Asiakastarinat - yritysvierailu 23.10.2017

Karelia-Ikkuna Oy

11

Automatisoitua ikkunatuotantoa kotimaisessa omistuksessa

Karelia Ikkuna Oy – perheyritys kolmessa sukupolvessa 

Karelia-Ikkuna Oy on Kauko Ahtosen ja Vesa Silvennoisen vuonna 1991 perustama ikkunatehdas. Yritys sijaitsee Joensuussa, Pohjois-Karjalan maakunnassa. Ennen yhteisen yrityksen perustamista toinen kaveruksista toimi LasiPolar Oy:n tuotantopäällikkönä ja toinen tämän sisaryrityksen Karmiset Oy:n tehtaan vetäjänä. Sittemmin aiemmat työnantajat ajautuivat konkurssiin.

Ikkunavalmistuksen suomalaiset juuret ulottuvat aina 1950-luvulle, jolloin Pentti Ahtonen perusti veljensä kanssa pihapiirin navettaan Joensuun Niinivaaraan pienen puuverstaan. Perintönä seuraavalle sukupolvelle siirtyivät niin osaavan puusepän taidot kuin työkalutkin. Edelleenkin perhevetoisesti toimiva yritys on tällä hetkellä Suomen suurin täysin kotimaisessa omistuksessa oleva ikkunavalmistaja.

11

Karelia Ikkuna Oy:n perustaja, Kauko Ahtosen isä, Pentti teki puutöitä ja opetti perheen pojat puuntyöstön saloihin omassa verstaassa. Kuva Karelia–Ikkuna Oy.

11

Nuorimies Pentti Ahtonen puuverstaallaan työn äärellä. Kuva: Karelia Ikkuna Oy.

11

Kauko Ahtosenisä, Pentti (oikealla) ja setä PAuli (vasemmalla) yhdessä oppipoikien kanssa verstaan edessä. Kuva: Karealia Ikkuna Oy

Nykyään Kaukon (toimitusjohtaja) ja Vesan (myyntijohtaja) jälkikasvukin on vahvasti mukana yrityksen toiminnassa. Hammaslahden tehdasta johtaa Otto Ahtonen (varatoimitusjohtaja) ja Joensuun tehdasta Juuso Ahtonen. Tytär Elli toimii talouspäällikkönä ja vaimo Tiina Ahtonen hoitaa yrityksen laskutuksen. Vesan lapsista Ari huolehtii rakennusliike- ja talotehdasasiakkaista sekä jälleenmyyjistä. Yrityksellä on nykyisellään tuotantotilat niin Hammaslahdessa, Joensuussa kuin Kerimäellä. Nykyisellään tuotantotilaa on yhteensä jo 6000m².

11

Hammaslahden tuotantolaitos piiloutuu mäntymetsän siimekseen Joensuun eteläpuolella.

11

Näkymä tuotantoprosessin alkupään arjesta.

11

Ikkunatehtaassa laitekanta on järeää ja yksi ja sama laite hoitaa usein useampaa työtehtävää.

11

Painavia lasituspaketteja siirretään paikasta toiseen ja asennetaan paikoilleen hydraulisilla imukupeilla. Kuva: Karelia Ikkuna Oy.

Tehokkuusajattelulla eteenpäin

Kasvu pienyrityksestä suureksi ikkunatehtaaksi on ollut tasaista. Tavanomaisesta poikkeava tuotannon tarkastelu ja prosessien kehittäminen jouheammiksi on kasvattanut ikkunavalmistajasta merkittävän toimijan alalla. Jo varhain ikkunoiden valmistus muuttui osakomponenttien sarjatuotannosta ja aihiovarastoinnista ikkunakohtaiseen valmistukseen tuotannon virtausnopeuden parantamiseksi. Näin riskit virheisiin vähenivät, mahdolliset laatuongelmat havaittiin viipymättä ja ikkunat valmistuivat nopeasti.

Myös yhteistyökumppanien toiminta on vaikuttanut positiivisesti Karelia Ikkuna Oy:n toimintaan. Esimerkiksi ikkunoissa tarvittavan puumateriaalin valmistus muuttui radikaalisti 80-luvun lopulla, puunjalostusyritys Puupietari Oy aloitti Liperissä aihioiden teollisen tuotannon. Valmisaihioista ikkunoita oli huomattavasti nopeampi valmistaa kuin raakapuutavarasta.

Tuotannon virtaustehokkuus ja automaatio ovat myös asiakkaan hyväksi, sillä sen seurauksena aikataulut pitävät ja asiakkaat saavat laadukkaita/tasalaatuisia ikkunoita.

Kauko Ahtonen
11

Kuljetusvalmiita ikkunoita odottamassa päivän kyyditystä.

Tuotantolinjojen automatisointi

Vuonna 2007 Hammaslahden tehtaalla aloitettiin tuotantolinjojen johdonmukainen automatisointi, jolloin luovuttiin parvekeovien valmistuksesta ja keskityttiin yksinomaan ikkunatuotantoon.

Automaation vahva mukaantulo on helpottanut työntekijöiden työtaakkaa ja tuonut tarkkuutta sekä virtausnopeutta tuotantoprosesseihin. Muutama vuosi sitten Karelia Ikkunalla siirryttiin kokonaan alumiinisten ulkopuitteiden valmistamiseen, koska kysyntä puisille ulkopuitteille oli markkinoilla selvästi vähentynyt. Siirtyminen alumiiniin mahdollisti vahvan panostamisen automaatioon myös profiilipuitteiden tuotantolinjalla. Nykyinen, pitkälle automatisoitu tuotantolinjasto varmistaa laadukkaiden ikkunoiden valmistuksen sujuvasti, virheettömästi ja ajallaan.

Hammaslahden tehtaan automaatiolinjasto on mykistävä näky. Katossa oleva raiteisto siirtää tuotteita tuotannon eri vaiheista toiseen ja kunkin tuotantoyksikön laitekanta hoitaa ahkerasti omia työtehtäviään. Puutavara liikkuu ketterästi koneelta toiselle ja ikkunoiden työstöt tapahtuvat automaattisesti, samoin helojen asennus. Statiikkamaalausyksikkö pintakäsittelee tuotteet ja ohjaa ne maalauskertojen mukaan oikealle raiteelle jatkoa varten. Kolmessa työvuorossa toimivaksi suureksi tuotantolaitokseksi ihmisiä näkyy harvassa, vaikka tuotantomäärät ovat peräti lähes 400 ikkunayksikköä päivässä. Joensuussa toimiva pienempi tuotantoyksikkö muistuttaa vielä perinteisempää ikkunatehdasta, joskin automaatio on astunut sisään jo tämänkin yksikön ovesta. Kerimäen yksikössä valmistuvat tuotevalikoiman kiinteä ikkunat. Tulevaisuuden suunnitelmat liittyvätkin toiminnan virtaukseen ja tuotannon edelleen kehittämiseen.

Tehdasvierailulla Kauko Ahtonen kertoi toiminnan haastavimpien projektien liittyneen automaatioon. Automaation suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto on tavanomaista kimurantimpaa, koska laitteet ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ja osa isompaa tuotantolaiteketjutusta.

11

Ikkunatehtaan reittikartta. Tuotantohallin katossa oleva linjasto liikuttaa prosessin eri vaiheissa olevia tuotteita linjalta toiselle.

11

Maalatut komponentit ohjautuvat maalauslinjastolla oikealle raiteelle automaattisesti.

11

Painavien lasituslementtien siirtelyssä ja paikalleen asentamisessa ovat tehokkaat imukupit tarpeen.

11

Ikkunahelat rummutetaan robotiikan poimittaviksi ja asennettaviksi paikoilleen.

11

Automatiikka hoitaa helojen jyrsinnät ja paikalleen asennuksen.

Tuotantolinja projektin mukaan

Yhdeksi mieleenpainuvimmista projekteista Kauko Ahtonen nostaa Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimipaikan, Metla-talon ikkunat, jota varten rakennettiin oma tuotantolinjakin. Kyseiseen arkkitehtikohteeseen teetätettiin varta vasten mm. erikoisprofiilit ja ikkunat saivat kuultokäsittelyn pintaansa.

Metla-talo on arkkitehtikilpailun voittajan, SARC Oy:n arkkitehti Antti-Matti Siikalan käsialaa. Kilpailun tavoitteena oli sekä edistää suomalaisen puun innovatiivista käyttöä että metsäntutkimuksen erityisasemaa Joensuun yliopiston kampusalueella. Metla-talo oli valmistuessaan, vuonna 2004, Suomen suurin puusta valmistettu toimistorakennus Suomessa. Kohteen runsas ikkunapinta tekee Metla-talosta valoisan ja monimuotoinen puunkäyttö niin sisällä kuin ulkona mielenkiintoisen rakennuksena. Kaikkiaan rakennukseen on käytetty noin 2000 kuutiometriä puuta. Moneen kertaan palkitusta Metla-talosta on tullut merkittävä kansallinen ja kansainvälinen puurakentamisen referenssikohde.

11

Metla-talo oli valmistuessaan Suomen suurin puurakenteinen toimistorakennus.

11

Metla-talossa valoa piisaa. Kohteessa on Karelia Ikkunat Oy:n valmistamia ikkunoita useita satoja kappaleita.

Kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys arvovalintana

Ekologisuus on avainarvo Karelia Ikkunalle ja tuotantoa pyritäänkin kehittämään mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Kotimaisuus ja puu on valmistajalle arvovalinta, siksi Karelia Ikkunoiden puutavara hankitaan Suomesta. Valmistuksessa syntyvä puru ja maalausprosessissa syntyvä lämmin ilma hyödynnetään tehtaan lämmöntuotantoon ja oksaisesta materiaalihukasta syntyvät puulavat kuljetukseen. Muu valmistusjäte päätyy kierrätykseen. Karelia Ikkuna Oy:n ikkunat ovat saaneet avainlippu-merkin, mikä tarkoittaa, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja se työllistää Suomessa.

11

Ikkunakarmeja poikineen.

11

Ikkunoiden työstöt tehdä tietokoneohjatusti.

11

Varusteltuja ikkunapuitteita odottamassa karmeihin asennusta.

11

Automatisoitua kokoonpanotyötä, jossa lopputuloksena syntyy ikkunan kehyskarmi välikarmeineen. 

11

Täysautomatisoitu alumiinipuitelinja tekee itsenäisesti kaiken alusta loppuun.

 Toimiva palvelukonsepti

Hammaslahden tehtaanjohtaja Otto Ahtonen nostaa laadukkaiden tuotteiden lisäksi yrityksen vahvuudeksi palvelun. Paitsi että asiakas saa oikeat ja laadukkaat ikkunat sovitussa ajassa myös informaatio kulkee tilaajan ja toimittajan välillä nopeasti. Tilauksista yli puolet on saneerauskohteita ja toimitus sisältää yleensä myös asennuksen, jonka valvonnasta vastaavat myyjät. Asiakaskunta koostuu pääasiassa taloyhtiöistä, rakennusliikkeistä ja rakennustarvikeliikkeistä, mutta myös yksityishenkilöistä. Karelia Ikkuna valmistaa ikkunoita myös muutamalle myyntiyhtiölle.

11

Hammaslahden tuotantolaitoksen vetäjä Otto Ahtonen kovasti kysyttyjen maisemaikkunoiden rinnalla.

11

Valmiit ikkunat pakataan tukevasti ja kuljetetaan asiakkaille tuotannon hukkapuusta valmistetuilla puulavoilla. 

Merkittävä työllistäjä

Karelia Ikkuna Oy työllistää suoraan 75 henkeä (2017) ja välillisesti se tarjoaa työtä lukuisille myyjä- ja asentajayrittäjille koko maassa. Asiakkaiden vahva luottamus tuotteisiin, myyjiin ja asentajiin ovat onnistumisen perusta. Vaikka konekanta ja tuotantotapa on virtausajattelun ja automaation myöstä täysin muuttunut vuosien varrella ei yritys ole kertaakaan joutunut vähentämään henkilöstöä, päinvastoin. Odotukset tulevaisuuteen ovat positiiviset ja uudiskohteiden aloitusten lisääntyminen markkinoilla luo mahdollisuuksia myös kasvulle.

Lähes täysin automatisoitu tuotanto edellyttää uudenlaista osaamista myös työn tekijöiltä. Yritys panostaakin vahvasti henkilöstön kouluttamiseen tehtaalla tuotannon eri vaiheissa. Perinteistä puusepän osaamistakin tarvitaan vielä, mm. puun laadutuksessa. Myös lasitus tehdään edelleen käsityönä.

Ikkunat karmi- ja puitekohtaisesti tilauksesta

Karelia-ikkunalla kaikki puu-alumiini-ikkunat valmistuvat karmi- ja puitekohtaisesti tilauksesta. Ikkunoiden puuosat valmistetaan oksattomasta aihiotavarasta ja maalataan vesiohenteisilla maaleilla. Ikkunatyyppejä, kuten karmisyvyyksiäkin on kolmenlaisia. Yleisin ikkunatyyppi on sisään aukeava, kaksipuitteinen MSE-AL. Kaikki ikkunatyypit täyttävät rakentamismääräysten mukaisen minimilämmöneristävyysarvon (Uw=1,0 ja noin 40 % ikkunatilauksista toimitetaan minimivaatimusta paremmalla energiatehokkuudella. Tukevalla karmiliitoksella valmistetut jämäkät ikkunat saavat loppuasiakkaankin tyytyväiseksi. Yrityksen mainoslause ”talosi tärkeimmät neliöt” kuvaa mainiosti ikkunoiden merkittävää roolia rakennuksen komponentteina tuomassa valoa ja tilantuntua sekä avaamassa maisemia ja lisäämässä viihtyisyyttä.

 Toteutettuja  kohteita: 
11

Ikkunat valmistetaan suomalaisesta puutavarasta.

11

Ikkunoiden lasituselementeissä ulkekehää kiertää tiivistemassa.
Kuva: Karelia-Ikkuna Oy.

Yhteistyössä
  • Kauko Ahtonen, toimitusjohtaja 0440 762 566, kauko.ahtonen@kareliaikkuna.fi 
  • Otto Ahtonen, varatoimitusjohtaja 044 344 7453, otto.ahtonen@kareliaikkuna.fi 
  • Juuso Ahtonen, tuotantopäällikkö 040 558 5118, juuso.ahtonen@kareliaikkuna.fi
  • Vesa Silvennoinen, myyntijohtaja, 044 3447 419, vesa.silvennoinen@kareliaikkuna.fi
  • Juha Jokinen, teollisuusmyyjä, 050 569 4200, juha.jokinen@scancerco.fi
  • kareliaikkuna.fi

Karelia Ikkunat Oy on ollut Scancercon asiakkaana (aik. Scanfinn Oy ja Biobe Oy) vuodesta 1997 alkaen. Toimitamme Karelia Ikkuna Oy:lle kattavasti erilaisia heloja mm. painikkeita, lukkoja, aukipitolaitteita, pitkäsulkijoita ja venttiileitä.

Tutustu myös:

11
Hyvinkään Puuseppien Oy
11
Kuhmon Ikkuna Oy
11
RT-tukku Oy
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube