Automaattinen Biobe ThermoMax A energiatehokas tuloilmaikkunaventtiili pikakiinnityksellä

11

Biobe ThermoMax A on automaattitoiminen, virtausominaisuuksiltaan optimoitu tuloilmaikkunaventtiili.

Biobe ThermoMax A on itsesäätyvä, ilmanohjauksen automaatiolla varustettu ja virtausominaisuuksiltaan optimoitu uuden sukupolven tuloilmaikkunaventtiili. Venttiilin materiaalina on erikoismuovi ja äänenvaimentimena polyesterihuopa. Venttiiliyksikkö on kiinni kannassaan helppokäyttöisellä pikakiinnityksellä, joten suodattimen vaihto onnistuu kätevästi ilman työkaluja. Venttiilin herkkä takaiskuläppä estää ilmaa virtaamasta sisältä ulospäin. Biobe ThermoMax -venttiiliä valmistetaan kahdessa koossa.

 • automatisoitu, itsesäätyvä ilmanohjaus
 • hukkalämmön hyödyntäminen
 • hyvät ilmamäärät jo pienillä paine-eroilla
 • venttiiliyksikön pikakiinnitys – työkaluton suodattimen vaihto
 • tehokas ilmansuodatus
 • hyvä äänenvaimennus
 • portaaton ilmamäärän säätö
  kaksi kokoa – kolme väriä

 

Hukkaenergia hyötykäyttöön 

Tuloilmaikkunassa lämmityksen hukkaenergia ja auringon lämpövaikutus hyödynnetään lämmityskaudella sisäänotettavan suodatetun korvausilman esilämmitykseen kierrättämällä korvausilma ikkunalasien välissä ennen sisäänottoa. Lämmöntalteenoton kannalta ratkaisu on teknisesti paras mahdollinen. Kesäkaudella korvausilma ohjataan suodatettuna ikkunan välitilasta täysin eriytettyä sisääntulokanavaa pitkin suoraan huonetilaan. Venttiilissä on herkkä takaiskuläppä, joka estää ilmavirtauksen väärään suuntaan.

Tuloilmaikkunan toiminta perustuu fysiikan lakien termiseen kiertoon, jossa kylmä ilma laskeutuu lämmityskaudella viileää ulkolasin pintaa pitkin alas ja nousee lämmetessään lämmintä sisälasin pintaa pitkin ylös kohti huonetilaan johtavaa ohjausyksikköä. Välitilan suodatinkennoston ohjaamana ilmankierto tehostuu ikkunan välitilassa. Huonetilassa oleva venttiiliyksikkö suuntaa korvausilman huoneen yläosaan, jossa se sekoittuu lämpimään sisäilmaan.

11

Vasen kuva: Kesäaikaan korvausilma otetaan suoraa reittiä huonetilaan suodattimen läpi.

Oikea kuva: Lämmityskaudella ilma kiertää tuloilmaikkunassa ikkunalasien välissä ja hyödyntää ikkunan kautta johtuvaa lämpöhäviötä ja auringon lämpövaikutusta korvausilman esilämmitykseen ennen sen sisäänottoa.

Hiljainen ilmanvaihto

Venttiilin hyvä äänenvaimennus on toteutettu allergisoimattomilla erikoisvalmisteisilla polyesterikomponenteilla, joilla saavutetaan hyvä yksikköäänenvaimennus. Äänenvaimennuskasetissa on optimoitu ilmakanavien pituus ja leveys vaimennuksen maksimoimiseksi. Äänenvaimennuskasetti toimii samalla ilman kanavaohjaimena.

11

Erikoisvalmisteinen äänenvaimennin/ilmakanavakasetti asennetaan karmin vaakatyöstöön. 
Karmiin tehtävillä työstöillä taataan kestävä ja pitkä elinkaari tuloilmaikkunaratkaisulle.

Virtaustekniset arvot

Biobe ThermoMax-venttiilien ilmamäärät (VTT-S-04616-14/VTT-S-01970-15) mittautettiin alipainemenetelmällä. Tuloilmaikkunoiden virtaustekniset suoritusarvomittaukset tehtiin VTT Expert Services Oy:n FINAS-akkreditoidussa laboratoriosaa standardin SFS-EN 13141-1:2004/1/ mukaan. Ilmavirrat mitattiin standardien ISO 5167-1:2003 ja ISO 5167-2:2003/2/ mukaan nurkkaulosotoin varustetuilla mittauslaipioilla. Ilmavirtamittauksista saatavat arvot palvelevat suunnitteluarvoina, osana kokonaisilmanvaihtojärjestelmän suunnittelua.

Mittauksissa määriteltiin venttiilin läpi kulkeva ilmavirta testauskammion ja ympäröivän ilman välisen staattisen paine-eron funktiona. Venttiilin läpi kulkevan ilmavirta mitattiin testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta huomioiden.

Biobe ThermoMax A -tuloilmaventtiilien ilmamäärät [l/s] jyrsityllä aukolla
Tuote Ilmamäärät
5 Pa 10 Pa 15 Pa 20 Pa
Biobe ThermoMax A 400 kesä 2,0 3,9 5,2 6,2
talvi 2,3 3,9 5,2 6,2
Biobe ThermoMax A 600 kesä 2,3 4,8 6,4 8,0
talvi 2,5 4,8 6,4 8,1
Wordpress Table Plugin

Testi-ikkunat: Pihla Varma e S ja OPTI-M/1+2_1.0, puu-alumiini-ikkunat. Ilmamäärämittauksissa ulkoilmanohjaus on toteutettu karmin alumiiniverhoukseen tehtyjen 4×100 mm ilmanottoaukkojen (4/6 kpl) kautta sekä alumiinisen ulkoverhouksen ja ulkopuitteen välisestä 4 mm raosta ulkoilmaventtiiliin. Yllä olevat mittaustulokset on saatu laskevalla staattisella paine-erolla ja koskevat tutkittuja tuotteita.

Ääneneristävyys

Ääneneristävyys (VTT-S-04541-14) on mitattu ThermoMax-venttiileillä, jotka on asennettu ikkunakarmin yläosaan tehtyyn asennusuraan. Ilmaääneneristävyys R on mittautettu standardin ISO 10140–2:2010 mukaan ja ilmaääneneristysluku Rw, Rw+C ja Rw+Ctr on määritelty standardin ISO 717–1:2013 mukaan.

ThermoMax A ääneneristävyydet [dB]
Äänieristävyys Rw Rw+C Rw+Ctr
Biobe ThermoMax A 40 kesä/talvi 38 37 34
Biobe ThermoMax A 60 kesä/talvi 38 37 34
Wordpress Table Plugin

Rw Ulkoilmaventtiilin yksikköeristysluku, dB
Rw+C Spektrisovitustermi, dB / melulähde korkeat äänet: puhe, musiikki, raide/maantie/lentoliikenne
Rw+Ctr Spektrisovitustermi, dB / melulähde matalat äänet: kaupunkiliikenne

Testi-ikkuna: Pihla Varma e S puu-alumiini-ikkuna 1190x1190x170 mm/sisäpuite 2K-4-16, ulkopuite tasolasi 4 mm sekä + Biobe ThermoMax – venttiili välitilan karkealla ja venttiiliyksikön allergeenisuodattimella.Ilmanohjaus karmin alumiinisen ulkoverhouksen ja ulkopuitteen välisestä 4 mm raosta ulkoilmaventtiiliin.

VTT Expert Services Oy:n testausselostukset saa pyydettäessä Biobe Oy:ltä.

Tehokas ilmansuodatus

ThermoMax A -tuloilmaikkunaventtiilissä on siitepölylle tehokas elektrostaattinen HAF-allergeenisuodatin. Välitilaan johtavaa kanavistoa pitää puhtaana pestävä polyesteriverkko. Suodatinpinta-ala on pienemmässä (40) venttiilissä 48 cm² ja suuremmassa (60) 72 cm².

Suodattimet suositellaan huollettaviksi vähintään kerran vuodessa.

11Biobe allergeenisuodatin HAF Scancerco

Suodatinkehykseen sijoitettu elektrostaattinen allergeenisuodatin huolehtii sisääntulevan ilman puhtaudesta.

11

Karkeasuodatin estää roskien pääsyn ikkunan välitilaan.

Helppo käyttää ja huoltaa

Biobe ThermoMax A -tuloilmaikkunaventtiilin ilmamäärät ovat portaattomasti säädettävissä ilmamääräsäätimestä, joka sijaitsee venttiilin vasemmassa päässä. Sen sulkemista kokonaan ei suositella korvausilman saamiseksi. Venttiilin oikeassa päässä sijaitsee venttiiliyksikön vapautusvipu huoltotoimia varten.

Suodattimet suositellaan huollettaviksi vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi ikkunanpesun yhteydessä. Venttiilin suodatin vaihdetaan uuteen vaputtamalla venttiiliyksikkö pikakiinnityskannastaan ja korvaamalla suodatinkehykseen sijoitettu suodatin uudella. Välitilan suodatinkanavassa käytetään pestävää suodatinmateriaalia.

Reilut ilmamäärät

Venttiilin virtausominaisuuksiltaan optimoitu rakenne mahdollistaa maksimaalisen korvausilmavirran ottamisen huonetilaan jo pienillä paine-eroilla. Venttiilin ilmamäärää voidaan haluttaessa myös portaattomasti rajoittaa, mutta ilmanvaihdon takaamiseksi venttiilin kokonaan sulkemista ei suositella.

Biobe ThermoMax-venttiilien ilmamäärät (VTT-S-04616-14) mittautettiin alipainemenetelmällä. Tuloilmaikkunoiden virtaustekniset suoritusarvomittaukset tehtiin VTT Expert Services Oy:n FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa standardin SFS-EN 13141-1:2004/1/ mukaan. Ikkuna asennettiin testauskammioon, jonka leveys oli 1985 mm, korkeus 1985 mm ja syvyys 170 mm.Ilmavirtamittauksista saatavat arvot palvelevat suunnitteluarvoina, osana kokonaisilmanvaihtojärjestelmän suunnittelua.

Mittauksissa määriteltiin venttiilin läpi kulkeva ilmavirta testauskammion ja ympäröivän ilman välisen staattisen paine-eron funktiona. Venttiilin läpi kulkevan ilmavirta mitattiin testauskammion ja ikkunan vuotoilmavirta huomioiden. Ilmavirrat mitattiin standardien ISO 5167-1:2003 ja ISO 5167-2:2003/2/ mukaan nurkkaulosotoin varustetuilla mittauslaipioilla.

11

Venttiiliyksikön vasemman pään säätimestä voidaan ilmamääriä säätää portaattomasti.

11

Venttiiliyksikön irrotusvipu sijaitsee venttiilin oikeassa päässä.

Pitkä elinkaari – vakaa ja kestävä kokonaisuus

Biobe ThermoMax –venttiilillä varustetussa tuloilmaikkunassa ilman sisäänotto tapahtuu huomaamattomasti karmin yläosasta, yhdestä sisääntuloyhteestä. Tällä minimoidaan sadeveden sisäänpääsyn riski ikkunan ja seinän rakenteisiin. Venttiiliratkaisu soveltuu vakiona kaikkiin ikkunatyyppeihin, joiden puiteväli on vähintään 58 mm. Mikäli puiteväli on kapeampi, ikkunaväliin johtavan ulkoilmakanavan jyrsintä toteutetaan poikkeuksellisesti sivukarmiin.

Venttiiliratkaisu toteutetaan jyrsintätyöstöillä ikkunan yläkarmiin. Näin saadaan aikaa kestävä ja vakaa asennusalusta venttiilille, suodattimille sekä äänenvaimentimille sekä aidosti toisistaan erotetut ilmanohjaukset suora- ja kiertokanavistolle.

Ilmankiertoa välitilaan ohjaavat pystysuuntaiset ilman sisääntulo- ja poistumiskanavat, jotka liittyvät karmin vaakaan jyrsittyyn ilmanohjaus/äänenvaimenninkanavaan. Venttiilin sisäyksikkö on kaksiosainen: Suodatinkehys kiinnitetään ikkunakarmin yläosaan jyrsityn aukon suulle kahdella ruuvilla. Venttiiliyksikön kiinnitys kantaansa tapahtuu pikakiinnityksellä, joten suodattimen vaihto on helppoa ja nopeaa eikä edellytä työkalujen käyttöä.

Vakaa ja kestävä kokonaisuus 

Biobe ThermoMax –venttiilillä varustetussa tuloilmaikkunassa ilman sisäänotto tapahtuu huomaamattomasti karmin yläosasta, yhdestä sisääntuloyhteestä. Tällä minimoidaan sadeveden sisäänpääsyn riski ikkunan ja seinän rakenteisiin. Venttiiliratkaisu soveltuu vakiona kaikkiin ikkunatyyppeihin, joiden puiteväli on vähintään 58 mm. Mikäli puiteväli on kapeampi, ikkunaväliin johtavan ulkoilmakanavan jyrsintä toteutetaan poikkeuksellisesti sivukarmiin.

Venttiiliratkaisu toteutetaan jyrsintätyöstöillä ikkunan yläkarmiin. Näin saadaan aikaa kestävä ja vakaa asennusalusta venttiilille, suodattimille ja äänenvaimennukselle sekä aidosti erotetut ilmanohjaukset suora- ja kiertokanavistolle. Ilmankiertoa välitilaan ohjaavat pystysuuntaiset ilman sisääntulo- ja poistumiskanavat, jotka liittyvät yläkarmin vaakajyrsittyyn ilmanohjaus-/äänenvaimenninkanavaan.

Venttiiliyksikkö on kaksiosainen. Suodatinkehys kiinnitetään ikkunakarmin yläosaan jyrsityn aukon suulle kahdella ruuvilla. Venttiiliyksikkö kiinnittyy kantaansa pikakiinnityksellä, joten suodattimen vaihto on helppoa ja nopeaa eikä edellytä työkalujen käyttöä.

Biobe ThermoMax M -venttiiliä valmistetaan sekä 400 että 600 mm leveänä kolmessa värissä: valkoinen, ruskea ja harmaa. Manuaalinen venttiili voidaan myöhemmin muuttaa vähäisin toimenpitein automaattitermostaatilla omavoimaiseksi.

11

Välitilan pystytyöstöt ohjaavat korvausilman kulkua lämmityskaudella ulkoa ikkunan välitilaan ja sieltä esilämmitettynä edelleen venttiiliyksikön suodattimen kautta huonetilaan.

11

Ikkunakarmin vaakatyöstöön (1-2 kpl) asennettava äänenvaimennin/ilmanohjainkasetti jää
suodatinkehyksen taakse piiloon.

Biobe ThermoMax A -venttiiliä valmistetaan 500 mm (ThermoMax 40) ja 700 mm (ThermoMax 60) leveänä kolmessa värissä: valkoinen, ruskea ja harmaa.

Helppo ja nopea asentaa

Biobe ThermoMax on helppo ja nopea asentaa. Karmin vaakatyöstöön asennetaanäänenvaimennin- / ilmakanavakasetti vaimentimessa olevien suuntanuolien mukaisesti ja aukon suulle ruuvataan suodatinkehys, joka toimii samalla venttiiliyksikön kiinnityskantana. Sen päälle tuleva venttiiliyksikkö on pikakiinnitteinen ja se napsautetaan paikalleen. Välitilassa pystytyöstöihin asennetaan suodatinnauha ja ilmanohjainyksikkö.

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET

Ratkaisu 1: uusi tuloilmaikkuna

Biobe ThermoMax A on oivallinen ratkaisu sekä uudiskohteisiin että ikkunasaneerauksiin vanhojen ikkunoiden tilalle.

Uudiskohteissa ikkunavalinnalla voidaan saadaan ikkunoiden kautta johtuva lämmityksen hukkaenergia hyötykäyttöön. Vanhoista koneellisella poistolla varustetuista kerrotaloista puuttuu usein korvausilmanotto kokonaan. Ikkuna- tai julkisivuremontin yhteydessä korvausilmanotto tulee hoidettua uusien tuloilmaikkunoiden sivutuotteena.

Ratkaisu 2: perinteinen korvausilmaikkuna tuloilmaikkunaksi

Biobe ThermoMax voidaan myös jälkiasentaa. Perinteisillä karmiventtiileillä varustetut ikkunat ovat muutettavissa tuloilmaikkunoiksi yläkarmiin tehtävillä pystytyöstöillä, jotka liittyvät jo olemassa olevaan äänenvaimennin-/ilmanohjainkanavan vaakatyöstöön. Ulompaan pystytyöstöön lisätään suodatin ja sisempään ilmanohjainyksikkö. Vaakatyöstöön asennetaan äänenvaimennus-/ilmaohjainkasetti ja sen päälle allergeenisuodattimella varustettu Biobe ThermoMax -venttiili.

ThermoMax A -tuloilmaikkunaventtiili tiivistetysti

Toimintaperiaate

 • Hyödyntää lämmityskaudella tehokkaasti ikkunan lämpöhäviöitä: talviasennossa korvausilma kiertää ikkunalasien välissä korvausilman esilämmittämiseksi.
 • kesäkaudella suora, suodatettu korvausilmareititys
 • Yksi sisääntuloyhde karmin yläosassa minimoi rakenteiden kosteusriskit ja maksimoi korvausilman esilämmittämiseen tarvittavan ilmavirran kulkeman matkan ja ajan.
 • Itsesäätyvä, automatisoitu ympärivuotinen ilmankierron ohjaus

Ominaisuudet

 • Hyvät ilmamäärät jo pienillä paineilla
 • Portaaton ilmamäärän säätö, venttiili suljettavissa
 • Hyvä äänenvaimennus
 • Tehokas korvausilmansuodatus: vakiona tehokas, elektrosaattinen venttiilisuodatin sekä kesä- että talviasennossa. Välitilaa pitää roskista puhtaana pestävä, solumuovisuodatin.
 • Kevyt, tiiviisti sulkeutuva takaiskuventtiili estää ilman takaisinvirtauksen
 • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja kestävä rakenne
 • Kaksi kokoa – kolme väriä
 • Suomalaisen tuotekehitystyön tulos
 • Ääneneristävyys ja ilmamäärät mittautettu VTT  Expert Services Oy:ssä

Asennus

 • Helppo ja nopea ensi- sekä jälkiasennus
 • Venttiiliyksikön pikakiinnitys, työkaluton venttiilisuodattimen vaihto
 • Käyttäjäystävällinen: ilmamäärien säädettävyys
 • Automatiikka huolehtii ilmankiertoreityksestä kesä-talviasentojen välillä

Käyttökohteet

 • Uusiin tuloilmaikkunoihin
 • Ilmanvaihtosaneerauksiin: karmiventtiili-ikkuna muutettavissa tuloilmaikkunaksi yksinkertaisilla lisätyöstöillä ikkunan yläkarmiin (kaikkien valmistajien mallit)
11
11
11
11
11
11
11
11

Energiatehokas tuloilmaikkuna

Raitisilman sisään johtaminen integroidusti ikkunan välitilan kautta huonetilaan on erittäin kustannustehokas ja yksinkertainen ratkaisu sekä uudisrakentamisessa, ilmanvaihtosaneerauksissa että olemassa olevien karmiventtiilien muuttamisessa lämpöä talteen ottaviksi tuloilmaikkunoiksi. Tuloilmaikkunaa käytetään yhdessä koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän kanssa. Ilmanvaihdon osuus asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksesta on noin 30-40 %.

Tuloilmaikkunan toimintaperiaate on yksinkertainen. Ulkoilma johdetaan talvella ikkunan puitteiden väliseen tilaan ja edelleen yläviistosti huonetilaan ikkunan sisäkarmin läpi. Ikkunarakenteen läpi virratessaan (talviasento) ilmavirta lämpenee sekä ikkunan omista lämpöhäviöistä että ikkunaan kohdistuvan auringonsäteilyn ansiosta.

Ikkunarakenteeseen johdettava ulkoilma suodatetaan ilman epäpuhtauksista ja ulkoa kuuluvat äänet vaimennetaan asumisviihtyvyyden maksimoimiseksi. Takaiskuventtiili estää ilman takaisinpäin virtauksen sulkemalla virtausreitin tilanteissa, joissa huonetila on ylipaineinen esim. puhaltimen toimintahäiriön vuoksi.

Tuloilmaikkunan energiatehokkuus ja sisään tulevan ilman lämpötilan nousuun vaikuttavat monet tekijät, kuten ikkunan rakenne, mm. lämmöneristävyys ja koko, ilmavirran määrä, ulko- ja sisälämpötila sekä ilmavirran ikkunoiden välitilassa kulkema matka ja viipymä aika. Tästä syystä on perusteltua johtaa ikkunan väliin tuleva ilmavirta ikkunan yläosasta, josta kylmä ilma putoaa ikkunan välitilassa ensin alas ja lämmettyään kohoaa ylös kohti huonetilaan johtavaa yhdettä.

Mitä suurempi ilmavirta rakenteen läpi otetaan, sitä suurempi on ilman nopeus ja sitä vähemmän ilmavirta lämpenee. Lämmityskaudella tuloilmavirtaa ei kannata kasvattaa suuremmaksi kuin tilan raitisilman tarve edellyttää, koska häviöt eivät yleensä riitä esilämmittämään tuloilmaa riittävästi.

Ulkoilmavirtaa tarvitaan noin 4 l/s henkilöä kohden, jotta esim. ihmisen aineenvaihdunnan tuottama hiilidioksidipitoisuus ei kohoaisi terveydensuojalain raja-arvoa 2700 mg/m3 (1 500 ppm) suuremmaksi. Rakennusten ilmavaihto-ohjeiden (2010) mukaan ilmavirtojen ohjearvot asuintiloissa voidaan mitoittaa joko henkilömäärän mukaan (6 l/s/hlö) tai asunnon koon mukaan (0,35 l/s/m2). Yleensä ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 l/s neliömetriä kohden, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 metriä.

Biobe-äänenvaimennin, äänenvaimennustehon demonstraatiovideo

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube