Asiakastarinat - yritysvierailu 11.8.2017

Hyvinkään Puuseppien Oy

11

Hyvinkään Puuseppien Oy

– Tinkimätöntä perinnepuusepäntyötä intohimolla ja suurella sydämellä

Hyvinkään Puuseppien Oy on vuonna 1963 toimintansa aloittanut puusepäntehdas toisessa sukupolvessa. Aiemmin perheyritys kantoi nimeä Ridasjärven Puutyö. Yrityksen ydintoimintaa on massiivipuuikkunoiden ja -ovien valmistus ja asennus. Kaikki työkohteet tehdään tinkimättömällä puusepäntyöllä, vaikka tuotantomenetelmissä hyödynnetäänkin tänä päivänä modernia teknologiaa. Vasta käyttöönotetun uuden hallin myötä tuotanto- ja varastotilaa on saatu rutkasti lisää ja tuotannosta syntyvä kaikki puupuru hyödynnetään nyt omien toimitilojen lämmittämiseen. Yrityksen vetäjä, Ilkka Turpiainen, vaikuttaa myös toisaalla, sillä hän toimii myös Puuteollisuusyrittäjien (PTY) puheenjohtajana. Puutuotealan aitiopaikalta hän näkee ja kuulee alan muutokset ja tunnot maakuntatasolla. 

11

Verstasrakennus kätkee sisäänsä toimiston sekä puuntyöstöön tarvittavan kaluston. Muut toiminnot siirrettiin uuteen halliin kesällä 2017. 

11

Uusi maalauslinjasto pitää sisäilman hyvänä ja nopeuttaa tuotantoa.

11

Vasta käyttöön otettuun uuteen halliin ovat siirtyneet maalaamon, kokoonpanon ja lähettämön toiminnot.

11

Yritys hyödyntää tuotannosta syntyvän purun tehtaan lämmittämiseen.

Erityisosaamisena arvokohteiden ikkunoiden ja ovien säilyttävä rakennusarkkitehtuuri 

Hyvinkään Puuseppien Oy:n erityisosaamista ja ydintuotteita ovat arvorakennusten massiivipuisten ovien ja ikkunoiden kunnostus sekä uudistaminen ja restaurointi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden arvon säilyttävä korjaaminen.

Menneiden vuosikymmenien orgaaninen muotokieli ja detaljiikka on haasteellinen, muttei suinkaan mahdoton toteutettava
– oli kyseessä sitten ikkunoiden tai ovien kunnostus, uudistaminen tai restaurointi.

Ilkka Turpiainen

Merkittäviä toteutettuja julkikohteita ovat mm. Lastenlinna, Suomen kansallisteatteri, Svenska Teatern, Loviisan kirkko ja Hämeenlinnan Verkatehdas lukuisten arkkitehtonisesti arvokkaiden asuintalojen ohella. Sotahistorian tuntemus ja vuosikymmenien käytännön kokemus arkkitehtonisesti arvokkaista kohteista auttavat suuresti restaurointiprojekteissa, sillä pommitusten jälkeisen jälleenrakentamisen myötä rakennukset ovat usein kokeneet melkoisia muutoksia.

Toki uusiakin ikkunoita ja ovia tehdään, erityisesti erikoistuotteina tai erityiseen tarpeeseen. Vierailuhetkellä tuotantoa pitävät kiireisenä mm. paloturvatuotteisiin lukeutuvat liukulasiovet, joita valmistetaan uuteen sairaalakohteeseen. Yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa taloyhtiöt, kaupungit ja rakennuttajat. Arkkitehtiyhteistyö ja perinnerakentamisen kontaktit ovat tärkeitä projektien erityisluonteisuuden ja kulttuurihistoriallisten vaatimusten vuoksi.

11

Hyvinkään Puuseppien Oy:n verstasrakennus kävi ahtaaksi, joten se sai rinnalleen uuden hallin kesällä 2017. 

11

Vasta käyttöön otettuun uuteen halliin ovat siirtyneet maalaamon, kokoonpanon ja lähettämön toiminnot.

11

Kunnostuksen sijaan malliksi uuteen ikkunaan. 

11

Vanhan mallin mukaan tehty uusi ikkuna työn alla.

Nykypäivän rakentamismääräykset kohtaavat säilyttävän arkkitehtuurin

Valtaosa yrityksen projekteista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa sijaitsevat sekä Helsingin kantakaupungin vanhat asuinkerrostalot että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat julkiset kohteet, kuten museot, hotellit, pankit, ministeriöt jne. Merkittäviä erityiskohteita ovat paloikkunamuutokset, joissa arvokohteiden ikkuna- ja oviratkaisut muutetaan vastaamaan nykypäivän palo- ja turvamääräyksiä, silti säilyttävä arkkitehtuuri huomioiden. Myös tuloilmanvaihdon määräykset asettavat haasteita arvokohteiden ikkunoille. Kun yrityksen intohimona on tinkimätön puusepäntyö ja työkohteina useimmiten kulttuurihistorialliset arvokohteet, ei olekaan yllättävää, että Turpiainen kuvaa ihanneasiakkaan vaativaksi ja ihanneprojektin uniikiksi.

11

Sairaalaan valmistuvissa paloliukuovissa käytetään paisuvaa palotiivistettä.

11

Ikkunapuitteita poikineen.

Laatu alkaa materiaalista

Puuseppä on tarkka käyttämästään materiaalista ja mittatarkkuudesta. Hyvinkään Puusepillä puutavaraksi valitaan huolella, esimerkiksi ikkunoiden ulkopintaan käytetään aina mahdollisimman tiheäsyistä puuta, jotta ikkunan elinkaaresta saadaan mahdollisimman pitkäikäinen. Kun yleensä alalla kuiva puutavara oikaistaan höylällä kertaalleen ennen osakomponenttien valmistusta, niin Hyvinkään Puusepillä oikaisu tehdään kolmesti, kerran höylällä, kerran profilointikoneella ja kerran oikaisukoneella. Valtaosa ikkunoista ja ovista valmistetaan kotimaisesta havupuusta, mutta myös jalopuuikkunat ja -ovet, esimerkiksi tammesta tai mahongista, kuuluvat yrityksen tarjontaan. Tuotantopuolella moninaisten projektien myötä siunaantunutta mittavaa jyrsinterävalikoimaa täydennetään uusilla terillä, jos omasta valikoimasta ei oikeanlaista asiakkaan tarpeisiin löydy. Toimitusjohtaja Turpiainen lupaakin yrityksen toteuttavan myös pienet projektit räätälintyönä, mittatarkasti ja tinkimättömällä laadulla.

11

Mittatarkkuus tuotetaan kolmella eri koneella, viimeisen tuottaa oikaisukone.

11

Puutavaran kuivaamosta saadaan kelpo materiaalia puun jatkojalostamiseen.

11

Vuosien saatossa verstaalle on  kertynyt monta kaapillista erilaisia jyrsinteriä.

11

Ovi- ja  ikkunahelojen työstöt hoituvat koneellisesti.

Säilyttävän arkkitehtuurin kulttuurintekijä

Rakennusperinnön säilyttäminen on merkittävä kulttuuriteko ja Hyvinkään Puuseppien Oy on aktiivisesti mukana säilyttävän rakennusarkkitehtuurin kunnostustalkoissa. Restauroinnissa kunnostettavien puuovien ja –ikkunoiden kaikki osat irrotetaan, puhdistetaan ja korjataan mahdolliset lahovauriot alkuperäistä vastaavalla puumateriaalilla. Maalauskunnostuksessa vanha maalipinta poistetaan, kolhut kitataan ja kunnostettava pinta saa uuden pintakäsittelyn sekä tarvittaessa lasituksen ja lasituskittauksen korjauksen tai uusinnan. Maalaustyö tehdään edelleen pensselillä, ja lasitus kitillä, kun asiakas tai kohde niin edellyttävät. Muussa tapauksessa puupinnat ruiskumaalataan upouudella maalauslinjalla. Vanhoissa ovissa ja ikkunoissa myös heloitus on voinut rikkoontua tai kadota vuosien saatossa. Ikkunoiden ja ovien heloituksissa korjataan ja uusitaan yleisimmin lukkoja, salpoja ja saranoita. Myös lukituksen muuttaminen sähköiseksi, lisälukituksen tai –saranoinnin tarve sekä aukeamissuuntamuutokset ovat tyypillisimpiä ikkunoiden ja ovien korjaustoimenpiteitä. 

11

Kunnostustyö aloitetaan heloituksen irrottamisella.

11

Perinneikkunoissa lasitus on kitattu eikä listoitettu.

11

Pinta maalataan siveltimellä, kun kohde niin edellyttää.

11

Ruiskumaalari työssään imuseinän edessä.

Yrityksen historia

Yrityksen tarina alkaa jo 1940-luvulta, jolloin yrityksen perustaja Eero Mikkeli sai Ridasjärvellä lapsievakkona oppinsa sekä puusepän apupoikana että puutyötä opettavalta kasvatti-isältään Arvi Laineelta. 50-luvun puolivälissä Eero hioi osaamistaan Helsingissä huonekalupuusepän ja verhoilijan koulutuksessa ja rakensi oman toimitilan perheen omakotitalon yhteyteen vuonna 1958. 60-luvulla verstaalta valmistui lähiseudun tarpeisiin monenmoista puutuotetta ja 70-luvulla ikkunoita valmistettiin kiivaan lähiörakentamisen tarpeisiin ja konekantaa uudistettiin itänaapurista tuoduilla laitteilla.

80-luku oli yrityksessä kansainvälistymisen aikaa. Liukuvalumuotit olivat yrityksen erityisosaamista ja niitä valmistettiin kotimaan lisäksi arabimaihin. 90-luvulla itänaapurista ja Baltiasta löytyi runsaasti entisöitäviä, historiallisia arvokohteita, joihin toimitettiin ikkunoita ja ovia. Tuolloin myös tehtaan omistus siirtyi nykyisin sitä vetävälle sukupolvelle. Vuosituhannen vaihduttua konekantaa alettiin uudistaa siirtymällä vaiheittain tietokoneohjattuun tuotantoon. Vaikka automaatio tuo nopeutta ja mittatarkkuutta tuotantoon, perinteiset, vuosisataiset valmistusmenetelmät ovat silti edelleen perinnepuusepän arjessa käytössä.

Historian yhtenä haastavimmista projekteista Turpiainen pitää alumuottien valmistusta Bagdadiin orgaanisen Marina Centeriin 80-luvun aikaisilla menetelmillä. Myös ikkunaprojektissa Läntinen Rantakatu 27:ssä Turussa sai pistää kaiken osaamisen peliin.

 Toteutettuja  kohteita: 
11

Kun tarvitaan pyöreää, sellaista tehdään. 

11

Ikkuna- ja ovikarmien osia odottamassa seuraavaa työvaihetta.

11hyvinkaan puuseppien oy

Ikkuna- ja ovikarmien osia odottamassa seuraavaa työvaihetta.

Yhteistyössä
  • Ilkka Turpiainen, toimitusjohtaja, myynti ja suunnittelu 020 712 0100, ilkka.turpiainen@puuseppien.fi 
  • Elias Kuivamäki,  tuotanto ja suunnittelu, 020 712 0103, elias.kuivamaki@puuseppien.fi
  • Juha Jokinen, teollisuusmyyjä, 050 569 4200, juha.jokinen@scancerco.fi

Hyvinkään Puuseppien Oy on ollut Scancercon (aik. Scanfinn Oy) asiakkaana helmikuusta 2004 alkaen. Toimitamme Hyvinkään Puuseppien Oy:lle mm. saranoita, venttiileitä ja ikkunakittiä.

Yritysvierailu 11.8.2017

Tutustu myös:
11
Karelia Ikkuna Oy
11
Kuhmon Ikkuna Oy
11
RT-Tukku Oy
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube