REKRY: Asiantuntija tuoteryhmävastaavaksi

Scancerco / Rekrytointi-ilmoitukset / REKRY: Asiantuntija tuoteryhmävastaavaksi
#REKRY 1/2022

Tuotehallinnan asiantuntija tuoteryhmävastaavaksi. Haku päättyy 30.8.2020 tai kun sopiva löytyy.

11

Scancerco Oy on vuonna 1976 perustettu yritys, joka valmistuttaa, maahantuo, varastoi ja myy talonrakennusalan tuotteita ovi-, ikkuna- ja talonrakennusteollisuudelle, urakoitsijoille ja vähittäiskaupalle. 

Arvojemme mukaisesti olemme asiakkaillemme luotettava kumppani, jonka asiantuntemus hyödyttää asiakkaitamme ja tuottaa  asiakastyytyväisyyden myötä pitkäaikaisia kumppanuuksia. Haluatko auttaa asiantuntemuksellasi teollisuusasiakkaitamme menestymään?

Haemme kasvua ja kehittymistä. Etsimme osaamista ja näkemystä tiimimme vahvistukseksi ja muutoksia ja haasteita pelkäämätöntä asiantuntijaa tuoteryhmävastaavaksi. 

Sykkiikö sydämesi talonrakennusalalle ja inspiroidut vahvasta tuoteasiantuntemuksesta? Kun lisäksi sytyt kaupallisen tuoteportfolion kehittämisestä ja tuoteratkaisuista viestimisestä ja tunnet asiakaskokemuksen jatkuvan parantamisen omaksesi, saatat olla etsimämme. Tarjoamme kokoaikaisen ja vakituisen työtehtävän teknisen tukkukaupan palveluksessa.

TUOTERYHMÄVASTAAVA tekniseen tukkukauppaan 

Tarjoamme haettavaksi monipuolisen ja vastuullisen asiantuntijatehtävän talonrakennustuotteita valmistuttavan ja maahantuovan yrityksen tuotehallintatoiminnoissa. 

Työnkuva ja vastuut

Tässä roolissa vastaat osaltasi sinulle nimetystä tuoteryhmästä ja sen valikoiman kehittämisestä sekä kilpailukyvystä elinkaaren alusta loppuun. Tehtävä on uusi organisaatiossamme ja se sijoittuu tuotehallintatiimiin. Teet tiivistä yhteistyötä niin päämiesten kuin myynnin, markkinoinnin, oston, logistiikan, hallinnon kanssa. Asiakkaidenkin kanssa pääset vuoropuheluun.

Toimit tehtävässä tuotteiden asiantuntijana ja roolissasi vastaat tuoteratkaisujen dokumentoinnista myynnin ja markkinoinnin tukemiseksi, joten myynnillinen ote on tässä tehtävässä tärkeää. Vastuun ytimessä on tuoteportfolion elinkaarihallinta, ylläpito ja kehittäminen aina vuosisuunnitelmasta sen budjetointiin, markkinoinnilliseen toteutukseen ja seurantaan. Osallistut tuoteryhmästrategian linjausten määrittämiseen ja johdat tuotekehitysprojektien etenemistä. Odotamme sinulta asiakaslähtöisyyden, yrittäjyyden, tuloksellisuuden ja vastuullisuuden toteuttamista käytännössä, esimerkiksi varastokierron ja kannattavuuden myönteisenä kehityksenä. 

Vastuullasi on nimettyjen tuoteryhmien tuotetiedon hallinta, brändien tunnettuuden lisääminen ja tuoteportfolion laajentaminen. Tuotat laadukasta ja asiakkaille merkityksekästä myynnillistä tekstisisältöä tuotteisiin liittyen. Luot tuotekehitysvisioita- ja strategioita sekä hoidat tuotteistusta kokonaisvaltaisesti. Osallistut myös itse konkreettiseen tekemiseen. Tuotehallinta edellyttää oman tuoteportfolion syvällistä tuntemusta ja sisältää tuotedatan sekä dokumenttien hankintaa, tiedon tuottamista ja jakamista koulutuksen, myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Sinun tulee myös pysyä kartalla rakennusalan lainsäädännöstä ja määräyksistä tuotteisiin liittyen. Huolehdit osaltasi, että niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaamme ovat tyytyväisiä toimintaamme.

Pääset soveltamaan oppimaasi, ideoimaan uutta ja tekemään tuotevalikoiman linjauksia tavoitteena tuloksellinen liiketoiminta. Tuoteryhmästä vastaavan rooli on myynnillistä vaikuttamista tiedolla, markkinaymmärryksellä ja omalla esimerkillä. Se on keräämistä, jakamista, monitorointia, kuuntelua, promoamista, diplomatiaa, tukemista, esiintymistä, strategian suunnittelua ja toteuttamista. 

Työnkuva sisältää 

 • oma tuoteportfolio, vastuu tuotteiden elinkaaren hallinnasta ja valikoiman kehittämisestä
 • tuoteteknisen tuotetiedon tuottaminen, tuotetekninen tuki, tuotekoulutukset 
 • päämiesyhteydenpito, tiedonhankinta
 • myyntitekstien ja esittelyaineistojen tuotanto, arvontuotanto asiakkaille viestimällä
 • tuotteiden ja brändien tunnettuuden lisääminen,  markkinointi- ja myyntiaktiviteettien budjetointi ja vuosisuunnittelu markkinoinnin ja myynnin kanssa
 • tuotteiden hinnoittelu yhdessä oston kanssa 

Vastuullesi nimetyt tuoteryhmät muodostetaan osaamisen, toimialaymmärryksen sekä kiinnostuksen mukaan. Työnkuvaa tarkennetaan kokemuksesi ja osaamisesi mukaan. Raportoit tehtävässäsi operatiiviselle johdolle.

11
Odotukset ja edellytykset

Koska pääasialliset asiakastoimialamme nykyisin ovat rakennusteollisuus, vähittäiskauppa ja arkkitehtuurituotteiden projektikauppa, odotamme sinulta ymmärrystä talonrakentamisesta ja edellytämme aitoa kiinnostusta alaa ja rakennustuotteita kohtaan. Toivomme, että sinulla olisi aiempaa kokemusta tuoteliiketoiminnasta sekä ymmärrystä tuotehallinnasta ja tuotekehitysprosessista. Olemassa oleva tuotehallintaosaaminen, teknisen tukkukaupan tuntemus tai B2B-myyntikokemus talonrakennusalalta auttavat sinua tehtävässä, mutta eivät ole edellytyksiä.

Edellytämme sinulta vastuunottoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen. Pystyt tarvittaessa kyseenalaistamaan toimintamalleja. Kykenet hoitamaan itsenäisesti sekä tuotehallintaan että tuoteliiketoimintaan liittyvät tehtävät myös käytännössä. Hallitset myös tuotteita koskevat säännökset työssäsi. Palat halusta optimoida tuotehallinnan toimintoja yrityksemme timanttiseksi kilpailutekijäksi ja niiden olevan vertaansa vailla. Tahdomme sinulta löytyvän suunnannäyttäjän asennetta, jonka lisäksi olet analyyttinen ja sinulla on liiketaloudellista ymmärrystä sekä strateginen kyvykkyys tuottaa tuoteportfolio, jolla maksimoida ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä että tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. Toivomme sinusta yhteistyöstä nauttivaa ja kehittämishaluista kollegaa, joka tarttuu aktiivisesti ja rohkeasti toimeen. Työhösi kuuluu olennaisena osana myös markkinoinnin ja myynnin tukena toimiminen, joten hakijan tulee ymmärtää tuotevastaavan tärkeä rooli osana tuloksellista liiketoimintaa. Työkokemustasi tukee sopiva kaupan, viestinnän, markkinoinnin tai rakennusalan korkeakoulututkinto.

Sinun tulee olla kyvykäs niin tuotetiedon tuottamiseen kuin myynnillisten markkinointimateriaalien sisällöntuottamiseen. Sinulla on kokemusta sisällöntuotannosta ja ymmärrystä markkinoinnista sekä kyky johtaa brändejä ja kehittää tuoteportfoliota ja suunnitella tuoteuutuuksien viestintää. Viet asioita eteenpäin ammattitaidolla ja haluat kehittää ja kehittyä edelleen. Jos siedät myös ajoittaista epätäydellisyyttä, sinulla on erinomaiset mahdollisuudet onnistua tehtävässä. 

Tehtävä edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa ja kieliopillisesti hyvää suullista ja kirjallista osaamista. Päämiehiltä saatava aineisto on pääosin englanninkielistä, josta tuotetaan tarvittava tuotetieto ja viestintämateriaalit. Saksan kielen osaaminen on plussaa. Sinulla on myös hyvät IT-taidot. Työkaluinasi ovat mm. Office 365 Word ja Excel, CRM, Visma Nova (ERP) ja siihen integroitu tilausjärjestelmä. Tietoteknisestä osaamisestasi riippuen työkalupakkiasi voidaan laajentaa markkinoinnin työkalujen puolelle.  

Tehtävässä menestymiseen vaaditaan joustavaa, palveluhenkistä asennetta ja sujuvaa kommunikointia sekä päämiesten, henkilökunnan että asiakkaiden kanssa. Työ sisältää jonkin verran matkustamista, joten sinulla tulee olla siihen valmius (auto ja ajokortti). Tehtävä on sekä itsenäinen että vastuullinen. Henkilön tulee olla aktiivinen, oma-aloitteinen, huolellinen ja ahkera. Tehtävässä pääset loistamaan niin rakennusteknisellä tietämykselläsi, sanallisella kyvykkyydelläsi kuin kehittämistaidoillasi. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että sinulla on tehtävässä menestymiseen sopiva koulutus sekä työkokemuksen tuomaa ammattitaitoa vastaavista tehtävistä ja kykyä kehittää vastuullasi olevia toimintoja. Tehtävässä tarvittava strateginen ja kaupallinen osaaminen, yritystalous ja myynnillisen tuotesisällön tuotanto ovat jo hallussasi myös käytännön tasolla tarttuessasi tähän meillä uuteen työtehtävään.

Odotamme sinulta löytyvän

 • ymmärrystä tuoteliiketoiminnasta/liiketoiminnan kehittämisestä
 • osaamista tuotehallinnasta ja tuotekehitysprosesseista
 • riittävää rakennusalan/rakennustuoteteknistä ymmärrystä
 • ymmärrystä valikoima- ja toimittajahallinnan merkityksestä tulokseen
 • vahvaa strategista ajattelukykyä ja kykyä tulokselliseen valikoiman ohjaukseen
 • soveltuva koulutus ja riittävää teknistä valmiutta
 • sujuvat it-taidot office-ohjelmista, CRM / ERP-osaaminen plussaa
 • erinomaisia yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
 • vahvoja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi
 • osaamista tiedon tuottamiseen (pääosin kirjoittamalla) ja intohimoa viestimiseen
 • halua ja kykyä kantaa tehtävään sisältyvät vastuut
 • nälkää jatkuvaan uuden oppimiseen
 • halua tuoda markkinoille parhaat ratkaisut
 • halua tuottaa arvoa asiakkaille ja ylittää asiakkaiden odotukset
 • kykyä tuottaa tietopääomaa työnantajalle ja jakaa osaamista muun kehittämisen tueksi

Persoonaltasi olet positiivinen ja oma-aloitteinen, työtä pelkäämätön tiimipelaaja. Toimintaotteiltasi olet työhön tarttuva, palvelualtis ja ongelmanratkaisuhaluinen. Otat vastuuta, olet järjestelmällinen etkä pelkää lähteä kehittämään toimintaa tulos- ja päämäärätietoisesti. Toimit proaktiivisesti ja luot asiakasarvoa osaamisellasi. Uuden oppimisen nälkä kuuluvat olennaisina piirteinä luonteeseesi. Siedät työssäsi myös kiirettä ja aikataulupaineita.

Näitä tarvitset työstä nauttimiseen ja tehtävässä menestymiseen

 • myyntihenkisyyttä ja asiakaslähtöistä toimintatapaa
 • aktiivisuutta tarttua asioihin, tuloksellista tekemisen meininkiä
 • yrittäjäasennetta ja kyky tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • järjestelmällistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta
 • kykyä tehdä rohkeitakin siirtoja ja ennakoida tulevat hittituotteet
 • innostusta työstäsi – yhä uudelleen
Kiinnostuitko? Löytyikö meille yhteinen sävel ja suunta?

Työtehtävä on vakituinen ja kokoaikainen. Viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Koeaika on kuusi kuukautta. Toimipiste sijaitsee Helsingin Sörnäisissä, ensi vuonna muutamme uuteen toimitaloon Vantaan Piispankylään. Tarjoamme sinulle pienen ja rennon työyhteisön tuen, kuukausipalkan, laajennetun työterveyshuollon ja liikunta/kulttuurisetelit työhyvinvointisi ylläpitämiseen. Palkka määräytyy näyttöjesi ja osaamisesi mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Tule mukaan kehittämään rakennusten ja asumisen laatua!

Lisätietoa tehtävästä antaa Tapio Juujärvi, 040 5077148 ti-pe klo 7-9.

Lähetä meille vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen ja täydennä sitä CV:llä. Kerro hakemuksessasi millaisen työkaverin sinusta saisimme. Koska kukaan ei ole koskaan valmis, kerro myös millaista osaamista voit meille heti tarjota ja mitä olet tulossa meille oppimaan. Paljasta meille myös persoonaasi liittyvät luonteenpiirteet, jotka kyseisessä työtehtävässä ovat vahvuuksiasi sekä ne, missä itse koet vielä kehitettävää. 

Lähetä työhakemuksesi liitteineen 30.8.2022 mennessä osoitteeseen tapio.juujärvi@scancerco.fi. Haastattelut aloitamme jo hakuaikana. Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. 

Tsemppiä hakuun!

11

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube