OEM-tuotteet vastaavat asiakkaiden täsmätarpeisiin

Scancerco / Jutturuutu / OEM-tuotteet vastaavat asiakkaiden täsmätarpeisiin

OEM-tuotteet vastaavat asiakkaiden täsmätarpeisiin

Scancercon OEM-tuotekonsepti tarkoittaa valmistajan alkuperäisosista tai komponenteista asiakkaan täsmätarpeisiin koottuja lopputuotteita. OEM on lyhenne sanoista Original Equipment Manufacturer.

Valmistajan alkuperäisosien käyttöön perustuva OEM-tuotekonsepti syntyi palveluratkaisuksi valmistavan puutuoteteollisuuden tarpeisiin vähentää pakkausmateriaalia ja laajentaa tuotevalikoimaa minimoimalla kuitenkin lopputuotteisiin tarvittavien komponenttien varastoja ja varastointiaikaa. Sama konsepti palvelee myös vähittäiskauppaa.

Scancercon OEM-tuotekonseptiin kuuluvat tällä hetkellä Hoppe-painikkeet, AutoLock-välisulkimet sekä Biobe-äänenvaimentimet, jotka kaikki räätälöidään asiakaskohtaisesti. Komponenteista koottuina tuotekokonaisuuksina myös tuotetarjonta moninkertaistuu.

11
11

AutoLock ikkunan välisuljin on OEM-tuote, joka kootaan asiakastarpeiden mukaan.

OEM-komponenteista lopputuotteeksi

OEM-konseptissa alkuperäisosat tilataan valmistajalta varastollemme komponenteittain suurpakkauksissa. Scancercolla OEM-komponenteista rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaava tuotekokonaisuus. Asiakkaalle räätälöinti voi sisältää myös katkaisu- tai muita työstötoimia sekä kokoonpanotyötä.

OEM-tuotteet pakataan asiakkaiden tarpeiden mukaan joko teollisuuden tarvitsemiin LEAN-pakkauksiin ja asennuspakkauksiin tai vähittäiskaupan myyntipakkauksiin. Vaihtoehtona OEM-tuotteille on tilata tuotteet vanhaan tuttuun tapaan yksittäispakattuina.

Erinomainen esimerkki OEM-tuotteiden tarjooman monipuolisuudesta asiakkaille ovat painikkeet. Yhdestä komponenttipakkauksesta saadaan perusrakenteena 36 painikeparia, joita varustellaan tarpeiden mukaan erilaisilla lisäkomponenteilla.

Scancercon OEM-painikevalikoima kattaa tällä hetkellä 19 erilaista Hoppe-painikemallia, joista voidaan rakentaa 186 erilaista painikekombinaatiota. Muunneltavuus syntyy mm. karapituuksista, jousikaseteista, lukkorunkojen sovitteista, lisävarusteista kuten esim. vääntönupeista tai lisäkilvistä. Yhdestä mallista saamme koottua niin välioven kuin ulko-oven erilaiset painikesetit. Toimitamme asiakkaillemme myös kuluttajapakkauksia verkkokaupan tarpeisiin sekä ovivalmistajien painikeasentajille nk. helapaketteja, jotka ovat kokooma­tuotteita niistä komponenteista, jollaisena ovitehdas on ovet myynyt asiakkaalleen.

Myös Scancercon omia tuote­merkkejä saa OEM-tuotteina. Ikkunan välisulkimessa, AutoLockissa asiakkaan valittavissa olevat komponentit mitoitetaan valmiiksi tehtaan valmistamien ikkunoiden puiteväleihin sopivaksi ja setti varustetaan niillä lisäosilla, joita asiakas tuotekokonaisuuteen haluaa. Myös Biobe-äänenvaimentimen erilaiset yhdistelmät toteutetaan asennusvalmiuteen kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

11

OEM-konsepti mahdollistaa eriväriset painikkeet oven eri puolille. Esimerkiksi ulkoa päin mustaan ulko-oveen voi vaalealle puolelle valita hopeisen painikkeen, jolloin se istuu paremmin sisustuksen sävyihin.

Less is more.

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja joustavuutta muutoksille. Vähemmän varastoitavaa ja purettavaa tuotantolinjalla.

OEM tuo kustannus- ja ajansäästöä teollisuudelle

Teollisuusasiakkaille OEM-tuotteiden LEAN-pakkausten hyötyinä tuotantolinjalla tapahtuvan ajansäästön ja pakkausmateriaalin minimoinnin lisäksi ovat myös varastointiajan ja -kustannusten säästöt. Koska Scancerco varastoi kaikki OEM-komponentit, se kykenee toimittamaan tehtaan tarvitsemat tuotteet hyvin nopeasti. Ero valmistajan yksittäispakattujen tuotteiden toimitusaikoihin on useita viikkoja.

OEM-tuotteiden varastointi ei ole aivan riskitöntä Scancercollekaan. Toimitusvarmuus turvataan nk. kriittisten komponettien, kuten ruuvien, karojen ja jousikasettien ylivarastoinnilla. Varastointimäärät perustuvat asiakkaiden antamiin ennakoihin, joten tiivis yhteistyö ja aktiivinen kommunikointi asiakkaiden ja tukkurin välillä on ensiarvoisen tärkeää OEM-palvelun onnistumisen kannalta.

Kierrätys ja ympäristöasiat ovat tärkeitä niin meille Scancercossa kuin asiakkaillemme, siksi tavoitteenamme on kehittää OEM-palvelua koskemaan tavarantoimittajiemme koko tuotevalikoimaa pakkausjätteen vähentämiseksi.

11

Biobe-ilmansuodattimia pakattuna rautakaupan myyntipakkaukseen.

OEM-tuotteet taipuvat myös vähittäiskaupan tarpeisiin

Teollisuuden suurtilausasiakkaiden ohella OEM-konseptimme palvelee myös yksittäisen tuotteen tilaajia. Vähittäiskaupan tarpeet myyntipakkauksien osalta ovat kuitenkin erilaisia kuin teollisuuden. Vähittäiskaupassa tuotteet pitää olla pääsääntöisesti yksittäispakattuja, joista käytetään termiä ip-pakkaus (itsepalvelu) tai core-pakkaus.

Esimerkiksi yksittäispakattua painikesettiä varten tarvittavat osat kerätään ja paketoidaan Scancercolla valmistajan vähittäismyyntipakkauksiin. Vastaavasti korvausilmaventtiilien suodattmista tai välisulkimen osista kootaan ip-pakkaukset esim. rautakaupan tarpeisiin.

11

Kuluttajakaupan yksittäispakkaus Hoppe-painikeparille.

Pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen

Pakkaus vaikuttaa kuluttajaan ostotilanteessa ja pakkausta hävitettäessä. Ostotilanteessa kuluttaja haluaa saada nopeasti tiedon siitä, millainen tuote on kyseessä.

Vähimmäisvaatimuksena pakkaukselle on, että se suojaa tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta sekä sisältää riittävän informaation niin asennuksen, käytön kuin huollon osalta. Kuluttajapakkauksesta pitää löytyä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi ja osoite, kauppatavan mukainen nimi, sisällyksen määrä, käyttöohje tarvittaessa, valmistuserätunnus ja alkuperämaa.

Kuluttajakaupassa myös kaupalliset ja yritysmielikuvalliset vaatimukset, kuten pakkauksen ulkonäkö ja sen myyvyys, logistisesti optimaalinen pakkauskoko ja pakkauksen kierrätettävyys ovat erittäin tärkeitä tekijöitä. Pakettien aukaisua ja myymälän hukkaa minimoi, jos tuote näkyy paketista edes osittain esim. ikkunoinnilla toteutettuna.

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube