REKRY: Tuoteasiantuntija (LVIS, painotus IS)

Scancerco / Rekrytointi-ilmoitukset / REKRY: Tuoteasiantuntija (LVIS, painotus IS)
#REKRY 1/2022

Tuoteasiantuntija (LVIS, painotus I). Haku päättyy kunnes sopiva henkilö löytyy.

11

Scancerco Oy on vuonna 1976 perustettu talonrakennusalan tekninen tukkukaupa. Yritys valmistuttaa, maahantuo, varastoi ja myy talonrakennustuotteita mm. rakennusteollisuudelle, rakennusurakoitsijoille ja vähittäiskaupalle. 

Haemme kasvua ja kehitystä. Etsimme osaamista ja näkemystä omaavaa, muutoksia ja haasteita pelkäämätöntä tuoteasiantuntijaa (LVIS, painotus ilmanvaihtoala) energisen tiimimme vahvistukseksi.

Arvojemme mukaisesti olemme asiakkaillemme luotettava kumppani, jonka asiantuntemus hyödyttää asiakkaitamme ja tuottaa asiakastyytyväisyyden myötä pitkäaikaisia kumppanuuksia. Haluatko auttaa asiantuntemuksellasi asiakkaitamme menestymään? Sykkiikö sydämesi talonrakennusalalle ja inspiroidut vahvasta tuoteasiantuntemuksesta? Kun lisäksi sytyt kaupallisen tuoteportfolion kehittämisestä, tuoteratkaisujen viestimisestä sekä tunnet asiakaskokemuksen jatkuvan parantamisen omaksesi, saatat olla etsimämme. 

MYYNNILLINEN TUOTEASIANTUNTIJA 
rakennusalan
tekniseen tukkukauppaan 

Tarjoamme haettavaksi monipuolisen ja vastuullisen tuoteasiantuntijatehtävän talonrakennustuotteita valmistuttavan ja maahantuovan yrityksen tuotehallintatoiminnoissa. 

Työnkuva ja vastuut

Tässä roolissa kannat vastuun sinulle nimettyjen tuoteryhmien teknisestä tuotetuntemuksesta ja tuoteratkaisujen asiakashyötyjen viestimisestä asiantuntijana. Vastuullasi on nimettyjen tuoteryhmien tuotetiedon tuottaminen ja hallinta sekä vastuullesi kuuluvien brändien tunnettuuden ja kysynnän lisääminen. Palvelet vahvalla toimiala- ja tuotetuntemuksellasi sekä viestintäosaamisellasi niin asiakkaitamme kuin talon sisäisiä sidosryhmiä. 

Tehtävässä vastaat monipuolisesta ja laadukkaasta tuotedatasta ja sen dokumentoinnista, ylläpidosta sekä  rikastamisesta. Tiedonhankinnassa ja tuotedatan tuottamisessa teet tiivistä yhteistyötä lukuisten päämiestemme kanssa. Tuotat arjessasi myynnillisiä asiantuntijasisältöjä talon sisäisille sidosryhmille sekä myyt tuoteratkaisujemme hyötyjä viestimällä niistä asiakkaille sekä kasvokkain että erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä käyttäen. 

Tuoteryhmästä vastaavan rooli on myynnillistä vaikuttamista tiedolla, markkinaymmärryksellä ja omalla esimerkillä. Huolehdit osaltasi myös asiakastyytyväisyydestä. Tuotehallinta edellyttää oman tuoteportfolion syvällistä tuntemusta ja argumentointiosaamista. Työ sisältää tuotedatan sekä dokumenttien hankintaa, tiedon tuottamista ja jakamista. Työhön kuuluu olennaisena osana aineistotuotanto markkinoinnin ja myynnin sekä koulutuksen tarpeisiin, joten hakijan tulee ymmärtää roolinsa osana tuloksellista liiketoimintaa. Tuotat laadukasta ja asiakkaille merkityksekästä myynnillistä tekstisisältöä tuotteisiin liittyen. 

Pääset soveltamaan oppimaasi, ideoimaan uutta ja tekemään tuotevalikoiman linjauksia tavoitteena tuloksellinen liiketoiminta. Roolisi voi muuttua ja vastuualueesi kasvaa työssä antamiesi näyttöjen mukaan, sillä tavoittelemme sinusta tulevaisuudessa myös yhtä tuotevalikoimamme kehittäjää ja valikoimapäätöksiä tekevää asiantuntijaa.
  

Työnkuva sisältää 

 • oma tuoteportfolio, vastuu tuotteiden elinkaaren hallinnasta ja valikoiman kehittämisestä
 • päämiesyhteydenpito, tiedonhankinta ja tiedon jakaminen sekä tuottaminen
 • laadukkaan tuoteteknisen ja kaupallisen tuotetiedon tuottaminen, tuotetekninen tuki, tuotekoulutukset 
 • myyntitekstien ja esittelyaineistojen tuotanto (myynnille ja markkinoinnille), arvontuotanto ja viestiminen asiakkaille 
 • tuotteiden ja brändien tunnettuuden lisääminen, markkinointi- ja myyntiaktiviteettien budjetointi ja vuosisuunnittelu markkinoinnin ja myynnin kanssa
 • tuotteiden hinnoittelu yhdessä oston kanssa 

Vastuullesi nimetyt tuoteryhmät muodostetaan toimialaymmärrykseksi ja kiinnostuksesi mukaan. Työnkuvaa tarkennetaan kokemuksesi ja rakennusteknisen osaamisesi mukaan. Raportoit tehtävässäsi operatiiviselle johdolle.

11
Odotuksemme

Koska pääasialliset asiakastoimialamme nykyisin ovat rakennusteollisuus, vähittäiskauppa ja arkkitehtuurituotteiden projektikauppa, odotamme sinulta ymmärrystä talonrakentamisesta ja edellytämme aitoa kiinnostusta alaa ja rakennustuotteita kohtaan. Toivomme, että sinulla olisi aiempaa kokemusta tuoteliiketoiminnasta sekä ymmärrystä tuotehallinnasta ja tuotekehitysprosessista. Olemassa oleva tuotehallintaosaaminen, teknisen tukkukaupan tuntemus tai B2B-myyntikokemus talonrakennusalalta auttavat sinua tehtävässä, mutta eivät ole edellytyksiä.

Tahdomme sinulta löytyvän suunnannäyttäjän asennetta, jonka lisäksi olet analyyttinen ja sinulla on liiketaloudellista ymmärrystä sekä strateginen kyvykkyys tuottaa tuoteportfolio, jolla maksimoida ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä että tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. Toivomme sinusta yhteistyöstä nauttivaa ja kehittämishaluista kollegaa, joka tarttuu aktiivisesti ja rohkeasti toimeen. Viet asioita eteenpäin ammattitaidolla ja haluat kehittää ja kehittyä edelleen. Jos siedät myös ajoittaista epätäydellisyyttä, sinulla on erinomaiset mahdollisuudet onnistua tehtävässä. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että sinulla on tehtävässä menestymiseen sopiva koulutus sekä työkokemuksen tuomaa ammattitaitoa vastaavista tehtävistä ja kykyä kehittää vastuullasi olevia toimintoja. Työkokemustasi tukee sopiva kaupan, viestinnän, markkinoinnin tai rakennusalan korkeakoulututkinto. Tehtävässä tarvittava strateginen ja kaupallinen osaaminen, yritystalous ja myynnillisen tuotesisällön tuotanto ovat jo hallussasi myös käytännön tasolla tarttuessasi tähän meillä uuteen työtehtävään.

Tehtävä on sekä monipuolinen että vastuullinen. Edellytämme sinulta vastuunottoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen. Pystyt tarvittaessa kyseenalaistamaan toimintamalleja. Palat halusta optimoida tuotehallinnan toimintoja yrityksemme timanttiseksi kilpailutekijäksi ja niiden olevan vertaansa vailla. Henkilön tulee olla aktiivinen, huolellinen ja ahkera. Tehtävässä menestymiseen vaaditaan oma-aloitteisuutta ja joustavaa, palveluhenkistä asennetta sekä sujuvaa kommunikointia niin päämiesten, henkilökunnan kuin asiakkaiden kanssa. 

Kykenet hoitamaan itsenäisesti sekä tuotehallintaan että tuoteliiketoimintaan liittyvät tehtävät myös käytännössä. Hallitset myös tuotteita koskevat säännökset työssäsi. Tehtävässä pääset loistamaan niin rakennusteknisellä tietämykselläsi, sanallisella kyvykkyydelläsi kuin kehittämistaidoillasi. Työ sisältää jonkin verran matkustamista, joten sinulla tulee olla siihen valmius (auto ja ajokortti). 

Tehtävä edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa ja kieliopillisesti hyvää suullista ja kirjallista osaamista. Sinun tulee olla verbaalisesti kyvykäs niin tuotetiedon tuottamiseen kuin myynnillisten markkinointimateriaalien sisällöntuottamiseen. Päämiehiltä saatava aineisto on pääosin englanninkielistä, josta tarvittava tuotetietoja viestintämateriaalit saadaan ja tuotetaan suomeksi. Sinulla on kokemusta sisällöntuotannosta ja ymmärrystä markkinoinnista sekä kyky johtaa brändejä ja kehittää tuoteportfoliota ja suunnitella tuoteuutuuksien viestintää. 

Sinulla on myös hyvät IT-taidot. Työkaluinasi ovat mm. Office 365 (Word, Excel, PowerPoint), CRM, Visma Nova (ERP) ja siihen integroitu tilausjärjestelmä. Tietoteknisestä osaamisestasi riippuen työkalupakkiasi voidaan laajentaa markkinoinnin työkalujen puolelle.  

Odotamme sinulta löytyvän

 • ymmärrystä tuoteliiketoiminnasta/liiketoiminnan kehittämisestä
 • osaamista tuotehallinnasta ja tuotekehitysprosesseista
 • riittävää rakennusalan/rakennustuoteteknistä ymmärrystä
 • ymmärrystä valikoima- ja toimittajahallinnan merkityksestä tulokseen
 • vahvaa strategista ajattelukykyä ja kykyä tulokselliseen valikoiman ohjaukseen
 • soveltuva koulutus ja riittävää teknistä valmiutta
 • sujuvat it-taidot office-ohjelmista, CRM / ERP-osaaminen plussaa
 • erinomaisia yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
 • vahvoja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi
 • osaamista tiedon tuottamiseen (pääosin kirjoittamalla) ja intohimoa viestimiseen
 • halua ja kykyä kantaa tehtävään sisältyvät vastuut
 • nälkää jatkuvaan uuden oppimiseen
 • halua tuoda markkinoille parhaat ratkaisut
 • halua tuottaa arvoa asiakkaille ja ylittää asiakkaiden odotukset
 • kykyä tuottaa tietopääomaa työnantajalle ja jakaa osaamista muun kehittämisen tueksi

Persoonaltasi olet positiivinen ja oma-aloitteinen, työtä pelkäämätön tiimipelaaja. Toimintaotteiltasi olet työhön tarttuva, palvelualtis ja ongelmanratkaisuhaluinen. Otat vastuuta, olet järjestelmällinen etkä pelkää lähteä kehittämään toimintaa tulos- ja päämäärätietoisesti. Toimit proaktiivisesti ja luot asiakasarvoa osaamisellasi. Uuden oppimisen nälkä kuuluvat olennaisina piirteinä luonteeseesi. Siedät työssäsi myös kiirettä ja aikataulupaineita.

Näitä tarvitset työstä nauttimiseen ja tehtävässä menestymiseen

 • myyntihenkisyyttä ja asiakaslähtöistä toimintatapaa
 • aktiivisuutta tarttua asioihin, tuloksellista tekemisen meininkiä
 • yrittäjäasennetta ja kyky tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • järjestelmällistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta
 • kykyä tehdä rohkeitakin siirtoja ja ennakoida tulevat hittituotteet
 • innostusta työstäsi – yhä uudelleen

Työtehtävä on vakituinen ja kokoaikainen. Viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Koeaika on kuusi kuukautta. Toimipiste sijaitsee Helsingin Sörnäisissä, ensi vuonna muutamme uuteen toimitaloon Vantaan Piispankylään. Tarjoamme sinulle pienen ja rennon työyhteisön tuen, kuukausipalkan, joustavan lomaedun, laajennetun työterveyshuollon ja liikunta/kulttuurisetelit työhyvinvointisi ylläpitämiseen. Palkka määräytyy näyttöjesi ja osaamisesi mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Tule mukaan kehittämään rakennusten ja asumisen laatua!

Lisätietoa tehtävästä antaa Tapio Juujärvi, 040 5077148 ti-pe klo 7-9.

 
Tunnistitko ilmoituksesta itsesi?

Vastatessasi kyllä, tartu mahdollisuuteen ja esittele rohkeasti itsesi ja myy meille osaamisesi! Lähetä ansioluettelosi sekä työhakemuksesi palkkatoiveen kera meille mahdollisimman pian, sillä täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Odotamme jo innolla uutta kollegaa täydentämään tiimiämme! 

Lähetä meille vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen ja täydennä sitä CV:llä. Kerro hakemuksessasi millaisen työkaverin sinusta saisimme. Koska kukaan ei ole koskaan valmis, kerro myös millaista osaamista voit meille heti tarjota ja mitä olet tulossa meille oppimaan. Paljasta meille myös persoonaasi liittyvät luonteenpiirteet, jotka kyseisessä työtehtävässä ovat vahvuuksiasi sekä ne, missä itse koet vielä kehitettävää. 

Lähetä työhakemuksesi liitteineen osoitteeseen tapio.juujärvi@scancerco.fi. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tsemppiä hakuun!

11

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube