Työmaan kosteudenhallinnan pettäminen näkyy myös heloissa

Scancerco / Jutturuutu / Työmaan kosteudenhallinnan pettäminen näkyy myös heloissa
11
11
11

Kuiviin tiloihin suunnitellut ikkunahelat eivät kestä pitkään kosteutta.

Työmaan kosteudenhallinnan pettäminen näkyy myös heloissa

Rakennustyömaalla jokaisen on huolehdittava oman vastuualueensa kosteudenhallinnasta hyväksytyn suunnitelman mukaan. Silti sen hallinta joskus pettää.

Kosteudenhallintasuunnitelman avulla pyritään pienentämään korjaus- ja uudisrakentamisen kosteusvaurioriskiä. Suunnitelma on laadittava yksilöidysti jokaiselle uudis- ja korjausrakennustyömaalle, jolla tarvitaan sääsuojausta, kuivataan rakenteita tai tehdään betonivaluja.

Kosteusriskien kartoituksessa tarkastetaan suunnitelmista rakenteet, tuotteet ja materiaalit, joiden toteutukseen työmaalla voi liittyä rakennusaikana tai myöhemmin kosteusteknisiä ongelmia. Työmaan olosuhdehallintasuunnitelmassa selvitetään urakoitsijoiden työsuoritukset, joihin liittyy vesivahinkojen (sade- tai sulamisvedet) riski sekä huolehditaan rakennustarvikkeiden kuivana pysymisestä.

Kosteudenhallinta työmailla on jokaisen vastuulla

Kosteudenhallinnan pääperiaatteena on, että työmaalla jokainen huolehtii omaan vastuualueeseensa kuuluvista kosteusteknisistä seikoista sekä ilmoittaa havaitsemistaan kosteusriskeistä ja -vaurioista välittömästi työmaan johdolle. Kosteudenhallinnan suorittaminen, poikkeusolosuhteet, vesivahingot, mittaustulokset yms. dokumentoidaan. Työmaalla havaitut puutteet ja virheet tulisi aina valokuvata ja kirjata myös työmaakokouksen pöytäkirjaan. Virheistä opittua tuleekin hyödyntää tulevissa kosteudenhallintasuunnitelmissa, muuten ongelmat toistavat itseään.

Kosteudenhallinnan tulee olla riskit ennakoivaa, ei reaktiivista jo syntyneisiin vaurioihin reagoimista. Siksi tavarantoimittajien säilytysohjeet ja tuotteiden lopulliset käyttöolosuhteet on huomioitava jo rakennusvaiheessa. Säännöllinen valvonta varmistaa, ettei lipsumista tapahdu ja työmaan kosteudenhallinta onnistuu.

Työmaalle tulevien rakennusmateriaalien ja tuotteiden kostumista ja kastumista voidaan vähentää mm. noudattamalla valmistajan antamia ohjeita tuotteiden/tuotekomponenttien oikeista käyttöolosuhteista ja varastoinnista sekä käyttämällä sääsuojia rakenteiden suojauksessa oikea-aikaisen toimituksen ohella.

11

< Sinisinkattu ikkunalukko (vas.) kestää 96-tunnin suolasumutestin ilman näkyviä vaurioita, tavanomaisesti sinkatussa (oik.) näkyy jo suolan kuormitus.

> Työmaan kosteudenhallinnan pettäminen näkyy heloissa ja on karua katseltavaa.

 >> Epäonnistuneen olosuhdehallinnan seuraukset paljastuvat aikanaan.

11
11

Kosteudenhallinnan pettäminen jättää jäljet

Kosteudenhallinnan pettämien esim. ikkunoissa näkyy työmaalla mm. kupruilevina tai hilseilevinä maalipintoina ja hapettuneina tai ruostuneina heloina. Puutteelliset ja rikotut ikkunasuojaukset sekä ikkunoiden käyttäminen työmaa-aikaiseen tuuletukseen päästävät kosteuden pintoihin, jotka on tarkoitettu kuivaan ja/tai lämpimään tilaan. Myös käytetyistä rakennusmateriaaleista tai -aineista irtoavat suolat ja kemikaalit altistavat hapettumiselle ja korroosiolle. Helojen kohdalla kosteuden aiheuttamat seuraukset ovat yleisimpiä lämmityskaudella rakennetuissa uudiskohteissa. Pahimmillaan ikkunoiden välitilat ovat tulvillaan vettä, jäätä tai lunta. Kosteudenhallinnan onnistuminen kasvaa merkittävästi, kun rakennustyömaa on huputettu.

Ikkunoiden sisäpuitteen ja välitilan metalliheloja ei ole suunniteltu kestämään ulko-olosuhteita.

11

Olosuhdehallinta työmailla

Heloista, joita käytetään rakennuksen ulkovaipan ikkunoissa ja ovissa, osa on suunniteltu ulko-olojen säärasitukset kestäviksi ja osa on tarkoitettu joko kuivassa tai kuivassa ja lämpimässä tilassa käytettäviksi. Tästä syystä ovissa ja ikkunoissa käytettyjen helojen oikea käyttöolosuhde tulee aina huomioida myös rakennustyömaalla sen kaikissa työvaiheissa.

Heloissa tuotelaadulliset ongelmat johtuvat useimmiten virheellisestä varastoinnista, väärin tehdystä asennuksesta tai työmaan kosteudenhallinnan pettämisestä, harvemmin itse tuotteen virheestä. Varsinaisissa tuotevirheissä reklamaatioiden oikea osoite on tuotteen myyjä ja viime kädessä tuotteen valmistaja, muissa sylttytehdas on toisaalla. Laadukkaampi rakentaminen syntyykin vain kunkin omasta tarkkaavaisuudesta ja tahtotilasta kosteudenhallinnan saralla sekä yhteistyöstä, jossa kaikki osapuolet kantavat vastuunsa tekoina olosuhdehallinnankin osalta.

Tuotelaadun tekijät heloissa

Tavarassa on virhe, kun se ei vastaa mm. lajiltaan, määrältään, laadultaan, ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan ilmoitettua tai sovittua tai sen kestävyys ei vastaa oikeissa olosuhteissa käytettynä luvattua tai tuoteturvallisuusvaatimuksia. Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara oli, kun se luovutettiin ostajalle.

Heloja suunnitellaan ja valmistetaan paljon myös maissa, joiden ilmasto-olosuhteet poikkeavat Suomen oloista. Siksi tuotteisiin valitut raaka-aineet ja suojakäsittelyt eivät välttämättä sovellu ilmastoomme tai rakentamistapoihimme.

Tärkein tuotelaadun tekijä on tuotteen raaka-aine ja sen jälkeen tulevat muut laadun parantamisen keinot. ”Hyvää ei saa halvalla” toteutuu helojenkin kohdalla, joten valmistaja ja tavarantoimittaja joutuvat tasapai- noilemaan aina laadun ja hinnan välillä. Tarpeiden täyttymys on kuitenkin viime kädessä kiinni markkinoiden maksuhalusta.

Scancercon omien tuotteiden laatu

Scancercon omille tuotemerkeille laadunvalvontaa tehdään niin tuotantopäässä kuin pistokokeina jokaiseen saapuvaan erään. Yrityksen omassa tuotekehityksessä panostetaan esimerkiksi helojen mittatarkkuuteen ja säänkestävyyteen. Tuotannon laaduntarkistuspiirustuksiin on tuotteille määritelty kriittiset pisteet hyväksyttävin raja-arvoin. Helojen pinnoitteiden paksuuksia ja mittatoleranssien pitävyyttä mitataan ja testataan säännöllisesti, koska kokoonpanoautomaatio edellyttää mittatarkkuutta.

Pintakäsittelyssä teräspohjaiset tuotteet sinisinkataan eli sinkkauksen lisäksi sinipassivoidaan. Käsittely suojaa tuotteita kosteuden ja suolojen vaikutuksilta. Muita omien tuotteiden hyviä pinnoituskeinoja ovat esimerkiksi kromattujen tuotteiden esikäsittelynä kuparointi ja nikkelöinti sekä pulverimaalaus. Tuotteiden säänkestävyyttä testataan haasteellisia sääoloja simuloivillla 96 tunnin suolasumutesteillä. Asiakkailta ja työ- mailta saatu palaute on arvokas lisä tuotelaadun arviointiin, niin onnistumisissa kuin kehittämistarpeissa.

” Scancercon tuotevalikoiman helat suunnitellaan ja valmistutetaan joko itse tai hankitaan luotetuilta tavarantoimittajilta, joiden tuotteet ovat tunnetusti laadukkaita ja joista on hyviä käyttökokemuksia eri puolilta maailmaa.

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube