0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View CartCheck Out

Yksilöivä tuotekoodi tilausprosessissa

Scancerco / Jutturuutu / Yksilöivä tuotekoodi tilausprosessissa

Yksilöivä tuotekoodi tilausprosessissa on onnistuneen toimituksen peruspilari

Onnistuneessa tilausprosessissa on tuotteen yksilöivä tuotekoodi avainasemassa. Tuotekoodi erottaa sen muista tuotteista ja siksi käytettäessä tuotenimikettä tai muuta tuotekuvausta tilaamisessa on aina olemassa riski virheellisen tuotteen toimittamiseen.

Scancerco haluaa toimittaa oikean tuotteen oikeaan paikkaan mahdollisimman nopeasti. Se edellyttää prosessien optimointia ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa kaupankäynnin molemmilta osapuolilta. Jotta sekä tilaus- että toimitusprosessi onnistuvat menestyksekkäästi olennaiseen rooliin nousevat tuotekoodit.

Tuotekoodi on aina täsmällinen

Täsmällinen tuotekoodi on edellytys oikean tuotteen saamiseksi tilausta tehtäessä. Ylimalkainen kuvaus tilattavasta tuotteesta sisältää aina riskin saada väärä tuote. Kun tilaukset tehdään täsmällisillä tuotekoodeilla, ei tilaustenkäsittelyssä tarvitse arvailla asiakkaan mahdollisesti tarkoittamaa tuotetta tai sukeltaa tämän tilaushistoriaan saadakseen selvyyttä tuotetunnistukseen.

Yksilöivä tuotekoodi on myös tilausten käsittelyssä järjestelmän paras hakutekijä, sillä tiettyyn merkkimäärään rajoitetut nimikkeet ovat hyvin samankaltaisia, jolloin myyntitilaukseen valituksi voi tulla vahingossa väärä tuote, jos valinta tehdään samankaltaisten nimikkeiden joukosta.

Täsmällisten tuotekoodien käytöstä hyötyvät molemmat osapuolet, sillä tuotteet yksilöiviä koodeja käytettäessä vähenevät paitsi virheelliset toimitukset myös palautukset, jotka molemmat lisäävät kustannuksia ja vaativat toimenpiteitä niin lähettäjän kuin vastaanottajan päässä. Kiireisessä arjessa turhien virheiden ja turhan työn kitkeminen tuo ajansäästöä, joka auttaa lähettävässä päässä nopeuttamaan toimituksia ja vastaanottavassa päässä varmistamaan kitkattomat tuotantoprosessit.

B2B-tilausjärjestelmän integrointi ERPiin palvelee myös asiakasta

Tilausprosessien kehittäminen on yksi Scancercon kehittämishankkeista. Se on edellyttänyt Scancercolla myös tuotekoodien selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista, sillä tuotekoodien tulee toimia niin toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP) kuin digitaalisessa B2B-tilaus-järjestelmässä. Päivitystyö muuttaa myös totuttuja tuotenimikkeitä, joka näkyy myös asiakkaan suuntaan.

B2B-tilausjärjestelmä tuo perinteisen puhelimen ja sähköpostin rinnalle uuden joustavan ja ketterän kanavan tehdä hankintoja. Tilausjärjestelmänkin peruspilari on tuotteen yksilöivä tuotekoodi. Se näkyy järjestelmässä ns. SKU-koodina. Uusi tilausjärjestelmä on integroitu käytössämme olevaan ERP-järjestelmään, jolloin tuotetieto ja tilausprosessin data kahden eri järjestelmän välillä liikkuu ketterästi rajapintojen kautta.

B2B-tilausjärjestelmässä, joka on asiakkaan käytettävissä kellon ympäri tulee olemaan sekä julkinen että yksityinen näkymä. Julkinen toimii sähköisenä tuotekatalogina saatavilla olevasta valikoimasta niin varasto- kuin tilaustuotteiden osalta. Kirjautuneet asiakkaat näkevät lisäksi omat sopimus- tai alennushinnat ja voivat tehdä tilauksensa joustavasti suoraan järjestelmään itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Asiakas näkee järjestelmästä sekä toimitusten tilan että järjestelmän kautta tehdyn ostohistorian, mikä sujuvoittaa erityisesti rutiiniostoja. Asiakkaan pääkäyttäjä vastaa yrityksensä käyttöoikeuksista ja hänellä on oikeudet hallinnoida alikäyttäjiä. Tilausjärjestelmässä tilaukseen on helppo myös antaa esimerkiksi työmaata tai muuta oleellista tilaukseen liittyvää tietoa.

Tilauskäsittely ja neuvonta ovat asiakaspalvelun arkea

Asiakkaan tilausprosessin ensisijaisena vastaanottotahona Scancercolla toimii asiakaspalvelumme. Se toimii paitsi tilaustenkäsittelyn keskuksena, myös neuvontapisteenä, koskipa se sitten tuotetietoa, toimitusta tai palautusta. Asiakaspalvelu neuvoo tarvittaessa myös tuotekoodeissa ja niiden rakenteiden tulkinnassa. Myyjille tilauksensa vielä antavia ohjataankin tekemään tilaukset suoraan asiakaspalveluun.

Myynnin ja asiakaspalvelun selkeällä työnjaolla pyritään optimoimaan palvelunopeutta. Kun myyjä on kiireineen ratkaisemassa nykyisten ja uusien asiakkaiden tuotetarpeita ja laskemassa tarjouksia, asiakaspalvelu on aina tavoitettavissa palvellakseen asiakkaita tilausasioissa ja muissa palvelupyynnöissä.

Ovihelojen DIN EN 1906-standardi ja luokittelukoodit

Euroopassa käytettävät DIN-helat yleistyvät vähitellen myös Suomessa. Tutun Abloyn rinnalle tarjolla on DIN-sovitteisia lukkorunkoja ja monipuolinen valikoima niiden kanssa käytettäviä DIN-painikkeita.

DIN EN 1906 on eurooppalainen standardi, joka määrittelee DIN-sovitteisille ovenpainikkeille ja ovinupeille asetettavat vaatimukset ja näiden tuotteiden testausmenetelmät. Standardin viimeisin versio on joulukuulta 2012.

DIN EN 1906 määrittelee ainoastaan helojen suoritusparametrit. Erillinen luokittelujärjestelmä perustuu kahdeksan erilaisen tuoteominaisuuden mukaiseen luokittelukoodiin, joka helpottaa tuotteiden vertailtavuutta.

Koodin ensimmäisellä numerolla helat luokitellaan neljään käyttökategoriaan, jotka määräytyvät käyttötiheyden ja aiotun käyttötarkoituksen mukaan. Koestusvoimat ja vaatimustaso on porrastettu näiden kategorioiden mukaan. Mitattavia ominaisuuksia ovat mm. vääntömomentti, vetorasitus, välys lepoasennossa, vapaa kulmaliike ja käyttökestävyys.

DIN EN 1906 -standardin mukaan suuremman käyttövarmuuden testaus on valinnaista, joten koodin viides numero voi olla myös nolla. DIN  18255 -standardin mukaan kaikkien julkisissa tiloissa käytettävien, siis käyttökategorioita 3 ja 4 vastaavien helojen on läpäistävä tämä testi.

Standardin vaatimukset ja testausmenetelmät on suunniteltu siten, että ne simuloivat todellista, päivittäisessä käytössä esiintyvää rasitusta. Helojen lujuus, korroosionkesto ja välykset mitataan sekä ennen käyttökestävyystestiä että sen jälkeen.

Lukkojen ja helojen vaihdettavuuden turvaamiseksi kansalliset mitta-
standardit ovat välttämättömiä. Sen vuoksi DIN 18251-standardin mukaisiin lukkoihin ja DIN 18252 -standardin mukaisiin profiilisylintereihin  tarkoitettujen helojen mitat standardisoidaan edelleen sovellettavan DIN 18255 -standardin mukaisesti.

Julkaistu alunperin Helakka-sidosryhmälehdessä 3/2020

DIN EN 1906 -standardin mukaan testatut ovihelat varustetaan 8-numeroisella koodilla.Koodi on esimerkiksi muotoa DIN EN 1906: 37-0140A.
Ovenpainikkeiden käyttökestävyyden testaustapoja. Kuva: Hoppe AG
Ovenpainikkeiden käyttökestävyyden testaustapoja. Kuva: Hoppe AG
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram