Ovella on väliä

Scancerco / Jutturuutu / Ovella on väliä

Ovella on väliä! Mitoitukseltaan oikeankokoiset sisäovet palvelevat käyttäjiään heidän iästään tai kunnostaan riippumatta. Lue, miten mitoituksella ja fiksuilla oviratkaisuilla tuodaan elinkaarikestävää käytettävyyttä tiloihin ja moniaistista mielenrauhaa arkeen ja juhlaan.

11

Ovet ovat vahvasti läsnä rakennetussa ympäristössämme. Fiksuilla oviratkaisuilla tuodaan elinkaarikestävää käytettävyyttä tiloihin ja moniaistista levollisuutta ja mielenrauhaa arkeen ja juhlaan yhdenvertaisesti kaikille ikään tai kuntoon katsomatta. Ovella on siis väliä.

Ovella on väliä

Arjen helppoutta ja mielenrauhaa fiksuilla välioviratkaisuilla

Ovet ovat vahvasti läsnä rakennetussa ympäristössämme. Kättelemme päivittäin useampaan kertaan ovipainikkeita ja vetimiä niin kotona, työssä kuin harrastuksissa. Ovet avaavat ja sulkevat tiloja, ne antavat mahdollisuuden sulkeutua yksityiseen tilaan ja avartavat tiloja antaen lisätilaa niin fyysiselle olemuksellemme kuin ajatuksillemme. Ovien yhtenäisyys luo tiloihin harmoniaa ja antaa meille vahvan esteettisen kokemuksen tilan käyttäjinä.

Ovien sävy- ja materiaalivalinnoilla voidaan tasapainottaa tai korostaa niin persoonallisuutta, arvomaailmaa kuin tilallista kokemusta. Murretut sävyt ovissa tuovat seesteisyyttä ja kipakat tehostusta tilaan, viilupinnoilla saadaan puun aitous ja ainutlaatuisuus sekä luonnon tasapainottava voima osaksi tilakokemusta. Toiminnaltaan pehmeästi sulkeutuvat ovet tuovat tilojen äänimaailmaan miellyttävää rauhallisuutta ja hiljaisuutta ollen samalla silmänruokaa myös näköaistille. Yhtä kaikki, ovien erinomainen saavutettavuus ja käytettävyys sekä visuaalinen yhtenäisyys luovat tiloihin harmoniaa ja rauhoittavat mielen niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

 

11
11
11

Oven arkisuus saa laiminlyömään sen tärkeyden

Ovien perusfunktiona on avata ja sulkea kulkuaukko seinin eriytettyyn tilaan. Toiminnallisuuden mukaan ovityyppinä on useimmiten joko saranaovi, taiteovi, haitariovi tai liukuovi. Kaikilla on puolensa. Koska ovi on niinkin arkinen asia, sen toiminallisuuteen ja visuaalisuuteen ei juurikaan kiinnitetä huomiota, ennen kuin on ihan pakko – kun saranat alkavat kitistä, painike roikkuu, sänky ei mahdu oviaukosta, kynnys vaikeuttaa liikkumista tai ovilehden pinta kaipaa päivittämistä. Kuitenkin ennalta hyvin suunnitellut ovet ja niiden sijoittaminen esteettömästi palvelevat kaikenikäisiä kulkijoita vauvasta vaariin. Satsaukset oviin ovat satsausta itseensä, niin arjen helpottajina kuin mielenrauhan tuojina.

Montako vaikeakulkuista, liian kapeaa, huonosti sijoitettua tai tiellä olevaa ovea sinun kodistasi löytyy? Montako toimivaa?

Ovi on kulkuaukon lisäksi esteettinen ja näkyvä tilaelementti. Toimiva, hiljainen, tyylikäs ja esteetön ovi jää myös positiivisena käyttökokemuksena vahvasti mieleen. Tyypillisen oven tasopinta lohkaisee näkyvästä seinäalasta noin kaksi neliötä puoleltaan. Jos asunnossa on kolme väliovea, se tarkoittaa yhteensä 12 m2 seinäalaa, joka vaikuttaa koko olemuksellaan tila- ja käyttökokemukseemme.

Montako ovineliötä sinun kodissasi on? Millainen fiilis niistä huokuu osana tilakokemusta?

11
11
11
11

Ovi ja rakennetun ympäristön esteettömyys

Ovi on merkittävässä asemassa myös liittyen käyttäjien yhdenvertaisuuteen ja tilojen esteettömyyteen, oven saavutettavuuteen, ulotettavuuteen ja käytettävyyteen. Rakennuksen esteettömyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten tarkoitus on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Esteettömyysasetusta sovelletaan kohdennetusti ja tarvittaessa tapauskohtaisesti luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotantoja asuinrakennuksen rakentamiseen.

Rakentamisessa noudatetaan yleisiä rakentamismääräyksiä, ellei nimenomaisesti ole tarvetta esteettömään rakentamiseen, jolle on omat asetuksensa. Lähes koko talonrakennustuotanto toteutetaan yleisten rakentamismääräysten mukaan, minimivaatimukset ja laatukriteerit täyttävinä rakennuksina, vaikka esteettömäksi suunnitellut tilat palvelisivat kaikkia ihmisiä koko elinkaaren ajan ja minimoisivat korjaamisen ja remontoimisen kustannuksia myöhemmin.

Ennakoiva ja esteetön asuntosuunnittelu huomioisi kaikenlaiset asukkaat ja tuottaa elinkaarikestäviä ratkaisuja, joissa muutostarpeet on minimoitu etupainotteisesti. Koska asuntoon sijoittaminen on taloudellisesti elämämme suurimpia sijoituksia, kannattaa suosia minimivaatimuksia parempia ja toimivampia ratkaisuja, mikäli se vain on mahdollista.

11
11

Minimimitoitus vai erinomainen käytettävyys

Ovien kohdalla esteettömyys tarkoittaa mm. oven havaitsemista ja saavutettavuutta, ovesta läpipääsevyyttä ja oven käytettävyyttä avattaessa ja suljettaessa. Liikkuminen, kalusteiden siirtäminen ja muutot ovat sitä vaivattomampia, mitä väljempiä oviaukot ovat. Minimimitoituksen sijaan voidaan aina valita parempi käytettävyys ja siten toimivampi ja harmittomampi arki.

Oven erottuminen muusta seinäalasta lisää sen havaittavuutta niin näköesteisille kuin näkeville. Havaittavuus on parhaimmillaan myös sisustuksellinen tehokeino. Havaittavuutta  saadaan esim. peitelistoilla ja oven sävy- ja materiaalivalinnoilla.

Ovi tarvitsee tilaa sivuilleen ja eteensä

Saranaovessa käyttäjä tarvitsee painikepuolella oven sivulle reilusti tilaa lähestyessään ovea tai joutuu muuten peruuttamaan oven avaakseen. Esteettömyyden näkökulmasta paras vaihtoehto on aina kynnyksetön ovi. Ovityypeistä paras on sivuun liukuva, koska tällöin käyttäjä pääsee suoraan oven eteen. Kulkureitin peräkkäisten ovien on hyvä olla myös samassa linjassa keskenään, ettei kulkijan tarvitse hakea ajoväyläänsä kankeilla apuvälineilläkään. 

Minkään oven avautumissuuntaa ei ole hyvä sijoittaa nurkan puolelle eikä 400 mm lähemmäksi nurkkaa. Myös avautumispuolelle pitää jättää vähintään 400 mm vapaata tilaa oven avaamiseen, jotta oven saa avattua myös pyörätuolista tai rollaattorin takaa. Sama koskee myös oven läheisyydessä olevia valokatkaisijoita. Saranaoven aukeamiskaari voi olla 90 astetta vain kun ovi aukeaa seinää vasten, suoralla seinällä 180 astetta.

11
11

Oven minimileveys ja suositusleveys

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata. Esteettömyysasetuksen mukaan rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, asuntoon johtavan oven sekä palveluasumiseen tai liikkumisesteisen asumiseen tarkoitetun asunnon wc- ja pesutilan oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm, joka tarkoittaa käytännössä pyörätuolilla läpipääsyä vain kohtisuoraan ovea kohti. Asunnon muiden tilojen ovien käyntiaukkojen tulee olla vähintään 800 mm leveitä (koskee pientalossa vain sisääntulokerrosta). Esimerkiksi asuntosauna ei ole asumista palveleva välttämätön tila, yksi asuntokohtainen ulkotila sen sijaan on.

Esteettömässä ympäristössä suositusleveys kaikenlaisten asuintilojen käyntiaukoille on vähintään 900 mm, jotta liikkuminen ja myös kääntyminen apuvälineillä ja ilman olisi helppoa. Kulkuväylä on esteettömästi toimiva, kun oviaukon ja avautumispuolen käytävän vapaiden leveyksien summa on vähintään 2300 mm. Kääntymistä ovien vieressä ja tiloissa on helppo havainnollistaa nk. invaympyrän avulla (Ø 1500 mm).

Esteetön ovi on kynnyksetön

Esteetön ovi on aina kynnyksetön ja mahdollistaa turvallisen kulkemisen konttaamalla, kainalokepillä, lastenvaunuilla, rollaattorilla ja pyörätuolilla. Jos kiinteää kynnystä tarvitaan, sen enimmäiskorkeus on 20 mm. Kynnyksen voi korvata ovityypistä riippuen esim. ovilehdestä laskeutuvalla tiivistekynnyksellä tai painon alla periksi antavalla pneumaattisella kynnyksellä. Kynnyksiä on syytä välttää ovissa mahdollisuuksien mukaan. Kynnysten tulee olla vaihdettavissa tai poistettavissa. Ne voidaan korvata myös nk. laskeutuvalla tiivistekynnyksellä tai kynnyksellä, joka joustaa alaspäin yli kuljettaessa.

Oven avaamisen pitää olla helppoa

Oven avaamiseen tarvittava voima saa olla enintään 10 N (noin 1 kg). Vääntönupin tulee olla riittävän suuri, että oven avaaminen on helppoa eikä painikkeen kaula saa olla liian lyhyt, jotta käsi mahtuu painikeen ympärille. Avauspainikkeen ja valokatkaisijoiden korkeus on 800-1100 mm lattiasta, mitä alempana, sitä esteettömämpi käytettäväksi. Avaamista voi tarvittaessa helpottaa kauko-ohjauksella, liiketunnistimella ja automaattisella avauslaitteella. Paloturvallisuuden vuoksi automaattisiin oviin tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa ovien pysymisen auki myös palovaaratilanteessa. Lasikehysoville on omat havaitsemis- ja turvavaatimuksensa

11
11
11

Avaa maisema osaksi huonetilaa ja tuo luonto osaksi sisustusta. Kuvassa Evokit-liukuvi.

Anna tyylisi ja arvojesi näkyä!

Piilota, puhuttele, säväytä tai rauhoita. Ovipintojen pinta-ala antaa mahdollisuuden leikitellä sävyillä ja kuoseilla, tehdä tehostepintoja tai tuoda luonto materiaaleilla osaksi sisustusta. Anna räiskyvän luonteesi räiskyä myös ovien sävyissä. Korosta tai tehosta, jos et voi peittää. Valitse väripaletin vaaleimmat sävyt, kun haluat harmonista tai yksiväristä. Puhuttele viiluilla, silloin kun haluat rakkautesi luontoon näkyvän myös sisällä. Aidot luonnonmateriaalit ovissa tuovat tiloihin tunnelmaa ja lisäävät viihtyisyyttä yksilöllisillä, ominatakeisilla  ja eläväisillä kuoseillaan. Luonnon sävyt ovat ajattomia, murretun pehmeitä  ja lisäävät vuorovaikutusta ikkunoiden läpi näkyvän maiseman kanssa. Kun ovi toteutetaan maksimaaliseen huonekorkeuteen ja piilotetaan seinärakenteeseen ilman peitelistoja, myös sen ovimaisuus vähenee. 

Yhtenäinen ilme oviin

Kodissa tarvitaan usein erityyppisiä ovia. Yhtäällä saranaovi toteuttaa tehtäväänsä, toisaalla joku muu ovityyppi. Jokaisella on puolensa. Visuaalisesti erityyppiset ovet ovat haasteellisia, varsinkin, jos ne ovat samassa tilassa. Maalattujen ovien sävy ja sävyjen kellastuminen vaihtelevat valmistajan käyttämän maalin mukaan. Viiluovissa samanniminen tammiviilu pintakäsiteltynä kahdelta eri toimittajilta on erilainen. Harmonisen ja yhtenäisen ilmeen saamiseksi myös ovien ikääntyessä erilaiset ovityypit kannattaa hankkia samalta toimittajalta, mikäli se vain on mahdollista. 

11
11

Puukuosilla vai sävykkäästi maalattu? Puun syyt tuovat sisustukseen yksilöllisen leiman sekä arvokkuutta ja tyyliä. Yksivärisenkään oven ei tarvitse olla valkoinen. Sävyjä löytyy jokaiseen makuun ja sisustukseen sopivaksi.

11
11
11

Tilan muihin väreihin yhteensopivat sävyt sisäovissa luovat harmonisen kokonaisuuden. Kuvassa Evokit-ovi.

Herkuttele yksityiskohdilla

Yhtenäisyyttä, wau-elämyksiä ja yksityiskohtien estetiikkaa oviin voi valita heloilla. Saranat, painikkeet, vetimet, rajoittimet, hidastimet, tiivisteet yms. tarjoavat oviin sen kaikki toiminnallisuudet ominaisuudet. Fiksuilla oviratkaisuilla tuodaan elinkaarikestävää käytettävyyttä tiloihin ja moniaistista levollisuutta ja mielenrauhaa arkeen ja juhlaan. 

Kättelykaverin valinta

Kohtamme lukuisia ovia painikkeineen ja vetimineen päivittäin. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen on kättelykaverimme. Saman tilan eri tyyppisiin oviin on hyvä valita samansävyiset ja tyyliset painikkeet ja vetimet. Vaikka käyttöpainike on erilainen, yhtenäinen väri ja muotokieli yhdistää ovet ajatuksella harkituksi kokonaisuudeksi. Mustat painikkeet ja vetimet ovat kiva kontrastia tuova yksityiskohta esim. viilutetussa ovessa. Ne saa halutessaan myös häviämään mustaan oveen sijoitettuna. Samalta toimittajalta hankittuna tämäkin toteutuu visuaalisesti yhtenäisillä tuotteina. Painikkeet ja vetimet voidaan valita paitsi esteettisin, myös esteettömin perustein huomioimalla esimerkiksi tartuntaote ja asennuskorkeus.

Peitelistoilla tai modernisti ilman

Tyypillisimmin sisäoveksi valitaan ovi, joka kaipaa karmin ja seinärakenteen liitoskohtaan peitelistoja. Vaihtoehtoina myös saranaovet ja liukuovet, joita ei tarvitse peitelistoittaa. Tällöin niiden karmirakenne on toteutettu siten, että karmi integroidaan seinärakenteeseen ja viimeistellään peitelistattomaksi. Karmit voivat olla joko puuta tai metallia. Tällaisia ovia kutsutaan esim. piilokarmioviksi.

Painikkeen esteettisyys viimeistelee oven. Painikkeen valinnassa on hyvä huomioida myös sen tekninen kestävyys ja esteettömyys. Käden tulee mahtua hyvin painikeosan taakse, käyttö on kevyttä eikä siinä ole teräviä reunoja tai kulmia, joihin voi satuttaa itsensä tai repiä vaatteensa.

11
11
11

Oven voi ovityypistä riippuen viimeistellä peitelistoilla tai modernisti ilman. Oliivisaarnisessa piilokarmiovessa seinän tasopinta on viimeistelty ovilehteen saakka. Vaneriviiluisen oven tehosteeksi on jätetty sekä kapea puureunus, Materiaalivalinta ja peitelistattomuus lisäävät oven puhuttelevuutta ja minimalistisuutta.

11
11

Satsaa tekniseen laatuun

Ovia hankkiessa on hyvä miettiä ovirakenteen ajallista kestävyyttä ja äänien läpipäästävyyttä. Kun halutaan, että asumisen äänet pysyvät suljettujen ovien takana, kannattaa suosia karmieristeitä ja materiaaleissa akustoivia materiaaleja. Ovirakenteen massiivipuuaines leikkaa elämisen ääniä, kun sitä on ovessa riittävän paksusti. Varsinaisille akustiikkaoville kotiloissa on harvoin tarvetta. Teknistä laatua on myös materiaalien pintakäsittelyn kulutuksenkestävyys ja puhdistettavuus arjessa sekä kosteudenkestävyys tiloissa, joissa on normaalia enemmän ilmankosteutta.

Oven sulkeminen ja lukitseminen

Ovilukon valintaperuste voi olla sekä esteettinen, toiminnallinen että turvallisuushakuinen. Lukittavassa ovessa on käyttöpainikkeen tai vetimen lisäksi lukkorunko vastarautoineen. Yleisimmin ovilehdissä on lukko, jonka kieli on ulkona, kun ovi on auki. Tällöin ovessa on ohut reunus eli ovi on huulloksellinen. Magneettilukko poikkeaa tästä siten, että se pitää lukkokielen sisällään, kun ovi on avoinna. Kukaan ei revi vaatteitaan eikä kolhi itseään ohikulkiessaan. Ovi ei myöskään tarvitse reunahuullosta lukkokielen suojaksi. Kun magneettilukon kieli kohtaa karmin vastaraudan ovea suljettaessa, se tulee ulos pesästään ja sulkee oven. Lukkoon oven saa joko vääntönupista tai avaimella kääntämällä. 

Saranat ja kynnys näkyviin tai piiloon

Minimalistinen ovi saa viime silauksen piilosaranoilla ja peitelistattomalla viimeistelyllä. Piilosaranat on integroitu ovirakenteeseen, eivätkä ne näy lainkaan ulospäin. Kiinteän kynnyksen sijana voi valita nk. laskeutuvan tiivistekynnyksen, joka laskeutuu, kun ovi suljetaan. Muuten käynti ovesta on esteetöntä.

Tarmokkaasti temmaten ja pehmeästi hiljalleen

Oven paiskominen ilmaisee käyttäjän mielentilaa, mutta toistuvasti tapahtuvana se ei tee ovillekaan hyvää.  Oven saa sulkeutumaan ja avautumaan pehmeästi hidastimilla, jotka estävät myös paiskomisen. Oven avautumiskulmaa voidaan myös säätää esim. aukaisurajoittimilla. Kauko-ohjaus ja liiketunnistin täydentävät ovien ominaisuusluetteloa, kun halutaan viedä ovien käytettävyys huippuunsa tai tarvitaan enemmän esteettömyyttä oven käyttämiseen.

11

Magneettilukossa lukkokieli on piilossa oven ollessa avoinna.

11

Laskeutuva tiivistekynnys on integroitu ovilehden alareunaan.

11

Piilosaranat eivät näy päällepäin. 

Onko sinun kotisi kuinka esteellinen vai esteetön? 

Olemme osan elämästämme tavalla tai toisella ainakin hetkellisesti rajoittuneita tilojen ja niiden toimintojen käyttäjiä. Tapaturmat ja loukkaantumiset, halvaantumiset, harrastusten ja iän tuomat kivut, kulumat ja kumarat kuuluvat arkeemme. Jos eivät omaamme, niin ainakin jonkin läheisemme. Näkö-, kuulo-, haju- ja makuaistimme voivat vaurioitua ja niiden parasta ennen päivämääräkin on jo parikymppisenä. Siksi ennakoiva tilasuunnittelu huomioi tilojen saavutettavuuden ja käytettävyyden eli esteettömyyden elinkaarikestävästi.

 

11
11
11
11
11
11

Hyvä asuntosuunnittelu tuottaa elinkaarikestäviä ja toimivia ratkaisuja

Elinkaarikestävä asunto joustaa tilojen käyttötarkoituksen ja koon osalta. Tilat tulee mitoittaa aina asukkaiden todellisia tilatarpeita varten, tilojen sekä toimintojen saavutettavuus ja käytettävyys etusijalla. Hyvä asuntosuunnittelu lähtee liikkeelle käyttäjien toiminnallisista tavoista ja tilallisten tarpeiden kartoittamisesta. Toimintakaavion avulla luodaan polusto sisäänkäynnistä muihin tiloihin, jossa toiminnot on jaettu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yksityistilojen kesken. Tarvekartoituksen pohjalta määritellään toimintojen tarvitsema tila, tarpeen kesto ja käyttöaste.

Käyttämätön ja toimimaton tila on kallis ja turha. Jos tila on vaikeasti saavutettavissa tai jopa saavuttamaton ja siksi vähällä käytöllä tai kokonaan käyttämätön, se on tarpeeton ja huonosti suunniteltu. Vyöhykkeistetty ja liukuovin laajennettavissa/rajattavissa oleva avoin pohjaratkaisu tekee tiloista monikäyttöisempiä ja vähentää rajaavien seinien määrää sekä pienentää kulkureitistöä ja lisää tilankäytön esteettömyyttä. 

Toimiva asuntopohja syntyy, kun tarvittaville toiminnoille on tilansa ja niihin/niissä pääsee kulkemaan. Tästä seinien ja kiintokalusteiden rajaamaa, 900 mm leveää kulkureittiä pääovelta asumisen kannalta välttämättömiin tiloihin (wc, keittiö, oleskelu ja yksi makuuhuone) kutsutaan ensisijaiseksi liikennealaksi. Toissijainen liikenneala sisältää reitit muihin tiloihin samalla reittileveydellä. Hyvin suunnitellussa asuntopohjassa oviaukon leveys on vähintään 900 mm ja saranaoven avautumispuolella on 900×900 mm kalusteista vapaa alue, joka jatkuu yhtenäisesti reittinä mahdolliseen vaatesäilytykseen. Esteettömyyden näkökulmasta kapeampi kulkureitti on apuvälineillä liikkuvalle saavuttamaton, leveämpi mahdollistaa myös kääntymisen. Hyvässä asuntopohjassa kulkureitit ovat kynnyksettömiä ja riittävän leveitä toimintojen saavuttamiseen. Myös liikkumiseen tarvittavan kulkureitistön määrä on minimoitu, jotta kulkureitit ovat mahdollisimman lyhyitä myös näkö-, kuulo- ja liikuntaesteisille ja että liikenteeltä vapaata tilaa eli tehollista hyötyala jää mahdollisimman paljon varsinaisten tilatarpeiden tyydyttämiseen. 

Trendi rakentaa entistä pienempiä omakotitaloja ja asuntoja edellyttää aiempaa paremmin suunniteltuja tilallisia ratkaisuja, jotka taipuvat asukkaiden muuttuviin ja todellisiin tilatarpeisiin ja joissa elinikäistä esteettömyyttä ei ole unohdettu. Asunnon tulisi taipua ihmisten arjen muutoksiin ilman että ne edellyttävät remontteja tai muuttamista muualle. 

11

Skandinaaviset harmaan sävyt sopivat erinomaisesti tehosteseinien kaveriksi. Kuvassa Evokit-ovi.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube