Toiminnan tunnuslukuja

Scancerco Oy Bioben ja Scanfinnin seuraajana

Scancerco Oy on ovi-, ikkuna- ja talonrakennusteollisuuden luotettu tavarantoimittaja. Yrityksen tarina alkaa vuodesta 1976, jolloin perustettiin Scanfinn Oy. Se sai rinnalleen Scancerco Oy:n vuonna 1985 ja Biobe Oy:n vuonna 1991. Yritysfuusion myötä maaliskuussa 2017 konsernirakenne purettiin ja kaikki toiminta keskitettiin yhden nimen, Scancercon alle. Scanfinn ja Biobe jatkavat Scancercon aputoiminiminä ja tuotemerkkeinä edelleen. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. ovi- ja ikkunahelat, DK-helat, profiilijärjestelmät, kattoikkunat, rakennuskemian tuotteet, tuloilmaventtiilit ja ilmansuodattimet. 

Scancerco Oy:n osakeomistuksesta 47 % osuus siirtyi 30.10.2017 tehdyllä kaupalla itävaltalaisen Ascalon Holding GmbH:n omistukseen. Kaupan toinen vaihe toteutui 14.5.2019, jolloin tehdyllä kaupalla Ascalon GmbH hankki omistukseensa jäljellä olleet osakkeet.

Yli 40 vuotta maahantuontia

Kokemuksesta kumpuavia näkökulmia ja osaamista

Scancercon juuret ulottuvat vuoteen 1976, jolloin perustettiin Scanfinn Oy rakennustarvikkeiden valmistuttamista ja maahantuontia varten. Vuosien myötä se sai rinnalleen Biobe Oy:n ja Scancerco Oy:n. Vuonna 2017 yritykset fuusioitiin yhdeksi toimijaksi ja toiminta jatkuu nyt Scancerco Oy:n nimellä.

Tuotemerkit

Tuotemerkkejä joka lähtöön

Ovi-, ikkuna- ja talonrakennusalan varastoivana tukkukauppana Scancerco Oy pyrkii vastaamaan kumppaneidensa tuotetarpeisiin  sekä omien että edustamiensa tuotteiden avulla. Laaja sidosryhmä- ja toimittajaverkosto tarjoaa yrityksen asiakkaille lisäksi laajan tuoterepertuaarin tilaustuotteina.

Laaja-alainen tuotevalikoima

Talonrakennusalan toimijoiden tavarantoimittaja

Scancercon tuotevalikoima on pitkään palvellut erityisesti ovi- ja ikkunateollisuutta sekä ilmanvaihtoalaa. Tuotevalikoimaa on laajennettu sittemmin kattoalalle ja profiilijärjestelmiin. Tuoreimpana kehityskohteena on sisätilarakentaminen. 

Vuosikymmenien kumppanuudet

Asiakkaasta parneriksi

Ovi-, ikkuna- ja talonrakennusteollisuuden toimijat luottavat meihin tavarantoimittajana. Luottamuksesta meihin ja tuotteisiimme kertoo läheinen kanssakäyminen ja pitkät asiakassuhteet. Valtaosa edelleen voimissaan olevista asiakassuhteista on luotu 90-luvulla, pisimmät jo 80-luvulla. Asiakkaina on sekä yhden miehen yrityksiä että suuria kansainvälisiä toimijoita. 

Työurat keskimäärin 10,7 vuotta

Henkilöstö

Scancerco Oy:n henkilökunta on työsuhteissaan pysyvää sorttia. Valtaosa henkilöstöstä on työskennellyt yritykselle yli kymmenen vuotta, mutta uusia tulokkaitakin otetaan aika ajoin. Keskimääräinen työuran pituus vuonna 2017 oli 10,7 vuotta. Pisimmät työsuhteet ovat yli 20-vuotisia. 

Laatu ja asiakastyytyväisyys

Uskomme domino-vaikutukseen

Asiakkaan asiakas on myös meidän asiakkaamme. Asiakastyytyväisyyden tulee ulottua loppukäyttäjään saakka. Tuotevalintastrategiassamme olemme kiinnostuneet myös loppukäyttäjien toiveista, tarpeista ja laatuvaatimuksista, jotta yritysasiakkaamme kykenevät vastaamaan markkinoiden kysyntään tuotteillamme parhaalla mahdollisella tavalla. 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube