Vastuu asumisterveydestä on osakkaalla, asukkaalla ja taloyhtiöllä

Scancerco / Biobe-ilmansuodattimet / Vastuu asumisterveydestä on osakkaalla, asukkaalla ja taloyhtiöllä

Vastuu asumisterveydestä on sekä osakkaalla, asukkaalla  että taloyhtiöllä

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät, joista tärkeimmät ovat kunnossa olevat rakenteet ja toimivat ilmanvaihtolaitteet. Ilmanvaihtoa tarvitaan terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitämiseen rakennuksessa. Toimiva ilmanvaihto poistaa sekä asumisesta syntyviä ilman epäpuhtauksia ja huonekosteutta että tuo suodatettua, raitista ulkoilmaa korvausilmaksi sisätiloihin. Rakennuksen ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko painovoimaisena tai koneellisena, kunhan se on oikein suunniteltu. Ilmanvaihtolaitteiden huoltaminen onkin perusta asumisterveydelle, mutta miten kunnossapidon huoltovastuut on jaettu?

11

Ilmanvaihdon ja -laitteiden kunnossapitovastuu taloyhtiöissä

Ilmanvaihdon perussäätö on Asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuun mukaan taloyhtiöllä. IV-laitteet ja niiden säätö tulee olla sellaisella tasolla, että ilmanvaihto täyttää voimassa olevat määräykset ja ilmanvaihto jakaantuu mahdollisimman tasaisesti huoneistojen kesken. Taloyhtiön vastuulla ovat esim. talon katolla sijaitsevat huippuimurit ja ilmanvaihtokanavien ja hormien puhdistus. Myös huonetilassa olevien poisto- ja tuloilmaventtiilien säätö, korjaus ja uusiminen ovat taloyhtiön vastuulla. Valitettavan usein sisäilman laatuongelmia aiheuttaa eniten se, että venttiilien ja suodatinten säännöllinen huolto on laiminlyöty. Kiinteistöliiton kunnossapitovastuunjaon mukaan tuloilmaventtiilien suodattimien huoltovastuu on nykyisin (2019) taloyhtiöllä, kun se ennen oli osakkaan vastuulla. 

11

Sisäilman laatu vaikuttaa asumisterveyteen

Ainoastaan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja säännöllinen puhdistus mahdollistavat asumisterveyden toteutumisen. Jos rakennuksen huono sisäilma alkaa aiheuttaa terveyshaittoja, kuten esimerkiksi nuhaa, yskää tai silmäoireita, on tilanne kehittynyt jo hälyttävän pitkälle.

Terveyshaittojen ilmaantuessa on viipymättä tarkistettava, että ilmavirran poisto kosteista ja nk. likaisista tiloista (wc, kylpyhuone, sauna, keittiö, vaatehuone ja varastotilat) ja korvausilman sisäänotto varsinaisiin asuintiloihin toimii suunnitellusti. Tuloilmaventtiilit tulee olla kaikissa oleskelutiloissa (makuuhuoneet, olohuone). Asumisterveyden näkökulmasta katsottuna huoneistoon tulee tuoda sekä raitista, suodatettua tuloilmaa että sieltä tulee poistaa ilman epäpuhtaudet ja kosteus poistoilmanvaihdon kautta.

Rakennuskannassamme on valitettavan runsaasti rakennuksia, joissa on kyllä huolehdittu poistoilmanvaihdosta, mutta korvausilmanotto hallitusti ja suodatettuna seinä- tai ikkunaventtiileillä puuttuu. Ikkunan pitäminen avoimena on tarkoitettu vain tilapäiseen tuuletukseen eikä korvausilmanottoon.

11

Ilmansuodattimien tehtävä

Venttiileissä käytettävien ilmansuodattimien tehtävänä on siivilöidä sisään tulevaa korvausilmaa ilman epäpuhtauksista. Suodattimien vaihto tai puhdistusväli riippuu käyttöolosuhteista, mutta suositeltava vaihtoväli on 1-2 kertaa vuodessa, mieluiten ainakin keväällä ennen siitepölykauden alkua. Myös venttiilien ja äänenvaimentimien kanavat tulee imuroida samassa yhteydessä. Mikäli suodatin jätetään huoltamatta tai vaihtamatta, se tukkeutuu ja lakkaa toimimasta. Tällöin ilmanvaihdon poistokoneisto imee korvausilmaa asuntoon hallitsemattomasti esim. seinä- ja lattiarakenteiden ilmanvuotokohdista tai postiluukusta, mikä tuntuu mm. vetoisuutena. Näin rakenteissa ja porrashuoneessa olevat epäpuhtaudet pääsevät hengitysilmaan aiheuttaen hengityelininfektioita.

11

Verkkomainen karkeasuodatin

11

Verkkomainen karkeasuodatin

11

Kerrosmainen kuitusuodatin

11

Antimikrobinen allergeenisuodatin

Ilmansuodattimia kaikenlaiseen tarpeeseen

Korvausilmaventtiileihin on saatavissa erilaisia ilmansuodattimia karkeista solumuovisuodattimista  kuitusuodattimiin ja tehokkaasti pienhiukkasia kerääviin allergeenisuodattimiin. Suodattimet valitaan venttiilimerkin ja mallin mukaan. Suodatin kannattaa valita ilman epäpuhtauksien ja tarvittavan suodatustehon perusteella.

Karkeasuodattimet keräävät ilmasta karkeimmat roskat ja epäpuhtaudet ja suodattimen tiheyden kasvaessa myös pienemmät hiukkaset. Allergeenisuodatin on elektrostaattinen HAF-suodatin, jossa sähköinen varaus imee ilman päpuhtaudet suodattimeen. Se suodattaa nimensä mukaisesti ilmasta paitsi allergeeneja, myös katupölyä ja nokea. Allergeenisuodattimen  suodatusteho koivun siitepölylle on peräti 90%. 

Venttiilien vaihtosuodatinten saatavuus rauta- tai päivittäistavarakaupoista pölynimureiden vaihtopussien ja -suodatinten tapaan on pää sääntöisesti huono. Asukkaiden on vaikea hankkia vaihtosuodattimia yleisimpiinkin korvausilmaventtiileihin, koska vähittäiskauppa ei juurikaan pidä vaihtosuodattimia myyntihyllyssä eivätkä kuluttajat tiedä mistä niitä hankkia. Asumisterveyden ja sisäilman laadun vuoksi on perusteltua keskustella ja tehdä päätöksiä ilmanvaihdon suodatuksen tasosta asukkaiden asumisterveyden edistämiseksi hyvän sisäilman muodossa.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube