Varastotuote helpottaa asiakkaan arkea

Scancerco / Jutturuutu / Varastotuote helpottaa asiakkaan arkea
Sofia Lorentz ja Marjo Marjunen

Varastotuote helpottaa asiakkaan arkea

Varastotuote helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan käytännön asiointia, koska asiakas voi luottaa siihen, että myyjän varastoimat tuotteet saa nopeasti ja vaivattomasti eikä tämän tarvitse välittää pitkistä toimitusajoista tai pitää omassa varastossaan suuria määriä tuotteita.

11Varasto, jossa hyllyillä isoja laatikoita

Scancercolle maahantuojana ja myyjänä asiakasarvon tuottaminen asiakaslähtöisesti, myös varastoinnin osalta on tärkeää. Asiakkaille tuotteiden hankinta-, toimitus- ja varastointiprosessi varastoivan tukkukaupan kautta tuo säästöä henkilö- ja varastointikuluissa.  Lisäksi se tuo toimitusvarmuutta sekä omaan tuotantoon että asiakkaiden suuntaan keskeytymättömän saatavuuden ja täsmätoimitusten ansiosta. 

Tuotteiden hankinta ja tarjoaminen asiakkaalle on vuoropuhelua myyjän ja asiakkaan välillä ja perustuu asiakkaan haasteiden ratkaisemiseen ja markkinoiden tuntemukseen meillä ja muualla. Tarjotessa paitsi vastataan vallitsevaan tarpeeseen, tai mikä parempaa, löydetään markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita. Asiantuntevan toimijan identiteetti syntyy asiakkaan haasteiden ratkaisemisen myötä, myös varastoinnin osalta.

Miten varastotuote määritellään

Varastotuotteen määritelmä ei ole kaikilla samanlainen. Ensinnäkin sillä voidaan tarkoittaa joko valmistajan varastossa olevaa tuotetta tai maahantuojan/jälleenmyyjän varastossa olevaa tuotetta. Toisekseen joillekin myyjille tuote on varastotuote, kun se ehditään tilata valmistajalta tai tukkumyyjältä ja edelleen lähettää loppuasiakkaalle muutamassa päivässä ja toisille tuote on varastotuote vasta, kun se on aidosti myyjän varastossa. Lyhyt toimitusaikakaan ei välttämättä indikoi varastotuotetta, sillä toimitusaika valmistajalta myyjälle voi olla hyvinkin lyhyt.

Varastointi perustuu ennakoihin

Scancercolla valtaosa myynnissä olevista tuotteista hankitaan ulkomailta. Myynnissä olevat tuotteet on ryhmitelty varasto-, sopimus tai tilaustuotteiksi. Näistä varasto- ja sopimustuotteiden varastointi perustuu ennakoihin, joten menekin ennakointi on ostoprosessin kannalta ensiarvoisen tärkeä toimenpide.

Scancercolla varastotuotteella tarkoitetaan sellaista tuotetta, jota ostetaan aina fyysisesti omaan varastoon ja joka on siten heti vaikkapa noutoasiakkaan saatavilla. Tilaustuotteet sen sijaan tilataan valmistajalta asiakkaan tilauksen mukaisesti. Valmistajasta riippuen niillä on asiakkaalle tuotannosta ja Suomeen rahdituksesta syntyvä pidempi toimitusaika.

Scancercolla tuotteita varastoidaan myös nk. sopimustuotteina. Niissä korostuu molemminpuolinen ymmärrys sopimustuotteiden sitovasta luonteesta. Scancerco sitoutuu hankkimaan ja varastoimaan nimetylle asiakkaalle sovittuja tuotteita tämän ennakoiden mukaisesti ja vastaavasti asiakas sitoutuu ostamaan kyseiset tuotteet. Sopimustuotteista hyötyvät molemmat osapuolet: tuotetta on aina asiakkaan saatavilla ja Scancerco sitoo pääomaansa vain tuotteisiin, joille on todellista tarvetta, jolloin varastoinnin kustannukset pysyvät kurissa eikä turhia menoeriä varastoinnista pääse syntymään.

11SG200 oven pitkasulkija
11biobe thermomax a
11Scanfinn jousellinen ikkunan lukko

Scancercon varastoitaviin tuotteisiin kuuluvat mm. oman tuotekehityksen ovenpitkäsulkija, tuloilmaikkunan venttiili ja jousellinen ikkunalukko.

Lyhyet toimitusajat – faktaa vai fiktiota?

Varastoitavissa tuotteissa toimitusaika näyttäytyy asiakkaalle lyhyenä, sillä varastotuote lähtee tälle toimitukseen heti tilauksen jälkeen. Todellisuudessa varastotuotteiden saatavuuden suunnittelu on alkanut jo huomattavasti aikaisemmin, sillä taustalla on paljon näkymätöntä suunnittelua ja työtä.

Useimmat helojen valmistajat eivät varastoi valmiita tuotteita, vaan tilausten toimittaminen alkaa joko kokoonpanolinjalta esivalmistetuista komponenteista tai käynnistämällä materiaalin jalostus aivan tuotantolinjan alusta. Näin minimoidaan hävikkiä ja säästetään varastotarpeissa ja -kuluissa. Myös valmistavassa päässä tuotanto ja komponenttien valmistus etupainotteisesti perustuvat asiakkaiden antamiin ennakoihin.

Tuotteiden valinta myynti- tai varasto-ohjelmaan

Tuotteiden maahantuonti ja myyntiohjelmaan ottaminen saa useimmiten alkunsa asiakastarpeista ja toiveista, mutta myös oman tuotekehityksen myötä. Scancercolla ehdotukset ja perustelut uusien tuotteiden myyntiohjelmaan tai varastoon ottamiseen tulevat nimetystä tuoteryhmästä vastuussa olevilta henkilöiltä. Ennen ehdotuksia he kartoittavat mm. millaisista tilaus- ja tuotantomääristä on kyse, mikä on tuotteiden kiertonopeus varastossa ja onko tuote kenties vain tietyn asiakkaan tarpeeseen (sopimustuote) vai olisiko sille kysyntää myös muilla, samaan aikaan tai myöhemmin. Ratkaisevaa on myös esimerkiksi se, löytyykö tuote toimittajalta komponentteina vai valmiina ja mikä on sen toimitusaika, minimitilauserä tai kustannusriskit tukkurille. Mahdollisesti kyseessä on kokonaan uuden tuotteen suunnittelu, jolloin myös tuotteen kysynnän ja elinkaaren tuotantomäärät ja valmistukseen tarvittavien työkalujen kustannukset on kartoitettava.

Ennen tuotteen päätymistä myyntiohjelmaan mietitään myös tuotteen markkinointia ja mahdollista tuotteistamisen tarvetta kuluineen sekä laaditaan markkinointisuunnitelma, jotta tuote saadaan kohderyhmän tietoisuuteen ja löydetään oikeat kanavat potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Tuotevalikoiman valintaprosessissa tuotevastaava esittelee ehdotuksensa johtoryhmälle, joka tekee lopullisen päätöksen tuotteen kohtalosta. Kun vaaditut edellytykset täyttyvät, tuote päätetään ottaa varastotuotteeksi.

Asema varastotuotteena ei ole kiveen lyötyä, vaan edellytyksien toteutumista seurataan jatkuvasti. Tärkein mittari varastotuotteelle on asiakasennakoiden toteutuminen, seuraavaksi kiertonopeus. Jos ennakot eivät pidä ja tavaraa jää varastoon tai niiden kiertonopeus ei ole riittävä, tuote siirretään tilaustuotteeksi.

Scancercon varastossa on useita oman tuotekehityksen kautta syntyneitä tuotteita, joille on ollut tarvetta markkinoilla. Osaa niistä on vuosien varrella muunneltu vastaamaan sekä markkinoiden että tuotantolinjojen muuttuneita käyttöprosessitarpeita. Innovaatioita ja teknologian kehitystä hyödynnetään Scancercon tuotesuunnittelu käytettävissä olevin keinoin rakentamisen laadun parantamiseksi. Myös omien tuotteiden kohdalla varastoinnin kriteerit ovat samat kuin maahantuotavien.

Palvelutuotteita ja varastopalveluja

Paitsi valmiita tuotekokonaisuuksia, asiakkaat tarvitsevat myös komponentteja. Scancercolla on varastossaan myös tuotteiden varaosia, joilla turvataan asiakkaalle jo aikaisemmin myytyjen tuotteiden mahdollisimman pitkä elinkaari. Osa varastoitavista tuotteista on myös niin sanottuja palvelutuotteita, josta hyvänä esimerkkinä ovat tuloilmaventtilien erilaiset vaihtosuodattimet, joita valmistetaan sekä omiin että markkinoilla oleviin yleisimpiin venttiilimerkkeihin. Varastopalveluna Scancerco tarjoaa mm. tuotteiden räätälöintiä ja kokoonpanoa.

Lisää Scancercon varastotuotteista:
Perustietoa logistiikasta ja varastoinnista:

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube