fbpx

Mitä on riittävä ilmanvaihto?

Scancerco / Jutturuutu / Mitä on riittävä ilmanvaihto?
Puhdas ilmanvaihto

Mitä on riittävä ilmanvaihto?

Ihminen ei välttämättä huomio hyvää sisäilmaa huoneistossa, mutta jos sisäilma olennaisesti huononee, voi ihmisen keho alkaa reagoimaan siihen. Yleisimpiä oireita ovat esim. päänsärky ja hengityselinten ongelmat. Hyvän sisäilman happipitoisuuden tuleekin olla riittävä, jotta ihmisen aineenvaihdunnan tuottama hiilidioksidipitoisuus ei kohoa terveydensuojalain raja-arvoa 2700 mg/m3 (1 500 ppm) suuremmaksi.

Ympäristöministeriön rakennusten ilmavaihto-ohjeiden (2010) mukaan ilmavirtojen ohjearvot asuintiloissa voidaan mitoittaa joko henkilömäärän mukaan (6 l/s/hlö) tai asunnon koon mukaan (0,35 l/s/m2). Yleensä ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 l/s neliömetriä kohden, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa jonka vapaa korkeus on 2,5 metriä.

Hallittu ilmanvaihto edellyttää koko ilmanvaihtojärjestelmän säätämistä ja puhdistamista, jonka tekevät ilmanvaihtoalan ammattilaiset. Ilmanvaihtokanavien puhdistus kannattaa hoitaa säännöllisesti 5-10 vuoden välein niihin kerääntyvän pölyn ja muiden ulkoilman epäpuhtauksien takia. Epäpuhtaat ilmanvaihtokanavat aiheuttavat terveysriskin lisäksi myös paloturvallisuusriskin.

Ilmanvaihto on aina säädettävä ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti esim. ikkunaremontin jälkeen. Oikein tehdyillä säädöillä varmistetaan paitsi rakennuksen jokaisen huoneen hyvä ilmanvaihto, myös sen oikeat tulo- ja poistoilmavirrat.

Tiedätkö, miten ilmanvaihto toimii kodissasi?

Raitista korvausilmaa saadaan asuntoon useilla eri tavoilla. Koneellisessa ilmanvaihdossa ilma otetaan joko

 1. katossa tai sisäseinässä olevan venttiilin kautta
 2. ulkoseinässä tai tuuletusikkunassa olevan tuloilmaventtiilin kautta tai
 3. ikkunakarmiin tai tilkerakoon asennetun korvausilmaventtiilin kautta.

Asunnoissa, joihin ei ole asennettu tuloilmaventtiileitä virtaa korvausilma hallitsemattomasti rakenteiden vuotokohdista tuoden epäpuhtauksia sisätilaan. Vuotokohdista ulkoilma virtaa esim. listojen alta, postiluukusta, nurkista, putkistosta ja ovien ja ikkunoiden huonosti eristetyistä tilkeraoista.

Yleistä on myös, että korvausilma kulkee väärään suuntaan poistoilmakanavistossa, jolloin naapuruston tuoksut kulkeutuvat asunnosta toiseen.

Mittaa ilmanvaihdon riittävyys kotikonstein

Aseta sanomalehtiarkki poistoilmaventtiilin suulle niin, että se peittyy. Arkki pysyy kiinni venttiilissä, mikäli imua on tarpeeksi. Mikäli paperi irtoaa, tuuleta hetki ja kokeile uudestaan. Jos paperi pysyy nyt paikoillaan, se viestii siitä, että tuloilman määrä ei normaalisti ole riittävä. Koska ilmanvaihdon on oltava jatkuvaa, ei tuuletuksella voida korvata hallittua korvausilman saantia.

Ilmamääriä eri huonekokoihin

Rakennusten ilmavirtojen ohjearvojen mukaisia ilmamääriä eri huonekokoihin:
Ulkoilmavirran (RakM 2010, D2) minimi ohjearvo on 0,35 l/s/m2. Taulukossa ovat arvot myös 0,5 l/s/m2 ilmavirran määrällä.

Neliöt Ilmamäärät l/s/m2
m2 0,35 0,50
8 2,80 l 4,00 l
9 3,15 l 4,50 l
10 3,50 l 5,00 l
11 3,85 l 5,50 l
12 4,20 l 6,00 l
13 4,55 l 6,50 l
14 4,90 l 7,00 l
15 5,25 l 7,50 l
16 5,60 l 8,00 l
17 5,95 l 8,50 l
18 6,30 l 9,00 l
19 6,65 l 9,50 l
20 7,00 l 10,00 l
21 7,35 l 10,50 l
22 7,70 l 11,00 l
23 8,05 l 11,50 l
24 8,40 l 12,00 l
25 8,75 l 12,50 l

Puhtaan sisäilman tärkeys

Asumisterveydestä puhuttaessa tulee muistaa myös työpaikat ja muut toimipaikat, joissa yhtälailla tulee huolehtia terveellisestä sisäilmasta, koska vietämme työssä kolmasosan arkipäivistämme. On myös tärkeää huomioida, että nukumme kolmasosan vuorokaudesta eli lähes 3000 tuntia vuodessa, joten ei ole merkityksetöntä, millaista ilmaa hengitämme nukkuessamme.

Näin lasketaan tuloilmaventtiilien määrä

 • Pinta-ala 71 m²
 • Tilavuus on n. 177,5 m³
 • Asunnon ilmamäärän on vaihduttava kerran kahdessa tunnissa eli 88,75 m³ /tunti= 24,65 l /s.
 • Asuntoon valitaan riittävä määrä korvausilmaventtiilejä, jotta kyseinen korvausilman määrä saadaan asuntoon.
 • Kun venttiilistä saatava ilmamäärä on esim. 5,6 l/s tarvitaan ko. ilmamäärän venttiilejä seuraavasti: 24,65 ÷ 5,6= 4,40 kpl
 • Kun venttiilin läpi saatava ilmamäärä on esim. 8 litraa on vastaava laskelma seuraavanlainen: 24,65 ÷ 8,0= 3,08 kpl

Kannattaa huomioida, että jos tuloilmaventtiileitä on liian vähän, ilma tulee niistä liian kovalla paineella ja aiheuttaa vedon tunnetta. Suurempi venttiilien määrä tasoittaa merkittävästi ilmavirtaa.

Tulo- ja poistoilmaventtiilien paikat

Tuloilmaventtiilit (siniset nuolet) sijoitetaan niihin huoneisiin, joissa ei ole poistoilmaventtiileitä (harmaat nuolet). Saunassa ilmanvaihto toteutetaan sekä tulo- että poistoilmaratkaisulla.

Venttiilien määrä erilaisille ilmamäärille 71m² asunnossa

5,5 l/s     4,48 kpl
6,0 l/s     4,11 kpl
6,5 l/s     3,79 kpl
7,0 l/s     3,52 kpl
7,5 l/s     3,29 kpl
8,0 l/s    3,08 kpl
8,5 l/s    2,90 kpl

Ilmanvaihdon toimintaperiaate

Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin, jossa ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero voidaan saada aikaan lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto) tai poistopuhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto). Poistoilmanvaihdon toteutuksessa on tärkeää järjestää hallittu korvausilman sisäänotto esim. ulkoilmaventtiilien avulla.

Ilmanvaihdon tarkoituksena on tuoda asuntoon suodatettua raitista korvausilmaa oleskelutiloihin sijoitettujen tuloilmaventtiilien avulla. Ikkunatuuletusta tulee pitää vain keinona tehostaa ilmanvaihtoa hetkellisesti. Tuloilmaventtiileistä käytetään myös nimityksiä korvausilma- ja raitisilmaventtiili.

Poistoilmavaihdolla huolehditaan käytetyn ilman ulos johtaminen huoneistosta keittiön, wc:n ja kylpyhuoneen kautta. Hallitussa ilmanvaihdossa on huolehdittu sekä tulo- että poistoilmanvaihdosta siten, että samassa tilassa ei ole sekä tulo- ja poistoilmanvaihtoa (poikkeuksena sauna).

Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epäpuhtauksia, joten ilmanvaihdon on oltava aina päällä. Sen lisäksi, että jatkuvasti päällä oleva ilmavaihto takaa hyvän sisäilman, on se myös energiataloudellisin vaihtoehto sen toteuttamiseen. Rakennuksen vaipan tiiveys vaikuttaa myös ilmanvaihdon toimintaan ja se on keskeinen rakenteiden kosteuden siirtoon vaikuttava tekijä.

Tuloilmaventtiilien sijoituspaikat

Tuloilmaventtiilit sijoitetaan niihin huoneisiin, joissa ei ole poistoilmaventtiileitä. Makuu- ja olohuoneet ovat tyypillisimmät paikat tuloilmaventtiileille.

Poistoilmaventtiilien sijoituspaikat

Poistoilmaventtiilit sijaitsevat yleensä keittiössä, kylpyhuoneessa, suihkuhuoneessa, wc:ssä ja/tai vaatehuoneessa. Saunassa ilmanvaihto toteutetaan sekä tulo- että poistoilmaratkaisulla.

Vaihtosuodattimet ja asennuspalvelu

Biobe-vaihtosuodatinpalvelu

Biobe vaihtosuodatinpalvelu on venttiilivalmistajan palvelumuoto, jonka kautta asukkaat, osakkaat, taloyhtiöt ja huoltoliikkeet voivat tilata vaihtosuodattimia Suomen yleisimpiin korvausilmaventtiileihin — kerta- tai kestotilauksena, oman valinnan mukaan.

Tilaukset ja tiedustelut
 • Puhelin: 09 7743 270
 • Sähköposti: myynti@scancerco.fi

Kysy myös venttiilien asennuspalvelusta tai suodatinten vaihtotyöstä. 

Konnos Kim

Yritysmyynti: ovi- ja ikkunateollisuus
Tekninen tuki: Biobe, SIGA, LeifArvidsson

FIN, ENG

Sartopuro Päivi

Asiakaspalvelu: kuluttaja- ja yritysmyynnin tilaukset sekä reskontra
Customer Service: Consumer and Industry Sales Orders & Ledger

FIN, ENG
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram