Vastuullisuus

Vastuullinen ja luotettava kumppani

Vastuullisuus on kehityksen edellytys. Vastuullisuustyömme suunnittelussa on huomioitu sekä sidosryhmät että liiketoiminnan kehittäminen. Pyrimme toimintatavoissamme vastuulliseen ja kestävään vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuustyömme vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja näkyy kaikilla toimintastrategiamme osa-alueilla, joista tärkeimmät ovat

 • Asiakkaat 
 • Tuotteet ja palvelut
 • Toimitusketju
 • Työtavat
 • Työntekijät
 • Laajentuminen

 

Kumppanuus kumpuaa luottamuksesta 

Emme tavoittele pelkkiä uusia liikesuhteita vaan tähtäämme pitkäjänteiseen yhteistyöhön.  Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat ja tavarantoimittavat. Kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus on tie molempien menestykseen. 

Asiakaskohtaamisissa kuuntelemme asiakasta. Tarjoamme asiakkaillemme vastuullista kumppanuutta, jossa autamme asiakasta menestymään paremmin. Luotettavalla toiminnalla ja arvoa tuottavalla palveluasenteella luomme pitkäjänteisiä yhteistyösuhteita. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita, jotta pystymme löytämään ja kehittämään heitä hyödyttäviä ratkaisuja. Kehitämme toimintaamme ja tuotevalikoimaamme auttaaksemme kumppaneitamme heidän tavoitteidensa saavuttamisessa. Asiakkaille vastuullisuustyömme tarkoittaa esimerkiksi heidän tarpeitaan vastaavia tuotteita ja ratkaisuja, tuotteiden saatavuutta ja toimitusvarmuutta.

Tavarantoimittajille tarjoamme vahvaa, luotettavaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on molemminpuolinen menestys. Luotettavasti toimiva logistiikkamme tarjoaa erinomaisen jakelukanavan mm. ovi-, ikkuna- ja talonrakennusteollisuuden markkinoille Suomessa. Varastoivana maahantuojana  mahdollistamme asiakkaillemme heidän tuotantoonsa mukautuvan tuotevalikoiman ja niille nopean toimitusajan. Vahva markkinatuntemuksemme auttaa tavarantoimittajia kehittämään tuotteitaan kysyntää vastaaviksi.

Tuotteiden/palveluiden käyttö
 • asiakasuskollisuus, luottamus
 • tehokas resurssien käyttö, kustannussäästöt

 

Vastuullisempaa elämäntapaa tukevat tuotteet

Tuotestrategian lähtökohtana on, että myymämme tuotteet kestävät käytössä mahdollisimman pitkään ja tukevat siten kestävää elämäntyyliä.  Valitsemmekin edustamamme tuotteet huolella.  Myös missiomme toimia paremman ja laadukkaamman asumisen puolesta edellyttää tuotteiltamme pitkää elinikää ja niiden käytettävyyttä. Tuotestrategiaamme tukevat palvelumme, kuten tuotetestaus ja oma tuotekehitys, auttavat tavoitteiden toteutumisessa. 

Sekä omissa että maahantuomissamme tuotteissa vastuullisuus tarkoittaa esim. tuotteiden ajattomuutta, materiaalien ympäristövastuullisuutta ja kokoonpanotyön laadukkuutta ja tuotteiden käytettävyyttä, jotta ne kestävät käytössä mahdollisimman pitkään. Suunnittelupalvelussamme se tarkoittaa paitsi yritysasiakkaidemme tuotetekniset vaatimukset täyttävää tuotesuunnittelua, myös  heidän tuotantoprosessit huomioivaa suunnittelua. 

Tuotteet
 • tarpeista kumpuava tuotevalikoima
 • ajattomuus
 • kestävät, laadukkaat materiaalit
 • energiakulujen vähentäminen (tuotanto)
Tuotekehitys
 • käytön ja kierrätyksen vaikutukset
 • tuotantoprosessien huomioiminen
Tuotteiden valmistaminen
 • Eettiset ohjeet tavarantoimittajille 
Tuotteiden kuljettaminen
 • kustannustehokkaat ja ympäristöystävällisemmät kuljetusratkaisut
Tuotteiden elinkaari
 • ajattomuus ja kestävyys, jätteen minimointi ja materiaalikierrätys

 

Eettinen ohjeisto arjen työkaluna (Code of Conduct)

Scancerco Oy:n arvot määrittävät konsernin kaikkea toimintaa. Ne ohjaavat suhtautumista toisiimme, asiakkaisiimme, tavarantoimittajiin ja yhteiskuntaan. Henkilökuntamme, työntekijöiden asemaan tai työsuhteen laatuun katsomatta, on sitoutunut noudattamaan Scancercon eettistä ohjeistoa, jonka perustana ovat yhteisesti jaettavat yrityksen arvot. Ne kuvaavat keitä olemme, miten käyttäydymme ja mihin uskomme.

Arvot ohjaavat päivittäistä työskentelyämme ja auttavat yrityksen työntekijöitä ymmärtämään yhteisesti jaettavat arvot ja luomaan odotukset päivittäiselle käyttäytymiselle sekä silloin kun työntekijät asioivat keskenään että asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoa arvoistamme ja asiakaslupauksestamme löydät täältä.

Henkilökunnan eettisen ohjeiston ohella odotamme tavarantoimittajiltamme eettistä toimintatapoja omassa organisaatiossaan ja toimintaympäristössään. Olemme laatineet tavarantoimittajille oman eettisen ohjeiston, jota toivomme ja odotamme näiden noudattavan.

Scancercon henkilökunta on sitoutunut noudattamaan yrityksen eettistä ohjeistoa. Scancercon eettinen Code of Conduct -ohjeisto on yrityksen eettinen toimintaohjeisto, jonka perustana ovat yhteisesti jaettavat yrityksen arvot. Ne kuvaavat keitä olemme, miten käyttäydymme ja mihin uskomme. Arvot ohjaavat päivittäistä työskentelyämme. Ohjeisto opastaa arjessa toimimista sekä työntekijöiden välillä että asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Globaali vastuullisuus

Scancerco Oy noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen vastuullisen yritystoiminnan periaatteita koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä sekä korruption vastaista toimintaa. Lisäksi tuemme kaikkien ihmisten oikeuksia YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten mukaisesti.

Toiminnan laajentuminen

Laajennamme toimintamme vastuullisesti. Emme ota enempää asiakkaita kuin mitä pystymme laadukkaasti hoitamaan. Tarvittaessa rekrytoimme lisää ammattitaitoisia työntekijöitä. Laajennamme tuotevalikoimaamme harkitusti ja kestävältä pohjalta. Tuotevalikoimaa laajennettaessa koulutamme henkilökuntaa ja kannustamme elinikäiseen oppimiseen myös vapaa-ajalla.

Vahvistamme esimiestyötä ja suosimme monimuotoisuutta rekrytoinnissa, sillä uskomme sen lisäävän luovuutta ja auttavan ennakoimaan globaalien markkinoiden tarpeita ja vaatimuksia. Keskitymme kehittämään henkilöstön ammattitaitoa, terveyttä ja hyvinvointia. 

Jotta voimme varmistua toimintamme ja tuotteidemme laadusta ja kehittää sitä edelleen, mittaamme asiakastyytyväisyyttä toimintamme eri osa-alueilta. Keräämme myös palautetta vuorovaikutustilanteista kanssamme. Toimintamme laatu näkyy arvostuksena ja toteutuu kumppanuuksina. Arvostettuna ja vastuullisena toimijana yrityksemme houkuttaa myös työpaikkana. 

Liiketoiminta

 • tehokas ja joustava organisaatio
 • ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö
 • läpinäkyvä toiminta
 • asiakastyytyväisyys

 

 

 
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube