Asiakaslupaus

Yhteistyöllä laatua asumiseen

Asiakaslupauksemme on tiivistetty sloganiimme: partnership  to build excellence. Lupauksemme perustuu arvoihimme ja kertoo kahdenvälisestä kumppanuudesta, joka tuottaa laadukkaita asiakaskokemuksia asiakkaalle, asiakkaan asiakkaalle ja koko toimialalle. Panostamme tuotevalikoimassamme sekä tuotteiden että asumisen laatuun, jolla menestymme yhdessä. Strateginen kumppanuus kumpuaa siitä, että asiakaslupauksemme on yhtä tekojemme kanssa. 

Ydinlupauksemme yritysasiakkaillemme on olla tavarantoimittajakumppani, johon voi aina luottaa ja joka toimii yksilöllisesti kunkin asiakkaan parhaaksi. Pyrimme toiminnallamme tuottamaan asiakkaallemme paitsi vastinetta rahoille myös toiminnallista, emotionaalista ja symbolista lisäarvoa.
 
  • Taloudellista arvoa asiakkaalle tuotamme esim. tuotehankintojen rahallisena arvona ja kustannussäästöinä suhteessa kilpailijoihimme.
  • Toiminnallista arvoa tuotamme asiakkaillemme mm. toimitusnopeudella ja minimoimalla asiakkaidemme varastointitarvetta tarjoamalla toimivia tuotteita ja palveluita asiakkaan toimintaprosessit ja resurssit huomioiden. 
  • Emotionaalista arvoa tuotamme asiakkaillemme mm. hyvällä tavoitettavuudella ja onnistuneilla asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskokemuksilla.
  • Symbolista arvoa, merkityksellisyyttä tuotamme asiakkaallemme  jakamalla yhteisen arvomaailman ja yhteiset tavoitteet sekä pitämällä lupauksemme. Symbolinen arvontuotanto ilmenee mm. tyytyväisyytenä tuotelaatuun ja siitä saatavaan statusarvoon.   

 

Tavoitettavuus ja tuki
Tarjoamme kaiken osaamisemme palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Koska tavoitettavuus on tehokkaan asioinnin edellytys, vastaamme puheluihin ja sähköposteihin mahdollisimman ripeästi ja pyrimme ratkaisemaan asiakkaan yhteydenoton syyn yhden yhteydenoton  aikana. Olemme asiakkaidemme tukena hankintaprosessin kaikissa vaiheissa ennakoiden, varmistaen ja opastaen. Tarvittaessa olemme myös teknisenä tukena tuotannon käyttöönotossa.

 

Saatavuus

Tuotevalikoimamme on monipuolinen ja noutomyymälämme palvelee asiakkaitamme aukioloaikoinamme. Valitsemme valikoimiimme tuotteita, ratkaisuja ja palveluita joiden avulla asiakkaamme voi menestyä markkinoilla. Varastoimme asiakkaillemme tärkeimpiä tuotteita, jotta ne ovat heti saatavilla. Oma tuotekehitysyksikkö ja hyvä valmistajaverkosto mahdollistavat myös asiakasräätälöityjen tuotteiden valmistuttamisen.

 

Toimitukset
Varastoivana tukkukauppana tarjoamme varastotuotteillemme nopeat ja ketterät toimitukset. Varastotuotteissa aamupäivän asiakastilaukset lähtevät meiltä iltapäivällä ja iltapäivän tilaukset seuraavana arkipäivänä. Viikko- ja on-demand-toimitukset minimoivat asiakkaidemme varastointitilojen tarvetta ja varastointiaikaa. Kykenemme verkostojemme avulla hankkimaan ja toimittamaan myös tilaustuotteita hyvinkin nopeasti asiakkaillemme. 

 

Viestintä

Tuotetiedon lähteille asiakkaamme pääsee paitsi myyjäkontaktin, myös verkkosivujemme kautta, joka on päämediamme. Päämedian kaveriksi olemme perustaneet Facebook-profiilin (www.facebook.com/scancerco). Sisäisen viestinnän parantamiseksi olemme ottaneet käyttöömme yhteisesti jaetun sähköisen ilmoitustaulun. 

 
Toiminnan kehittäminen

Arvostamme suuresti rakentavaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Toiminnan kehittämiseksi kuulemme yritysasiakkaitamme vähintään kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyllä. Palautetta asiakaspalvelustamme tai muusta toiminnastamme voi antaa oheisen linkin kautta. 

 

 Palaute asiakaspalvelusta

 

Toimintatavat ja eettisyys

Scancerco Oy:n henkilökunta on allekirjoituksellaan sitoutunut noudattamaan Scancercon eettistä ohjeistoa (Scancerco Code of Conduct).  Odotamme tavarantoimittajiemme noudattavan heille suunnattua eettistä ohjeistoamme (Scancerco Supplier Code of Conduct). 

 
 
 

Scancercon arvot

Arvomme kuvaavat keitä olemme, miten käyttäydymme ja mihin uskomme – ja näkyvät tavassamme tehdä töitä ja vuorovaikutuksessamme muihin ihmisiin. Uskomme luottamukselliseen kumppanuuteen, jossa on yhteiset tavoitteet.  Ulotamme arvontuotantoajattelumme asiakkaistamme aina heidän asiakkaisiinsa saakka. Jotta kumppanimme voivat edistää asumisen laatua avullamme omassa liiketoiminnassaan, panostamme tuotevalintastrategiassamme erityisesti tuotteidemme laatuun ja luotettuihin tavarantoimittajiin sekä osaamiseemme ja palveluihimme.
 
 
Olemme parempia yhdessä

Haluamme menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Keskitymme yksilölliseen palveluun ja toimivan asiakassuhteen rakentamiseen. Panostamme palveluun ja tuotekehitysyhteistyöhön.

Emme anna katteettomia lupauksia; arvostuksemme rakentuu lupausten täyttämisestä ja niiden ylittämisestä. Toimimme avoimesti ja rehellisesti.

Kuuntelemme asiakasta ja hyödynnämme verkostomme osaamista etsimällä toimivan ratkaisun asiakkaan tarpeisiin. Vuorovaikutus auttaa meitä kehittymään ja menestymään yhdessä.

 
Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä

Noudatamme eettistä ohjeistoamme emmekä hyväksy siitä poikkeamista. Tunnustamme ihmisoikeudet maailmanlaajuisesti. Kunnioitamme kaikkia yksilöinä ja kohtelemme jokaista reilusti ja tasa-arvoisesti. Vaalimme avointa ja kunnioittavaa kanssakäymistä. Arvostamme jokaisen mielipidettä. Emme hyväksy epäkunnioittavaa käytöstä, kiusaamista tai häirintää.

Edistämme terveyttä, työturvallisuutta ja hyvinvointia. Pyrimme jatkuvasti kehittämään työympäristöä ja puutumme havaittuihin turvallisuuspuutteisiin.

Panostamme ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja suosimme ympäristöarvoja tukevia valintoja, koska olemme vastuussa myös tuleville sukupolville. Pyrimme työskentelemään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 
Globaali vastuullisuus

Scancerco Oy noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen vastuullisen yritystoiminnan periaatteita koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä sekä korruption vastaista toimintaa. Lisäksi tuemme kaikkien ihmisten oikeuksia YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten mukaisesti.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube