimittajasopimusosapuolten odotetaan noudattavan Scancercon alihankkijoita koskevaa ohjeistoa.  Samoin on tilanne Scancercon omien sopimustoimittajien  kohdalla. Vastuullisuuskysymyksistä keskustellaan aina ostoneuvotteluissa. 

Mikäli tavarantoimittajakumppanuus kiinnostaa, pyydäthän tavarantoimittajia koskevan ohjeiston (Supplier Code of Conduct) luettavaksi tuotevalikoimasta vastaavalta henkilöltä.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube