Omistajamuutos

Scancerco / Uutiset / Omistajamuutos
Tiedote 1.11.2017 / organisaatio

Omistajamuutos Scancerco Oy:ssä

Scancerco Oy:n omistus on 30.10.2017 tehdyllä kaupalla siirtynyt 47 %:n omistusosuudella itävaltalaisen Ascalon Holding GmbH:n omistukseen. Jäljellä olevat osakkeet säilyvät edelleen yksityisomistuksessa.

Ascalon Holding GmbH on mm. sekä toimialalla kansainvälisesti operoivan markkinajohtaja, VBH:n että saksalaisen ESCO Metallbausysteme GmbH:n enemmistöosakas. VBH on toiminut Scancercon ja sen konsernirakenteen purkua edeltäneiden yhtiöiden, Biobe Oy:n ja Scanfinn Oy:n, pitkäaikaisena yhteistyökumppanina vuosien ajan. Ascalon Holding GmbH:n 100% omistaja, Victor Trenev on toimialan vahva vaikuttaja ja hän omistaa mm. vastaavanlaisen, suuren kokoluokan tukkukaupan TBM:n, joka toimii Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Moldovassa.

Kaupan myötä Scancerco Oy:n tavarantoimittajakontaktien määrää kasvaa, mikä mahdollistaa asiakkaille huomattavasti aiempaa laajemman tuotevalikoiman niin uusien tuotteiden, tuoteratkaisujen kuin tuoteryhmien muodossa, tarjoten tuotteita myös asiakkaiden vientimarkkinoille.

Lisätietoja antaa:

Tapio Juujärvi
Scancerco Oy:n toimitusjohtaja
+358 40 507 7148

Jouko Miettinen
Scancerco Oy:n hallituksen puheenjohtaja
+358 500 504 967

Release November 1st, 2017 / organization

Ownership change at Scancerco Oy

Ascalon Holding GmbH, Austria, acquired 47% of the ownership of Scancerco Oy (Ltd) in the sale performed on 30 October 2017. Majority of the shares of Scancerco Oy will remain in ownership of existing shareholders.

Ascalon Holding GmbH is the majority shareholder of VBH, the international market leader in the industry and German company ESCO Metallbausysteme GmbH. VBH has been a long-standing partner for Scancerco and its subsidiary companies. The sole owner of Ascalon Holding GmbH, Victor Trenev, is a strong player in the industry and he owns, among others, a similar large-scale wholesale company TBM, which operates in Russia, Belarus, Kazakhstan and Moldova.

With the acquisition, Scancerco Oy’s supplier contacts are growing, enabling customers a wider range of products, both in terms of new products, product solutions and product categories, offering products also to customers’ export markets.

For more information, please contact:

Tapio Juujärvi
Managing Director of Scancerco Oy
+358 40 507 7148

Jouko Miettinen
Chairman of the Board of Scancerco Oy
+358 500 504 967

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube